เป็นน้ำตกที่อยู่ในเส้นทางไปยัง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ป่าเขาภูหลวงที่ บ้านโนนสาวเอ้ ตำบล วังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  เป็นน้ำตกที่สวยงาม สายน้ำโจนลงมาจากขอบผาสูง ส่งเสียงดังกึกก้อง สภาพแวดล้อมบริเวณน้ำตกชุ่มชื่น ไปด้วย ละอองน้ำที่สาดกระเซ็น เป็นทัศนียภาพที่สวยงามยิ่งนัก
จากตลาด 79 ใช้ถนน 304 ผ่านที่ว่าการอำเภอ เลี้ยวซ้ายไปทางวังน้ำเขียววิว ตรงขึ้นไปเรื่อยผ่านวัดบ้านน้ำซับ ตรงต่อไปในเส้นทาง เดียวกับที่จะไปป่าเขาภูหลวง เจอแยก เลี้ยวขวาตามทางแยก ตรงไปก็จะถึงน้ำตกขุนโจร
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook