ชุมชนริมคลองบางหลวง คือชุมชนเก่าแก่ริมน้ำ ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  คลองบางหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่ เดิมเคยเป็นแม่น้ำ เจ้าพระยาสายเดิมมาก่อน แต่เพราะเป็นแม่น้ำช่วงที่โค้งอ้อมกินบริเวณกว้าง เวลาแล่นเรือผ่านมาจึงทำให้เสียเวลาในการเดินทางไปมาก ครั้งนั้น สมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์ ในแผ่นดิน กรุงศรีอยุธยาจึงโปรดเกล้าฯให้มีการขุดคลองลัดขึ้น ในปี พ.ศ.2065 เพื่อร่นระยะทางและ ระยะเวลาสำหรับบรรดาพ่อค้าต่างชาติที่จะมาค้าขายเจริญ สัมพันธไมตรีกับอาณาจักรอยุธยา
ชุมชนริมคลองบางหลวง
ภายหลังจากขุดคลองแล้ว คลองที่ขุดกลับมีขนาดใหญ่โตขึ้นเพราะกระแสน้ำไหลมากัดเซาะชายฝั่งให้กว้างขึ้น ขณะที่แม่น้ำสายดั้งเดิมค่อยๆ เล็กลง กลายสภาพเป็นคลองสายหนึ่งเท่านั้น ปัจจุบันปากคลองทางฝั่งโรงพยาบาล ศิริราชเรียกกันว่า คลองบางกอกน้อย ส่วนปากคลองอีกด้านหนึ่ง ทางป้อมวิไชยประสิทธิ์เรียกกันว่า "คลองบางกอกใหญ่"  ส่วนเหตุที่เรียกคลองบางกอกใหญ่ว่าคลองบางหลวงก็เนื่องจาก เมื่อคราวที่สมเด็จพระเจ้า ตากสิน มาสร้างราชธานีใหม่ที่กรุงธนบุรีนั้นข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายต่อหลายท่านมาจับจองสร้างบ้านกัน อยู่ริมคลอง บางกอกใหญ่ เพราะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับพระราชวังกรุงธนบุรี ชาวบ้านจึงเรียกคลองแถบนี้อีก ชื่อหนึ่งว่า "คลองบางข้าหลวง" และเหลือเพียง "คลองบางหลวง" ในที่สุด
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
คลองบางหลวงทุกวันนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนที่เรียกว่า “ชุมชนริมคลองบางหลวง” ปัจจุบันยังเต็มไปด้วยกลิ่น อายในอดีต เราสามารถพบเห็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวบ้านแถบนี้ ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวรูปทรงเก่าแก่ วัดวาอารามที่แสนสงบร่มเย็น ตลอดทั้งลำคลองมีปลาสวายตัวโตๆ จำนวนมากดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำ เด็กๆ วิ่งเล่น กันสนุกสนาน ส่วนคนเฒ่าคนแก่คอยมองตามและยิ้มด้วยความเอ็นดู ในขณะที่เรือหางยาวสีสวยและเรือเมล์แล่น ผ่านไปมาเกือบตลอดทั้งวัน และนี่ก็คือเสน่ห์และความน่าสนใจของที่นี่ สำหรับการเยี่ยมชม ชุมชนริมคลองบาง หลวง เริ่มจากวัด คูหาสวรรค์ หรือหากมาทางจรัญสนิทวงศ์ซอย 3 เข้ามาสุดซอย และข้ามสะพาน มาก็จะเจอบ้าน เก่าที่นำมาปัดโฉมใหม่เป็นร้านค้า ร้านกาแฟ สำหรับนั่งทานชมวิวรืมคลอง เป็นระยะทางเดินสั้นๆ ไปจนถึง บ้านศิลปิน   
บ้านศิลปิน
เป็นบ้านเก่าของ "ตระกูลรักสำรวจ" ตระกูลช่างทองเก่าแก่ ซึ่งทายาทรุ่นสุดท้ายได้ขายบ้านหลังนี้ ให้กับคุณชุมพลอักพันธานนท์ เพื่อปรับปรุงให้เป็น สถานที่แสดงงานศิลป์ เป็นที่รวมตัวของของ กลุ่มศิลปินที่รัก งานศิลปะ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลารูปตัวแอลที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่ง เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าเป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัด กำแพง ด้านบนของตัวอาคารเปิดเป็น แกลเลอรี่ แสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ ได้ชมกัน ถือเป็นบ้านไม้แห่งแรกที่ปลุกชีวิตให้ชุมชนคลอง บางหลวงให้กลับมาคึกคักอีกครั้งถือเป็น ไฮไลท์ของที่นี่เลยก็ว่าได้ บ้านศิลปินเป็นอาคารไม้ทรงมะนิลา รูปตัวแอล ที่สร้างล้อมรอบเจดีย์เก่าซึ่งเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่า เป็นหนึ่งในสี่ของเจดีย์แต่ละทิศ ที่กำหนดเขตพื้นที่เก่าของวัดกำแพง ภายหลังอาคารหลังนี้ได้ถูกปรับปรุงใหม่โดยกลุ่มศิลปิน เพื่อเป็นที่รวมตัวของผู้ที่ ทำงานและรักงานศิลปะ โดยยังคงสภาพเก่าของตัวอาคารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะเจ้าของตั้งใจจะทำทุก อย่างให้กลมกลืนกับชุมชนด้านบนของ ตัวอาคารเปิดเป็นส่วนแสดงงานศิลปะทั้งภาพวาดและภาพถ่ายให้ได้ชมกัน ส่วนด้านล่างแบ่งเป็นพื้นที่ ทำงานศิลปะต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นมีการทำเครื่อง ประดับรวมอยู่ด้วย โดยผู้ดูแลบ้านศิลปินเล่าว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ใช้ ทำ เครื่องประดับเป็นของเก่าที่อยู่กับอาคารหลังนี้ตั้งแต่สมัยก่อน และทุกวันนี้ยัง สามารถใช้ได้จริง ทุกๆวันอาทิตย์ ที่นี่จะมีการฝึกอบรมอาชีพการทำเครื่องประดับให้กับผู้ที่สนใจฟรีโดยไม่คิดค่าอบรม ด้านล่างแบ่งเป็นมุมขายของ ที่ระลึกและโปสการ์ด มีมุมร้านกาแฟให้ได้สั่งเครื่องดื่มมานั่งจิบพร้อม ชมวิวทิวทัศน์ ริมคลอง เรานั่งรับลมที่พัดเอื่อยๆ เย็นสบายมองคนที่อยู่บ้าน ฝั่งตรงข้าม กำลังให้อาหารปลาอย่างเพลิดเพลิน บางช่วงจะมีเรือหางยาวพานักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติมาทำความรู้จักกับสถานที่เก่าๆ ในเมืองกรุง คนบนเรือหลายคนยิ้มและโบกมือทักทายให้คนบนฝั่ง เป็นภาพที่น่ารักและช่วยให้ผ่อนคลาย เหมือนที่ตั้งใจไว้แต่ แรกจนแทบลืมดูเวลา กัน เลยทีเดียวอ่านและอิ่มแบบมีสไตล์ นอกจากนี้ที่บ้านศิลปินยังหุ่นละครเล็ก คลองบางหลวง ซึ่งเปิดให้ชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ชมรายละเอียดได้ที่ http://www.klongbangluang.com/
นั่งชิวริมน้ำ
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ชั้น 2 แสดงแกลาลี่ภาพถ่าย
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
มุมงานศิลป์
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
หุ่นสำหรับแสดงหุ่นละครเล็กคลองบางหลวง
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ร้านหนังสือปิ่นโต
มีหนังสือทั้งเก่าและใหม่วางจำหน่าย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในราคาไม่แพง โดยรายได้จากการจำหน่ายหนังสือนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิ เด็กอีกด้วย
ชุมชนริมคลองบางหลวง  
ร้านขายสินค้าโอทอป
ขายของที่ระลึก  เช่น กระเป๋า พวงกุญแจ เสื้อ ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร และของใช้จิปาถะมากมาย
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
บ้าน ศ.จิตรกร
บ้านเก่าแก่ที่โชว์งานศิลปะต่างๆ  รวมทั้งรับวาดภาพเหมือนโดยใช้เวลาเพียง 15 นาที
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ร้านบ้านของเล่น
ร้านขายกาแฟเครื่องดื่มและของเล่นมากมายในสมัยอดีต อีกมุมหนึ่งของร้านก็จะขายกาแฟเครื่องดื่มด้านหน้าตกแต่งด้วย ของโบราณเช่นปิ่นโต รุ่นเก่าหลายขนาด  กระป๋องนมตราหมีโบราณ มีที่ให้นั่งรับประมานริมน้ำแบบสบายใจ รวมทั้งมีของประดับตกแต่ง ต่างๆ ที่น่าสนใจ
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
ชุมชนริมคลองบางหลวง ชุมชนริมคลองบางหลวง
รายละเอียดเพิ่มเติมคลองบางหลวง
นักท่องเีที่ยวสามารถเยี่ยมชม ชุมชนริมคลองบางหลวงได้ทุกวันประมาณ 9 โมง - 6 โมงเย็น แต่ถ้ามาในวันธรรมดาร้านบ้างร้านปิด
บ้านศิลปินวันจันทร์ - ถึงอังคาร เปิดตั้งแต่ 10.00-18.00 น. , วันพุธ - วันพฤหัส เปิดตั้งแต่ 09.00-18.00 น
วันเสาร์ - ถึงอาทิตย์ เปิดตั้งแต่ 09.00-19.00 น
สำหรับคนที่สนใจไปเยี่ยมชมชุมชนคลองบางหลวง สามารถเดินทางได้หลายวิธี
- หากขับรถมาเองให้จอดรถที่วัดคูหาสวรรค์ สุดซอยเพชรเกษม 28 จากวัดให้เดินเลียบคลองมาเรื่อยๆ จะพบกับบ้านเรือน ร้านค้าต่างๆ หรือจะจอดรถ ที่วัดกำแพง (บางจาก) อยู่สุดซอยเพชรเกษม 20 ก็ได้จากนั้นให้เลี้ยวซ้าย เดินเลียบคลอง เป็นทางเดินเล็กๆ ขึ้นสะพาน แล้วจะเจอตรอกทางขวามือ เพื่อเดินไปทางสะพานคลองบางหลวงน้อย
- ถ้าใช้บริการขนส่งมวลชนมุ่งหน้ามาที่ซอยจรัญสนิทวงศ์ 3 จากนั้นใช้บริการนั่งรถสองแถวสีแดงจากปากซอย หรือนั่งมอเตอร์ไซค์เข้ามาจนสุดซอย จะเห็นซอยเล็กๆ ให้เดินเข้าไปจะเจอสะพานคลองบางหลวงน้อย ส่วนใครที่สนใจมาทางเรือก็สามารถเหมาเรือจากท่าช้างมายังคลองบางหลวงได้ ถือเป็นการเดินทางที่ได้อารมณ์ย้อนยุคอย่างยิ่ง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook