วัดพุทธนิมิตภูค่าว  ตั้งอยู่บ้านนาสีนวล ตำบลสหัสขันธ์ ห่างจากตัวอำเภอสหัสขันธ์ประมาณ 7 กิโลเมตร  เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีเกตุมาลา เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป   นอกจากนี้ภายในวัดยังมีโบสถ์ที่ประดับตกแต่งสวยงาม และวิหารที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและพระเครื่องจำนวนมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีอุโบสถไม้ที่วิจิตรงดงามโดยก่อสร้างจากไม้ ขนาด ใหญ่นำขึ้นมาจากใต้เขื่อนลำปาว หอพระเครื่องที่มีพระเครื่องประดับประดาตกแต่งไว้หลายแสนองค์  และพระมหาธาตุเจดีย์ที่ สร้างจากหินทรายเฉพาะยอดมหาธาตุเจดีย์มีมูลค่ากว่า 25 ล้านบาทมีทั้งทองคำ 30 กิโลกรัมและประดับตกแต่งด้วยเพชรนิลจินดา มากมาย  นอกจากนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศเนปาลด้วยซึ่งความสวยงามและ ความขลังของวัดแห่งนี้ทำให้มีประชาชนจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวไม่ขาดสาย

วัดพุทธนิมิตภูค่าว 

องค์พระมหาธาตุเจดีย์ 
สร้างด้วยหินแกะสลักทั้งองค์ฐานเจดีย์แกะสลักเป็นรูปลิงแบกฐานพระพุทธรูป ตัวมหาธาตุเจดีย์ที่สูง 80 เมตร ความกว้างของ มหาธาตุเจดีย์ ขนาด 45x45 เมตร ประตูแต่ละด้านสูง 7 เมตรภายในประกอบด้วยเสาใหญ่ 32 ต้นด้านผนังมีระเบียง ด้านบน ประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณต่างยุคต่างสมัยส่วนด้านล่างประดิษฐานพระพุทธรูปหินสลัก 129 องค์ ยอดมหาธาตุเจดีย์ทำด้วย ทองคำหนัก 30 กก.และยังบรรจุอัญมณีมูลค่ามหาศาลจากผู้มีจิตศรัทธา และที่สำคัญไปกว่านั้นบริเวณกลางเจดีย์ด้านในมีมณฑป ไม้โลงเลง เป็นไม้เนื้อหอมชนิดหนึ่งจากส.ป.ป.ลาว ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระอริยสงฆธาตุ

วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 

พระพุทธไสยาสน์ภูค่าว
มีพุทธลักษณะเป็นพระนอนปางไสยาสน์ โดยองค์พระไสยาสน์ มีความยาว 2 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร ตำแหน่งที่ประทับอยู่ หน้าปากถ้ำกว้างประมาณ 5 เมตร สูงจากพื้นระดับเพดานถ้ำประมาณ 3 เมตร ลานด้านหน้าองค์พระกว้าง ประมาณ 10 เมตร และที่แปลกอย่างที่กล่าวไว้คือ พระไสยาสน์องค์นี้ตะแคงซ้าย ผู้รู้ได้สันนิษฐานว่า เป็นสัญลักษณ์ของ "พระมหาโมคคัลลานะเถรเจ้า" พระอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในช่วง ประเพณีสงกรานต์จะแห่แหนไปสรงน้ำ ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องเพราะพระพุทธไสยาสน์ องค์นี้มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นตำนาน เล่าขาน

วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 

โบสถ์ไม้
อยู่บนเนินเขาด้านซ้ายของถนนก่อนถึงบริเวณวัด เป็นอาคารไม้ทรงไทยตั้งบนฐานลวดบัวปูนปั้น หลังคาจั่วซ้อนกันสามชั้น มีชายคาปีก นกทั้งสี่ด้าน หน้าบันเป็นไม้แกะสลักรูปพระพุทธเจ้าประทับในป่าทึบแวดล้อมด้วยสิงสาราสัตว์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักเรื่อง พุทธชาดกและมีการประดับไม้ฉลุลายพรรณพฤกษาทั่วโบสถ์ ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระมงคลชัยสิทธิ์โรจนฤทธิประสิทธิพร เป็นพระประธานปางตรัสรู้หรือปางสมาธิสีทองสุกอร่าม บริเวณโดมเพดานเหนือองค์พระตกแต่งด้วยประติมากรรมไม้แกะสลักนูนต่ำ เรื่องพุทธประวัติ ทาสีทอง

วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 
วัดพุทธนิมิตภูค่าว 

วิหารสังฆนิมิต
อยู่บนยอดเขาใกล้ทางไปชมพระนอนภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดเล็กจำนวนมาก และบริเวณผนังเรื่อยขึ้นไป ถึงเพดาน มีพระเครื่องต่าง ๆ นับพันองค์ติดประดับอยู่ดูสวยงามตื่นตา นอกจากนี้บริเวณลานโล่งนอกตัววิหารยังมีหอพระธาตุซึ่งประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุที่ทางวัดได้มาจากที่ต่างๆในภาชนะแก้วใส และรอยพระพุทธบาทจำลองเก่าแก่สลักบนหินก็อยู่ในบริเวณ เดียวกัน 

การเดินทางไปยังวัดพุทธนิมิตภูค่าว
จาก อ.สหัสขันธ์ใช้ทางหลวงหมายเลข 227 ไปทาง อ.คำม่วง ผ่านร.ร.บ้านสิงห์สะอาดไปประมาณ 4.5 กม.พบสี่แยกที่มีสถานีอนามัย คำลือชาตั้งอยู่ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 1 กม.พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 300 ม. วัดอยู่ทางซ้ายมือ และขับเลยไปอีกนิดเป็น ที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว