ไร่องุ่นธันยพร มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ถึง 500 ไร่ ที่ไร่เน้นการผลิตผลไม้ปลอดสารพิษ ทั้งส้มและองุ่น เมื่อเข้ามาในเขตไร่ จะมี ทางที่สามารถขับรถวนรอบๆ เพื่อชมต้นส้ม และองุ่นที่ปลูกเป็นทิวแถว ทอดยาวข้ามเนินหลายลูก ที่ไร่ธันยพรยังเป็น แหล่งดูงาน ทางด้านเกษตรปลอดสารพิษ ทั้งส้ม องุ่น และแก้วมังกร ปลูกเรียงกันยาวเป็นทิวแถวสุดสายตา บริเวณจุดชมวิว จะมองเห็น เขื่อนลำพระเพลิงได้อย่างชัดเจน วิวของไร่สวยงามมาก มีจุดชมวิวอยู่บนเนินสูง เมื่อขึ้นไปยืนจะมองเห็นบริเวณไร่โดยรอบ แต่ถ้าหันไปอีกฝั่งก็จะเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเขื่อน
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไร่องุ่นธันยพร
ที่ตั้ง: 174 หมู่ 10 บ้านบุเจ้าคุณ ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
1. รถยนต์ส่วนตัว
มาจากทางกบินทร์บุรีตรงขึ้นเขา จนผ่านวัด กม.80 ถนนจะขยายเป็นถนนใหญ่ ก่อนถึงตลาด กม.79 จะมีป้ายบอกทางเข้าไป เขาแผงม้า เลี้ยวซ้ายเข้าไป ตรงไปเรื่อยๆ จนผ่านเขาแผงม้า ไร่ทับสราญ ครัวปลายฟ้า เข้าเขต ต.วังหมี ไร่ธันยพรจะอยู่ฝั่งขวา ก่อนจะถึงทางแยกเข้าคลองปลากั้ง 

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook