ป่าดงนาทามอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของอุทยานแห่งชาติผาแต้มมีพื้นที่ติดต่อกัน 3 อำเภอคือ อำเภอโขงเจียม อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานีการท่องเที่ยวที่ป่าดงนาทามเป็นลักษณะการเดินป่าชมธรรมชาติป่าไม้ ภูผาและแม่น้ำโขง สำหรับฤดูกาล ท่องเที่ยวของป่าดงนาทาม คือ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้ป่าบาน เหมาะในการชมดอกไม้ตามลานหินเช่น เช่น หยาดน้ำค้าง แดงอุบล เอนอ้า เหลืองพิสมร และทุ่งดอกไม้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ทิพเกสร สรัสจันทร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี น้ำตกที่มีน้ำมากช่วงกันยายนถึงธันวาคมและทะเลหมอกริมโขง ส่วนในช่วงเดือนฤดูแล้งมกราคม-มีนาคม จะเหมาะในการชมป่าไม้เปลี่ยนสี ดอกไม้หน้าแล้ง อาทิ ต้นรัง ตะแบกเลือด พุดผา ช้างน้าว และล่องเรือชมทิวทัศน์สองฝั่งลำน้ำโขงระหว่าง บ้านปากลา-คันท่าเกวียน

ป่าดงนาทาม มีจุดท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยว ในลักษณะของการเดินศึกษาธรรมชาติ นอกจากพืชพรรณและดอกไม้ป่าแล้วยังมีน้ำตก ขนาดเล็กและขนาดกลางอยู่หลายแห่งซึ่งจะมีน้ำมากช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคมหน้าผาสูงในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงยังชมวิวได้สวยงามโดยเฉพาะ ทิวทัศน์แม่น้ำโขง และพระอาทิตย์ขึ้นเช่นที่ผาชนะไดซึ่งเป็นจุดที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้อ้างอิงในการกำหนดเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน้าผาอื่น ๆอีกรวมถึงถ้ำต่าง ๆและการล่องเรือเที่ยวในแม่น้ำโขง
ทุ่งดอกไม้ป่าดงนาทาม
เริ่มบานอวดโฉมตามลานหินต้อนรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายเดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตลอดเส้นทางเดินทางไปถึง จุดกางเต้นท์ของป่าดงนาทาม นอกจากนี้ยังมีทุ่งดอกไม้ป่าที่ทางอุทยานฯจัดให้นักท่องเที่ยวได้เดินชม ถ่ายภาพได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยดอกไม้ตาม ลานหินเช่น เช่น หยาดน้ำค้าง แดงอุบล เอนอ้า เหลืองพิสมร และทุ่งดอกไม้ชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้แก่ ดุสิตา สร้อยสุวรรณา มณีเทวา ทิพเกสร สรัสจันทร
ทุ่งดอกไม้ระหว่างนั่งรถไปยังจุดกางเต้นท์
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ดอกมณีเทวาบริเวณลานดอกไม้ป่า
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ดอกทิพเกสรสีม่วงอ่อนบานสลับกับดอกไม้อื่น
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ลานทุ่งดอกไม้ป่าบริเวณไม่ไกลจากเสาเฉลียง
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ดอกสร้อยสุวรรณสีเหลือง
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ดอกดุสิตาสีม่วง
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ยามค่ำคืนดาวเต็มฟ้า
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
ผาชนะได
เป็นหน้าผาที่มีความสูงชันมากและเป็นจุดที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนจุดใดในประเทศไทยมองเห็นทิวทัศน์แม่น้ำโขงอยู่เบื้องล่างรวมถึง เทือกเขาแดนลาวที่สลับซับซ้อนในฤดูหนาวยังมีความงามของทะเลหมอกเหนือลำน้ำโขง ให้ชมด้วยเนื่องจากเป็นจุดที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรก ในประเทศไทยกรมอุตุนิยมจึงเอาผาชนะไดเป็นจุดอ้างอิงเวลาที่พระอาทิตย์ขึ้นแห่งแรก ของประเทศไทย
ผาชนะได ผาชนะได
ผาชนะได ผาชนะได
ผาชนะได ผาชนะได
ผาชนะได ผาชนะได
ผาชนะได ผาชนะได
ผาชนะได ผาชนะได
ผาชนะได ผาชนะได
เสาเฉลียงคู่
ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำลมและแสงแดดมานานหลายร้อยปีลักษณะเป็นแท่งหินรูปร่างคล้ายกับดอกเห็นยักษ์ 2 แท่ง ตั้งอยู่คู่กันนอกจากความแปลกและอัศจรรย์ในรูปร่างแล้วบริเวณนี้ยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่งดงามอีกด้วย
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
น้ำตกห้วยพอก
อยู่ตรงบริเวณลานกางเต้นท์ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีหลายชั้นไหลลดหลั่นลงมาคล้ายกับขั้นบันไดมีต้นน้ำมาจากผืนป่าดงนาทาม ในฤดูฝนจะมีน้ำมากลง เล่นน้ำได้ตามโขดหินรอบ ๆน้ำตกมีเอื้องนวลจันทร์ให้ชมด้วยส่วนในฤดูร้อนน้ำจะน้อยช่วงที่น้ำตกนี้สวยงามที่สุดคือตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม
การท่องเที่ยวป่าดงนาทามคือการ ท่องเที่ยวในลักษณะแคมปิ้งในปัจุบันไม่ต้องเดินป่าเข้าไปอีกแล้วเพราะรถสามารถเข้าถึงแต่ นักท่องเที่ยวต้องเตรียม อุปกรณ์ทุกอย่างมาด้วยตัวเอง ทั้งอาหาร น้ำดื่ม เต้นท์  บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวป่าดงนาทามไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ นอกจากห้องน้ำและ ห้องอาบน้ำเท่านั้น ส่วนการเดินทางต้องจอดรถส่วนตัวไว้ที่ อบต.นาโพธิ์กลาง  เนื่องจากตลอด 10 ก.ม. เส้นทางเข้าไปจนถึงลาน กางเต้นท์ค่อนข้าง โหด มากใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าในการเดินทาง เส้นทางหินแข็งขรุขระบางช่วงชันเป็นส่วนใหญ่รถที่ไม่ชำนาญทาง ไม่แนะนำให้เข้าไปถึงแม้จะ เป็นรถโฟรวิวก็ตามเพราะเสี่ยงต่อการที่รถจะ

กระแทกหินและอาจพังได้ ควรใช้บริการรถนำเที่ยวของ อ.บ.ต. นาโพธิ์กลาง จะดีกว่า นอกจากนี้หาก ไม่ได้นำเต้นท์มา ก็สามารถเช่าเต้นท์จาก อ.บ.ต. สอบถามรายละเอียดที่ อบต.นาโพธิ์กลาง  คุณคมสัน  083 011 2060
ค่าเช่าเต็นท์หลังละ 100บาท/คืน
ค่าพักแรม(บริการสถานที่กางเต็นท์) คนละ30บาท
ค่าบริการรับส่งประมาณ 2000-3000 บาท
นักท่องเที่ยวต้องไปเริ่มต้นที่ อบต.นาโพธิ์กลาง โดยมี 2 เส้นทางคือจากตัวเมืองอุบลราชธานีมุ่งหน้าสู่อำเภอ พอบูลมังสาหารข้ามสะพานแม่น้ำมูล เลี้ยว ขวาเข้าสู่อำเภอโขงเจียมากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 2112 (โขงเจียม – เขมราฐ)ถึงตำบลนาโพธิ์กลางรวมระยะทางประมาณ120 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางจากตัวเมืองอุบลฯ;มาทางอำเภอตระการพืชผลเลี้ยวขวาเข้า อำเภอศรีเมืองใหม่ไปตำบลนาโพธิ์ได้เหมือนกันระยะทางประมาณ110 กิโลเมตร
เส้นทางรถไปป่าดงนาทามเต็มไปด้วยหิน
ป่าดงนาทาม ป่าดงนาทาม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook