วัดเขาจันทน์งามหรือสำนักสงฆ์เขาจันทน์งามเดิมชื่อวัดเลิศสวัสดิ์เป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของ องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า และเป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และฆราวาสผู้ทรงศีล เป็นวัดป่าที่บรรยากาศสงบเงียบ ร่มเย็น ตั้งอยู่ใน ส่วนหนึ่งของ เขาจันทน์งาม บน เทือกเขาเขื่อนลั่น บ้านเลิศสวัสดิ์ ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว ห่างจากหมู่บ้านราว 5 กม.  ที่นี่มีสิ่งที่ น่าสนใจ คือ ภาพเขียนสี ซึ่งมีอายุกว่า 4000 ปี แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเป็นที่อยู่ของคนยุคโบราณ ภาพเขียนสีแห่งนี้ เป็นแหล่ง โบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคอีสาน สำรวจพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2526 บริเวณที่ปรากฎภาพเขียนสี เป็นเพิงผาหินทราย ขนาดใหญ่ ตัวภาพอยู่สูงจากพื้นประมาณ 3-4 เมตร จากการศึกษาลักษณะภาพเขียนสีดังกล่าวพบว่า ภาพเขียนสีด้วยสีแดง เพื่อเล่าเรื่องราวกิจกรรม ของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย 3000-4000 ปี ศิลปะถ้ำแห่งนี้มีการเขียนภาพ ลงสีที่ปรากฎ จำนวน 12 กลุ่ม เช่น มีภาพกลุ่มคน สัตว์ ทั้งแบบเงาทึบ ภาพร่าง ภาพลายเส้น ที่ยังไม่สามารถแปรความหมายได้อีกจำนวนหนึ่ง ภาพเด่น ๆ คือ ภาพคนที่มีทั้งชาย หญิง และเด็กที่อยู่ในลักษณะต่าง ๆ เช่น นั่ง เต้นรำ ยืน และยิงธนู นอกจากนี้ ในบริเวณนี้ยังมี พระพุทธรูป ประจำพื้นที่ ให้เราได้สักการะ แล้วก็มีทางเดินที่มีก้อนหินหล่นมาค้างอยู่ เป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์

จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (นครราชสีมา-สระบุรี) ประมาณ 50 กิโลเมตร บริเวณกิโลเมตรที่ 200-201 มีทางแยกซ้ายเข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงตัวธุดงคสถาน ถ้ำเขาจันทร์งาม รวมระยะทางจากตัวเมืองนครราชสีมา 61.5 กิโลเมตร

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook