พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หรือจวนผู้ว่าหลังเก่านครพนม ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมถนนเลียบโขง  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  เดิมเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระยาอดุลยเดชสยามเมศวรภัคดีพิริยพาหะ (อุ้ย นาครทรรพ) เทศาภิบาลมณฑลอุดรธานี  ซึ่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก ก่อสร้างสร้างระหว่างปี พ.ศ.  2455-2457  ผู้สร้างเป็นชาวญวน ชั้นบนและล่างไม่มีเสา และไม่มีการตอกตะปูแม้แต่ดอกเดียว ใช้การเข้าเดือยไม้  เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นใน จังหวัดนครพนม ที่มีความสวยงามโดยเฉพาะลักษณะเป็นศิลปะโคโลเนียลแบบตะวันตก เพราะได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้าง จากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน  อาคารเป็นตึก 2 ชั้น ทรงจั่ว ก่ออิฐถือปูนหลังคามุงกระเบื้องไทย ชั้นล่างปูกระเบื้องซีเมนต์ พื้นชั้นบนปูกระดานไม้เข้าลิ้น สร้างด้วยอิฐดินเผาสมัยโบราณ ลักษณะของสถาปัตยกรรมเป็นประตูโค้งครึ่งวงกลมหน้าต่างโค้ง เหนือประตูหน้าต่างเป็นลายปูนปั้น หรือแกะสลัก หลังคาไม่ลาดชันนัก อาคารมีเสาเป็นเสาสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ทั้งสิ้น แม้จะมีอายุที่ เก่าแก่มากแล้ว แต่ยังคงรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆ ไว้ได้อย่างดีและยังคงความสวยงามจนถึงปัจจุบัน

หาดทรายทองศรีโคตรบูร  นครพนม

อาคารหลังนี้คือ สถานที่สำคัญอีกแห่งที่ถือเป็นเกียรติประวัติของ จ.นครพนม เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครพนม ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทอดพระเนตรงาน ประเพณีไหลเรือไฟเป็นครั้งแรกและประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ.  2518  

ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  และจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำจังหวัดนครพนม ปรับปรุงให้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาวนครพนม ในส่วนแรกที่ชั้นล่าง จัดแสดงจำลองโต๊ะทำงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยก่อนไว้ ให้นักท่องเที่ยวสามารถนั่งถ่ายรูปได้ เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นทั้งหมดเป็นของเก่าในสมัยนั้น พื้นกระเบื้องเป็นของเก่าเช่นเดียวกัน แบบเดิม ๆ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในโถงแรกเราจะเห็น มีรูปผู้ว่าฯสมัยต่างๆของนครพนม มีห้องแสดงภาพประวัติเมืองนครพนม วัฒนธรรม การแต่งกาย ในส่วนของชั้นสองนั้นคือห้องนอน และห้องโถง ห้องพระ

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พื้นที่ชั้น 1 ชั้นแสดงโต๊ะของผู้ว่าราชการจังหวัด
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ชั้นที่ 1 นิทรรศการภาพถ่ายเรืองนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พื้นที่ชั้น 2 ของพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

อาคารด้านหลังได้ปรับปรุงให้เป็น "เฮือนเฮือไฟ" (เรือนเรือไฟ) เพื่อจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และการสร้างเรือไฟของ จ.นครพนม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่นี่นักท่องเที่ยวจะได้ชมเรือไฟโบราณที่มีขนาดแค่  4-5  ศอก  และทำด้วยวัสดุธรรมชาติ  พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  เปิดทำการทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.  เสียค่าเข้าชมคนละ 20 บาท   โทร  042 511 574  

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

จอง ที่พักนครพนม ราคาพิเศษ มีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักนครพนม
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook