น้ำตกห้วยใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลาน ในท้องที่อำเภอวังน้ำเขียว  เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ สวยงามมาก สูงประมาณ 50 เมตร กว้าง 30 เมตร ทางเดินเข้าน้ำตกเป็นทางลาดเล็กน้อย เข้าไปประมาณ 20 เมตร ก็จะพบธารน้ำตกขนาดเล็ก ไหลผ่านก้อนหินใหญ่สองก้อน น้ำตกจะมีเฉพาะช่วงฤดูฝน ประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน) น้ำตกห้วยใหญ่ โดยอบตไทยสามัคคี ได้เข้าไปดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และถนนเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นน้ำตกที่ไหลลงจาก คลองห้วยใหญ่ลักษณะของน้ำตกมีทั้งหมด 5 ชั้นซึ่งเชื่อมต่อกับ น้ำตกสวนห้อมของต.วังน้ำเขียว ซึ่งน้ำตกห้วยใหญ่จะมีน้ำมาก ในช่วงเดือนกรกฎาคม- เดือนตุลาคม
1. รถยนต์ส่วนตัว

น้ำตกห้วยใหญ่ อยู่ทางด้านตะวันตกของอุทยานแห่งชาติ ห่างจากทางหลวงหมายเลข 304 ตรงหลัก กิโลเมตรที่ 79 ประมาณ6 กิโลเมตร ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเมษายน สามารถนำรถกะบะเข้าไปได้ จากนั้น ต้องเดินเท้าอีกประมาณ 1 กิโลเมตร

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook