ฟลอร่า พาร์ค (Flora Park) ตั้งอยู่ใน อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา คือ พื้นที่ของการจัดแสดงพันธุ์ไม้กลางหุบเขาบนเนื้อที่ 69 ไร่  ซึ่งมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการปลูกพันธุ์ไม้ในสวนตามช่วงเวลาและฤดูกาลให้เราได้เพลิดเพลินเดินเล่นที่สวนฟลอร่า พาร์ค รับโอโซน ณ จุดชมวิว 360 องศา นอกจากนี้ยังมีสถานที่ใกล้เคียงนั่นคือ ในส่วนของศูนย์เรียนรู้การเกษตรฟาร์มฟ้าประทาน มีพื้นที่รวมกว่า39 ไร่ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชาววังน้ำเขียว ถือเป็นต้นแบบของแนวทาง ในการพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืนต่อไปโดยเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวเกษตร รวมทั้งศึกษาดูงานถ่ายทอด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ (Veggie Ozone) แปลงปลูกผัก อินทรีย์ที่เน้น ผักสลัด 6 ชนิด ได้แก่ กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดเคอเรล คอส บัตเตอร์เฮด ผักกาดแก้ว และผักอื่นๆ ที่เป็นที่ต้องการของชุมชน โครงการเลี้ยงไก่คุณภาพ (Eggie Ozone )ไข่ไก่ 4 อ. อาหารดี อนามัยดี อารมณ์ดีและอากาศดี
งานดอกไม้ ฟลอร่า พาร์ค (Flora Park) 59 เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม 2560
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 092 294 1594 089 812 8851 และ www.facebook.com/floraparkWNK
1. รถยนต์ส่วนตัว

จากทางแยกขวามือ ตรงศาลเจ้าพ่อหลวงราช ประมาณ 7 กิโลเมตร เข้าไปทางถนนเส้นเขาแผงม้า ผ่านสวนหน้าวัวคุณสุชาดา และร้านกาแฟ a cup of love จะถึงฟอร่าพาร์ค

Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
Flora Park วังน้ำเขียว
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook