บ้านสิงห์ท่า  ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เป็นย่านการค้าตั้งแต่สมัยโบราณและได้เจริญขึ้นเมื่อสมัยฝรั่งเศสเข้ามามี อิทธิพลมาก ในภูมิภาคนี้ในช่วงนั้นเองผู้ที่มีฐานะดี มีการนำเข้าช่างฝีมือจากเวียดนามจำนวนมากเข้ามาสร้างบ้านเรือน ทำให้บ้านเรือนมีรูปแบบ ศิลปกรรมแบบจีนผสมยุโรปที่งดงาม ปัจจุบันยังคงเหลือให้เห็นบนสองข้างทาง ถนนศรีสุนทร นครทุม อุทัยรามฤทธิ์ และวิทยะธำรง บางแห่งยังคงความสมบูรณ์อยู่มาก บอกถึงบรรยากาศของความเป็นอดีต ขณะที่อีกหลายแห่งถูกปล่อยให้รกร้าง ขาดคนอาศัย สร้างเสน่ห์ให้บ้านสิงห์ท่าสวยงามมาจนทุกวันนี้  

ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 

ชาวบ้านในชุมชนล้วนถ้อยทีถ้อยอาศัย อยู่อย่างเรียบง่ายและสงบ มีตึกแถวโบราณงดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีสเป็น ศิลปะแบบตะวันตกผสมกับจีน  เป็นกลุ่มอาคารกึ่งไม้กึ่งปูนประตูของบ้านส่วนใหญ่ในย่านนี้เป็นบานเฟี้ยม  สร้างในยุคสมัยเดียวกับ ที่จังหวัดภูเก็ต แต่ตึกแถวเก่าแก่อาจไม่ได้มีให้ชมเยอะเหมือนกับภูเก็ต ตึกที่โดดเด่น คือ ตึกของร้านกาแฟ ที่ตั้งอยู่ติดกับวัดสิงห์ท่า ตรงถนนศรีสุนทร เป็นตึกสไตล์ชิโนโปรตุกิส  สีชมพูอ่อนและสีส้มพาสเทล  ตกแต่งด้วยซุ้มโค้งแบบแบนและเจาะ ช่องแสงด้วย บานเกล็ดไม้ ซึ่งเป็นลักษณะแท้ๆของซุ้มประตู หน้าต่างที่พบเสมอในอาคารแบบชิโน-โปรตุกีส เมื่อเดินมาอีกหน่อยมาถึง สี่แยก ถนนวิทยะธำรง คือ ตึกไม้สีขาว ซึ่งปัจจุบันเป็นร้านขายข้าวสาร  บ้านหลังนี้มีลวดลายฉลุบ้านหน้าต่างที่สวยงามแปลกตา ตั้งโดดเด่น ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก ถนนรอบบริเวณย่านสิงห์ท่า เป็นทางลัดเลาะเชื่อมต่อถึงกันระหว่างชุมชน ตลาด โรงเรียน รวมถึงวัดซึ่งเป็น ศูนย์รวมใจของชาวพุทธทั้งหลาย ยังมีศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนดูตระการตา

สำหรับการเดินทางมาเที่ยวชมย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า สามารถเริ่มได้ที่ซอยศาลหลักเมืองจังหวัดยโสธร ซึ่งในซอยดังกล่าวจะเป็น เส้นทางไปยังบ้านหลังที่โดดเด่นในย่านนี้  สำหรับผู้ที่นำรถส่วนตัวมา สามารถจอดไว้ด้านข้างบริเวณศาลหลักเมืองหรือนำไปจอด ที่วัดสิงห์ท่า

บ้านเก่าแก่ในซอยศาลหลักเมืองยโสธร
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ร้านอาหารเช้าในย่านเก่าบ้านสิงห์ท่าตรงข้ามศาลหลักเมือง
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ตึกเก่าที่โดดเด่นติดวัดสิงห์ท่า ปัจจุบันเป็นร้านขายกาแฟ
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ตึกเก่าบริเวณสี่ขาวแยกวิทยะธำรง
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
รถสามล้อพาหนะที่ใช้โดยสารในเมือง ยังมีให้เห็น
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ตึกเก่าที่ปัจจุบันไม่มีคนอาศัย
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า 
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook