สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว(คำม่วน) พื้นที่ฝั่งไทยที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนมฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน  บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนรับลมเย็น ที่พัดมาจากฝั่งลาว

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
สำหรับนักท่องเที่ยวต้องการชมความสวยงามและไปถ่ายภาพบนสะพานโดยไม่ได้ต้องการข้ามไปยังฝั่งลาว สามารถขออนุญาติ เจ้าหน้าที่และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการมาถ่ายภาพ จะสามารถเข้าไปได้แต่จะยืนถ่ายภาพได้แค่ส่วนต้นสะพานฝั่งไทยเท่านั้น  ส่วนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน สปป.ลาว จะเป็นการเที่ยวชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาว การเที่ยวชม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัดโบราณ ชมอาคารสถาปัตยกรรมฝรั่งเศสมากมาย ที่สำคัญยังสามารถ ไปกราบไหว้ทำบุญ ที่วัดศักดิ์สิทธิ์สำคัญคือ วัดศรีโคตรบูร  ส่วนด้านนอกเมืองท่าแขก จะเป็นการท่องเที่ยวธรรมชาติชมถ้ำพระ ซึ่งต้องพายเรือแจวเข้าไป เที่ยวถ้ำนกนางแอ่น รวมถึงไปจับจ่ายเที่ยวชมซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ตลาดหลักสอง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3  เป็นอีกหนึ่งจุด ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครพนม  นักท่องเที่ยวที่ควรจะไปแวะเวียนเยี่ยมชมสักครั้งเพราะถือว่า เป็นสะพานที่มีความสำคัญ แห่งหนึ่งของภาคอีสาน  
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3  เป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้า และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนามและภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีความยาวรวม 780 เมตร มีช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง ความกว้าง สะพาน 13 เมตร และมีการช่องจราจร 2 ช่อง   ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็น องค์ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ มณฑลพิธี บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และเสด็จทรงเป็นประธานพิธีเปิดอย่าง เป็นทางการ ร่วมกับสหายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.11 น.พิธีเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3

การเดินทาง
จากตัวเมืองนครพนม มาตามถนน 212 มุ่งตรงไปยังอำเภอท่าอุเทน สะพานอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร จะเห็นสะพาน มิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 3  หากต้องการขึ้นไปชมบนสะพานให้ขับตรงไปแล้วเลี้ยวซ้าย ไปยังที่จอดรถตรงอาคารทางขึ้น ด่านทำ เรื่องข้ามแดน แต่หากไปยังสวนสาธารณะให้กลับรถไปเข้าทางใต้สะพานจะเจอสวนสาธารณะ

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
จุดชมวิวด้านล่างสะพานในยามเย็น
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว นครพนม

จอง ที่พักนครพนม ราคาพิเศษ มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักนครพนม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook