พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก เป็นหนึ่งใน แหล่งท่องเที่ยว มุมมองใหม่ใน บางกอกได้จัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ และความตั้งใจของอาจาร์ยวราพร สุรวดี ผู้เป็นเจ้าของ ซึ่งอยากจะจัดบ้าน และทรัพย์สิน มรดกที่ได้จากมารดา คือ นางสอาง  สุรวดี (ตันบุญเล็ก) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษา เมื่ออาจารย์วราพรจัดสิ่ง ของได้ทำเรืองยกบ้านหลังนี้ให้เป็น สมบัติของ กรุงเทพ มหานคร หลังจากนั้นกรุงเทพมหานครก็ได้จัดทำบ้านดังกล่าว ให้เป็น โครงการ นำร่องสนอง นโยบายการมี พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ของแต่ละเขตโดยรูปแบบการจัดแสดง เป็นอาคารและวัตถุซึ่ง บอกเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับ สภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของ ชาวบางกอกที่มีฐานะปานกลางในช่วงก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งข้าวของ เครื่องใช้ที่นำมาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
อาคารหลังที่ 1
เป็นอาคารที่ครอบครัวอาจาร์ยวราพรเคยใช้อาศัยอยู่เมื่อในอดีต ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิทธิพลมากจากตะวันตกซึ่ง เป็นที่นิยมในยุคนั้น เป็นอาคารไม้สองชั้น หลังคาทรงปั้นหยา มุงกระเบื้องว่าวสีแดง ผนังอาคาร สร้างด้วยไม้ทาสีเลียนแบบผนังก่ออิฐ ถือปูนฝีมือช่างชาวจีนเป็นผู้ก่อสร้าง ที่เรียกกันว่าทรงปั้นหยายุคปลาย โดยลดลายฉลุที่ชายคาออก ภายในอาคารหลังนี้ จะประกอบไปด้วยห้องต่างๆ ดังนี้
- ห้องรับแขก
ห้องรับแขกห้องนี้มีเปียโนคู่ใจจากคุณแม่ของอาจารย์ นอกจากนี้ยังมีชุดรับแขก ตู้ใส่เครื่องแก้วเจียระไน แบบต่างๆ เช่นแก้วไวน์ แก้วมาตินี่ ขวดใส่ไวน์ จัดแสดงไว้ในตู้อย่างสวยงาม
- ห้องอาหาร
ภายในมีโต๊ะรับประทานอาหาร 6-8 ที่นั่ง บนโต๊ะจัดแสดงชุด Dinner set แบบฝรั่ง และภาชนะลายครามแบบบจีน  เครื่องเคลือบสีเขียวไข่กา รูปแบบต่างๆ
- ห้องหนังสือ
ห้องหนังสือส่วนหนึ่งจะเป็นหนังสือของคุณหมอฟรานซิส สามีคุณสอางค์ ซึ่งเป็นตำราทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ปละหนังสือเรียนภาษาอังกฤษของคุณแม่และลูก ติดกับห้องนี้ คือ ห้องน้ำ และโถส้วมแบบโบราณ

- โถงชั้นล่าง
มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงขนาดใหญ่ของคุณหมอฟรานซิส ด้านตรงข้ามเป็นตู้มุกต์ จากเมืองจีน
- ห้องนอนคุณยายอิน
ซึ่งตั้งอยู่ชั้นสองของอาคาร ประกอบไปด้วยเตียงไม้โบราณแบบฝรั่งมีเสามุ้ง โต๊ะเครื่องแป้งพร้อมตลับเครื่อง แก้วสำหรับใส่เครื่องสำอาง และขวดน้ำหอมแบบต่างๆ ซึ่งมีอายุอยู่ในรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปบูชา สมัยอยุธยาตอนปลายและสมัยรัตนโกสินทร์
- ห้องแต่งตัวแบบยุโรป
เป็นห้องแต่งตัวที่จัดแต่งแบบยุโรป มีโต๊ะเครื่องแป้ง อ่างล่างหน้าเครื่องใช้ของผู้ชายที่ใช้ในการโกนหนวด โต๊ะเครื่องแป้งมีกระจกประดับทั้งสามด้าน เป็นแบบศิลปะเดโด และหุ่นพลาสเตอร์รูปคุณหมอฟรานซิสซึ่ง อาจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ปั้น
- ห้องนอนใหญ่
ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนของพี่สาวอาจารย์วราพร มีตู้เสื้อผ้าบานใหญ่เข้าชุดกับโต๊ะแต่งตัวและเตียงนานใหญ่

อาคารหลังที่ 1
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ห้องรับแขก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ห้องอาหาร
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
โถงชั้นล่าง
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ห้องหนังสือ
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก  
ห้องนอนคุณยาย
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เตียงเด็ก ห้องโถงข้างบน
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ห้องแต่งตัวแบบยุโรป
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ห้องนอนใหญ่ เครื่องเบญรงค์
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
อาคารหลังที่ 2
บ้านหลังนี้เดิมปลูกที่ทุ่งมหาเมฆ ซอยงามดูพลี เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สร้างจำลองขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับหลังเดิม จุดประสงค์ที่สร้างบ้าน หลังนี้ในตอนแรก  คือ เพื่อใช้ชั้นล่างเป็นคลีนิคคุณหมอฟรานซิส คริสเตียน บ้านหลังนี้ สร้างยังไม่ทันเสร็จคุณหมอก็ป่วยเสียชีวิต ต่อมาอาจารย์ จึงได้รื้อบ้านที่ทุ่งมหาเมฆ มาจัดสร้างไว้ที่นี่ โดยจัด สร้างโดยย่อส่วนลงตามพื้นที่ ที่มีจำกัด ตกแต่งบ้านด้วยข้าวของ เครื่องใช้ต่างๆ ของคุณหมอ ชั้นบนจะเป็นห้องนอน
ภายในอาคารหลังที่ 2
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
เครื่องมือแพทย์ของคุณหมอ
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ห้องนอนคุณหมอ
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
อาคารหลังที่ 3
ชั้นล่างเป็นการจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในบ้าน มีทั้งเครื่องครัว เครื่องเขียน เครื่องมือช่าง เครื่องมือเครื่องใช้ใน งานหัตถกรรม ฯลฯ อ.วราพร ชั้นบน แสดงภาพรวมของ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ได้แก่
  • ลักษณะทางกายภาพเขตบางรัก
  • สายสัมพันธ์ไทย-ตะวันตก
  • อิทธิพลชาติตะวันตกต่อประเทศไทย
  • ชุมชนนานาชาติ
  • บทบาทของชุมชนตะวันตกที่มีต่อการปฏิรูปประเทศ
  • สถานที่สำคัญของบางรัก
  • แรกมีในสยาม แรกมีในบางรัก
  • คนเด่นบางรัก
ธนบัตรเก่า บัตรประชาชนของอาจารย์
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
ชั้นที่ 2 ภาพรวมของกรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

อาคารหลังที่ 4
ตรงข้ามกับศาลาริมน้ำ ดัดแปงเป็นสำนักงานห้องสมุด อาจารย์วราพร

พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก
รายละเอียดเพิ่มเติม
เลขที่ 273  ซอยเจริญกรุง 43 ถนนเจริญกรุง  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร
เปิดให้บริการทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์-อังคาร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 234 6741 , 02 233 7027

ตั้งอยู่ใน ซอยเจริญกรุง 43 เข้าซอยไปประมาณ 200 เมตร ไม่มีที่จอดรถ แต่สามารถจอดได้ตรงริมถนนในซอย
หากนั่งรถไปฟ้าฟ้า BTS ลงสถานีสะพานตากสิน หลังจากนั้นนั่งรถ แท๊กซี่ หรือรถตุ๊ก ตุ๊ก หรือ รถประจำทาง
รถประจำทางที่ผ่าน ถนนเจริญกรุง สาย 1, 16, 35, 75 และ 93
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook