วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอพระนครศรีอยุธยา นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับวังหลังหรือวังสวนหลวง เดิมชื่อ "วัดกษัตรา" หรือ "วัดกษัตราราม" วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นวัดโบราณสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด ในสมัยรัชกาลที่ 1เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์กรมพระราชวัง และกรมขุนอิศรานุรักษ์(เกศ) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอารามวัดกษัตรา เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดกษัตราธิราช" ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถานที่สำคัญภายในวัด คือ พระประธานใน พระอุโบสถที่มีแท่นฐานผ้าทิพย์ปูนปั้น ฝีมือประณีตงดงาม ใบเสมาของพระอุโบสถเป็นใบเสมาคู่แกะสลักลวดลายวิจิตรบรรจง ปัจจุบันเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา
พระวิหาร
ภายในวัดมีพระวิหาร 4 หลัง คือ พระวิหารใหญ่ 2 หลัง ตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถ และพระวิหารเล็ก 2 หลังพระวิหารใหญ่ ด้านหน้า ทำประตูซุ้มยอดมณฑป หน้าบันของพระวิหาร จำหลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑ ล้อมรอบด้วยลายกระหนก ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปยืน ปางถวายเนตร และปางประทานอภัย ส่วนพระวิหารอีกหลังจำหลักภาพพราหมณ์อาลัมพายน์จับพญานาคภูริทัต ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางสมาธิ และพระศรีอาริยเมตไตรย์

พระอุโบสถ
ด้านข้างมีช่องแสงก่อเป็นซี่ลูกกรงแนวตั้ง บริเวณเสามีคันทวยไม้จำหลักรูปพญานาค รองรับชายคาปีกนกทั้งสองด้าน หัวเสาเป็น ลายบัวแวง หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบูแบบโบราณ หน้าบันจำหลักลายเครือเถา ด้านหน้าประดับด้วยซุ้มบุษบกบัญชร ส่วนด้านหลัง มีมุขเด็จ ประดิษฐานพระพุทธรูป ปางป่าเลไลยก์ ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธกษัตราธิราชพระพุทธรูปปางมารวิชัย เป็นประธาน ประดิษฐานบนแท่นสิงหาสน์ หน้าแท่นประดับด้วยผ้าทิพย์ปูนปั้นและรูปครุฑยุดนาค ตั้งอยู่เหนือฐานชุกชี รอบ พระอุโบสถมีใบเสมาคู่หินชนวน ตั้งอยู่บนฐานบัวปูนปั้น

พระปรางค์ประธาน
ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ บริเวณเรือนธาตุ ประกอบด้วยซุ้มจระนำทั้ง 4 ด้าน ภายในมีเจดีย์ปูนปั้นย่อมุมไม้สิบสอง ซึ่งแตกต่าง จากวัดอื่นทั่วไปที่มักจะประดิษฐานพระพุทธรูปภายในซุ้มจระนำ

เจดีย์ราย
ตั้งอยู่ด้านหลังพระอุโบสถ เป็นเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะอยุธยาตอนปลาย

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

จากทางหลวงหมายเลข 3263 พบสี่แยกให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3413  ไปไม่ไกลก็จะพบวัดตั้งอยู่ซ้ายมือ


2. โดยรถสาธารณะ
จากสถานีหมอชิตใหม่ มีบริการรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกวัน วันละ หลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา และรถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 กรุงเทพฯ-ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร-พระนครศรีอยุธยา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2936 2852-66 หรือที่เว็บไซต์ www.transport.co.th หรือรถตู้โดยสารจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หมอชิต และฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต นั่งรถมาลงสุดสายจาก นั้นต่อรถมอเตอร์ไซต์หรือ รถท้องถิ่น ไปยังวัดวัดกษัตราธิราชวรวิหาร
,
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook