น้ำตกปักธงชัย ตั้งอยู่ที่ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา น้ำตกปักธงชัยเป็นน้ำตกที่อยู่ในหุบเขา ซึ่งล้อมรอบด้วยอ่างเก็บน้ำ ลำพระเพลิง เดิมชื่อว่าน้ำตกขุนโจรเป็นสถานที่พักผ่อนมีน้ำตกไหลจากหน้าผาสูงกว้างประมาณ 50 เมตร จะมีน้ำไหลเฉพาะ หน้าฝน ทางไหล่เขามีทางเดินสามารถปีนป่ายไปตามโขดหินขึ้นไปตามหน้าผา บริเวณรอบน้ำตกเป็นป่าแมกไม้สูงร่มรื่น ตลอดทางระหว่าง ที่นั่งเรือจากเขื่อนลำพระเพลิงไปยังน้ำตกปักธงชัยสามารถชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำซึ่งสวยงามมาก
จากตัวเมืองนครราชสีมาไปตามทางหลวงหมายเลข2และเลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข304(ปราจีนบุรี-นครราชสีมา) ผ่านอำเภอ ปักธงชัยไปประมาณกิโลเมตร เลี้ยวขาวเข้าถนนของกรมชลประทานซึ่งเป็นทางไปเขื่อนลำพระเพลิง และจากเขื่อนลำพระเพลิง นั่งเรือไปยังน้ำตกปักธงชัยอีก 22 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 87 กิโลเมตร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook