ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง
สวนสาธารณะกุดป่อง
สวนสาธารณะเฉลิม พระเกียรติฯ ป่าเลิงใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย
วัดศรีคุณเมือง
พระพุทธบาทภูควายเงิน
วัดท่าแขก
ชาโต เดอ เลย
ทุ่งคริสต์มาส
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านผีตาโขน
น้ำตกแก่งสองคอน
พระธาตุสัจจะ
สะพานข้ามแม่น้ำเหือง ไทย-ลาว