สวนหินผาม ตั้งอยู่ที่บ้าน ผางาม หมู่ 10 ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน แยกจากทางหลวงสายเมืองเลย ชุมแพ ช่วงระหว่างอำเภอ วังสะพุงกับภูกระดึง เป็นแนวผาหินปูนสูงใหญ่แลดูเป็นสง่า ทอดตัวเป็นแนวยาว โดดเด่นท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจี พื้นที่ บริเวณนี้คือ ที่ตั้งของ สวนหินผางามเมืองเลยภายในมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อนเข้าไปทางทิศตะวันตกตามถนนลาดยางตลอดสายผ่านหมู่บ้านต่างๆ ประมาณ 15 กม. จะมีป้ายบอกทางตลอดทาง จนถึงบริเวณทุ่งหญ้าพื้นที่กว้างพอสมควร มีภูเขาแท่งหินปูนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อยู่กระจายเป็นลูกๆ ใหญ่บ้างเล็กบ้าง สลับกันไป บางลูกก็สามารถเดินผ่านทะลุได้จะมีชื่อ เรียกต่างๆกันตามลักษณะรูปร่างที่ปรากฎ เช่น หินไดโนเสาร์ หน้าผาท้อแท้ ซุ้มคารวะ ถ้ำอรทัย เขาวงกต เจดีย์หิน กรอบรูปธรรมชาติกำแพงเมืองจีน ประตูโขง หินมงกุฎ สวนหิน ซุ้มนรก รูรันตู (รูตัน) มีต้นไม้นานาพันธ์ขึ้นแซม ซึ่งพบต้นไม้หายากและต้นไม้ยักษ์อย่างปรงเขาที่มีอายุหลายร้อยปี จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า คุนหมิงเมืองเลย สันนิษฐานกันว่าในอดีตเคยเป็น พื้นที่ของท้องทะเลมาก่อน และมีอายุมากว่า 225 ล้านปี
สวนหินผางาม
สำหรับการเที่ยวชมสวนหินผางามนั้นมี 2 วิธี คือ การนั่งรถอีแต๊กเข้าไปเที่ยวชมซึ่งจะพาไปยังจุดชมวิวแล้วให้เที่ยวบนนั้น อีกวิธีคือ การเดินทางเข้าไปซอกแซกชมหินรูปร่างแปลกตาล ต้นไม้ใบหญ้าและสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆซึ่งวิธีนี้ควร ให้ไกด์ท้องถิ่นนำชมเพื่อจะได้ไม่หลง และจะได้รับคำอธิบายเกี่ยวกับสภาพพื้นที่และหินรูปร่างแปลกประหลาดอย่างเต็มที่ ในบริเวณสวนหินผางามมีสถานที่บริการนักท่องเที่ยว ที่จอดรถ ห้องน้ำ ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่สถานีบริการนักท่องเที่ยวมีบริการนำทาง และให้คำบรรยายค่าบริการเพียง 100 บาท ต่อนักท่องเที่ยวหนึ่งคณะ มีจุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพยอดเขา คุนหมิงเมืองเลย ไว้เป็นที่ระลึก
ติดต่อผู้นำชมที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของ อบต.หนองหิน โทรศัพท์ 0 1462 1719 และศูนย์ประสานงานการ ท่องเที่ยว จังหวัดเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812 หรือ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (Call Center) 1147 หรือที่ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวสวนหินผางาม โทรศัพท์ 0 4280 1900
สวนหินผางาม สวนหินผางาม
สวนหินผางาม สวนหินผางาม
สวนหินผางาม สวนหินผางาม
รถอีแต๊กเข้าชมสวนหินผางามถ้าหามาเที่ยวในฤดูฝนอาจแฉะนิดหน่อย
สวนหินผางาม สวนหินผางาม
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากอำเภอวังสะพุง ใช้ทางหลวงหมายเลข 201 ไปทางกิ่งอำเภอหนองหิน ถึงตลาดหนองหิน เลี้ยวขวาเข้าถนนสายหนองหิน-สวนผางาม ประมาณ 18 กิโลเมตร เลยบ้านผางาม แยกขวามือ เข้าไปอีกราว 500 เมตร