ภูห้วยอีสัน ตั้งอยู่ใน ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เป็นจุดพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกได้แบบ กว้างไกลสุดตา ถือเป็น จุดชมทะเลหมอกสุด Unseen ที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของหนองคาย  เบื้องล่างของทะเลหมอกภูห้วยอีสันสามารถมองเห็นเกาะแก่ง ของแม่น้ำโขงซึ่งหากวันใดที่สายหมอกบางเบาสามารถมองเห็นวิวพระอาทิตย์สีทองในยามเช้าสะท้อน ไปยังพื้นน้ำและเกาะแก่ง ได้ชัดเจน โดยระหว่างเส้นทางสามารถชมทะเลหมอกได้ประมาณ 2 จุด คือ จุดชมวิวสูงสุดที่เป็นพื้นที่ของ อ บ ต บ้านม่วง และอีกหนึ่งจุด คือ พื้นที่ของครัวไม้น้ำซึ่งจะอยู่ถัดลงมาด้านล่าง ซึ่งแต่ละจุดก็มีมุมมองที่สวยงามต่างกัน ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เวลา 05.30 น.- 08.00 น.
ภูห้วยอีสัน หนองคาย
การเดินทางไปชม ทะเลหมอกภูห้วยอีสัน ไม่อนุญาติให้นักท่องเที่ยวนำรถส่วนตัวขึ้นไปให้จอดรถไว้ข้างล่าง จากนั้นให้ใช้บริการ รถอีแต๋นของชาวบ้านขึ้นไป โดยต้องมายังจุดนัดพบซึ่งมีให้เลือกขึ้นรถ 2 จุด คือ หน้าอ.บ.ต. บ้านม่วง โทร 042 414 871 087 219 5500 อีกจุด คือ ครัวไม้น้ำ 085-0017411 ซึ่งทั้งสองแห่งจะแยกออกจากกัน หากใช้บริการรถอีแต๋นโดยขึ้นที่ อ บ ต บ้านม่วง รถจะพาขึ้นไปยัง จุดชมวิวสูงสุดซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลโดย อ บ ต บ้านม่วง หลังจากนั้นก็ค่อยเดินเท้าลงมายังจุดชมวิวของครัวไม้น้ำก็ได้ แต่ถ้าใช้บริการ รถของครัวไม้น้ำ รถก็จะพาขึ้นไปชมวิวยังจุดชมวิวของครัวไม้น้ำซึ่งอยู่ถัดลงมาข้างล่าง ส่วนนักท่องเที่ยวท่านใด ต้องการขึ้นไปยังจุดชมวิวสูงสุดของ อบ ต บ้านม่วง ต้องเดินขึ้นไปเองซึ่งค่อนข้างชันพอสมควร หรือจะอาศัยรถอีแต๋นที่วิ่งผ่านไป มาขึ้นไปก็ได้แต่ตอนกลับ หากมารถของบ้านม่วงก็ต้องกลับรถของบ้านม่วง แต่ถ้าขึ้นรถของครัวไม้น้ำก็ต้องกลับรถของครัวไม้น้ำ โดยสามารถไปรอขึ้นรถยังที่ทำการทั้งสองแห่งได้เลยมีรถออกตลอดเวลา
จุดชมทะเลหมอกภูห้วยอีสันในส่วนพิ้นที่ของ อ บ ต บ้านม่วงซึ่งอยู่สูงสุด
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
จุดชมทะเลหมอกภูห้วยอีสันในส่วนพื้นที่ของครัวไม้น้ำเห็นหมอกใกล้กว่า
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
นั่งรถอีแต๋นขึ้นชมทะเลหมอก
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย
ภูห้วยอีสัน หนองคาย ภูห้วยอีสัน หนองคาย

โดยรถส่วนตัว
อำเภอสังคมห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ 95 กิโลเมตร  การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 211 หนองคาย – เลย จากตัวเมืองหนองคาย วิ่งผ่านอำเภอท่าบ่อผ่านอำเภอศรีเชียงใหม่ เข้าสู่อำเภอสังคมจากอำเภอสังคมตรงไปเรื่อยประมาณ 22 ก.ม. จะถึงครัวไม้น้ำก่อน จากนั้นก็จะถึง อ.บ.ต บ้านม่วง ซึ่งทั้งสองจุดเป็นจุดขึ้นรถอีแต๋นไปยังภูห้วยอีสันแต่แยกออกจากกัน นักท่องเที่ยวต้องเลือกว่าจะใช้บริการของที่ใด
การเดินทางไปอำเภอสังคมโดยรถทัวร์
ใช้บริการของ บริษัทบุษราคัมทัวร์
กทม 02-936-0483 ,029360772 , 02-9364247 
http://www.rottourthai.com/showthread.php?t=300
สาย 933 กรุงเทพฯ-อุดรธานี-ศรีเชียงใหม่  เที่ยวแรก เวลา 18.30 น. ส่ง อุดร,หนองคาย,ท่าบ่อ,ศรีเชียงใหม่,ปลายทาง อ.สังคม  

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook