อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง เป็นหมู่เกาะในอ่าวไทยในท้องที่ตำบลอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ เกาะนายพุดและเกาะท้ายเพลา ฯลฯ สภาพของเกาะ ส่วนมากเป็นเขาหินปูนสูงชัน หมู่เกาะอ่างทองขึ้นชื่อได้ว่ามีความมหัศจรรย์ทาง ธรรมชาติที่สวยงามไม่ว่าจะเป็น จุดชมวิวบนยอดเขา ของเกาะวัวตาหลับที่สามารถชมทิวทัศน์ ได้รอบทิศน์ถึง 360 องศาหรือจะเป็นความงดงามของทะเลสีเขียวมรกตโอบล้อมด้วยขุนเขา ที่ทะเลใน เกาะแม่เกาะ ซึ่งเป็นไฮไลต์เด็ดๆ ของที่นี่ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างเดินทางมาเยี่ยมชมเพื่อให้เห็นความงามนี้ ด้วยตาตัวเองซักครั้ง
หมู่เกาะอ่างทอง
1.เกาะวัวตาหลับ
เกาะวัวตาหลับอยู่บริเวณอ่าวคาเป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ด้านหน้าของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เป็น หาดทรายขาวสะอาดเหมาะแก่การ เล่นน้ำ นอนเล่นพักผ่อนริมหาด มีจุดชมวิวที่สวยงามเมื่อขึ้นไปจุดชมทิวทัศน์ทางทะเลบนยอดเขาจะมองเห็นหมู่เกาะอ่างทองทั้งหมดที่ทอดตัวเรียง รายเป็นแนวยาวด้วยรูปร่างต่างๆ แปลกตาโดยจะมีจุดชมวิว ทั้งหมด 4 จุด การเดินทางไปจุดชมวิวอาจเป็นเพียงระยะทางแค่ 500 เมตรแต่เส้นทาง ชันมากเต็มไปด้วยก้อนหินและ ค่อนช้างสมบุกสมบัน ใช้เวลาเดินขึ้น 30- 45 นาที ควรใส่รองเท้าาำหรับปีนป่ายจะได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีถ้ำบัวโบก ซึ่งอยู่ห่าง จากที่ทำการอุทยาน แห่งชาติระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่มีความแปลกและเด่นทางธรณีวิทยา โดยเฉพาะหินงอกหินย้อยรูปร่างสวย งามดูคล้ายดอกบัวบาน
กิจกรรม -กิจกรรมชายหาด - แค็มป์ปิ้ง - ชมทิวทัศน์ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
บรรยากาศรอบหาด
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
จุดชมวิวจุดที่ 1 (ระยะทาง 50 เมตร)
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
จุดชมวิวจุดที่ 2 (ระยะทาง 150 เมตร )
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
จุดชมวิวจุดที่ 3(ระยะทาง 350 เมตร)
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
จุดชมวิวสูงสุด(ระยะทาง 500 เมตร)
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
เส้นทางขึ้นจุดชมวิวเกาะวัวตาหลับ 500 เมตร แต่ทางค่อนข้างโหดพอสมควร ชันและเต็มไปด้วยหิน
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
เส้นทางช่วงสุดท้ายต้องปีนจับหินแหลมคมต้องใช้ความระวัง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติทางบก จำนวน 1 เส้น ชื่อ เส้นทางศึกษาธรรมชาติจุดชมวิว อยู่ที่อ่าวคา เกาะวัวตาหลับ ระยะทาง 500 เมตร ทางเรือ จำนวน 2 เส้น ชื่อ เส้นทางศึกษาธรรมชาติทางน้ำ โดยเรือแคนู บริเวณรอบเกาะผี ระยะทาง ประมาณ 600 เมตร และบริเวณระหว่างชายหาดอ่าวคา – ชายหาดหน้าทับ ระยะทางประมาณ 2,200 เมตร และเส้นทางดำน้ำแบบดำผิวน้ำ จำนวน 3 เส้นชื่อ เส้นทางศึกษาธรรมชาติสิ่งมีชีวิตใต้น้ำบริเวณ เกาะท้ายเพลา ระยะทางประมาณ200 เมตร บริเวณเกาะสามเส้า ระยะทางประมาณ 150 เมตร บริเวณอ่าวคา เกาะวัวตาหลับ ระยะทางประมาณ 150 เมตร
กิจกรรม -ดำน้ำตื้น - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ - พายเรือแคนู/คยัค
2.ทะเลใน
ตั้งอยู่บนเกาะแม่เกาะซึ่งอยู่ห่างจากเกาะวัวตาหลับไปทางทิศเหนือ ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที มีลักษณะเป็นทะเลสาบซึ่งเกิดอยู่ใน แอ่งยุบขนาดใหญ่ของภุเขาหินปูน มีรูปเป็นวงรีล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน เนื้อที่ของทะเลในมีประมาณ 41 ไร่ โดยมี เส้นผ่าศูนย์กลาง กว้าง 250 เมตร ยาว 350 เมตร น้ำลึกประมาณ 7 เมตร เนื่องจากทะเลในมีทางเข้าออกของน้ำทะเล ทางด้าน ทิศตะวันออก ทำให้ระดับน้ำของทะเลในเท่ากับ ระดับน้ำทะเล ภายนอก แต่สีของน้ำทะเลในแตกต่างจากทะเลภายนอกเพราะ ท้องน้ำตื้นและมีพื้นส่วนใหญ่เป็น ทราย
กิจกรรม -ชมทิวทัศน์ - เที่ยวถ้ำ/ธรณีวิทยา
ทะเลใน
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
กิจกรรมพายคายัครอบหาดของทะเลใน
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
หากนักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวตามเกาะต่างๆบริเวณรอบหมู่เกาะอ่างทอง(กรณีค้างคืน) สามารถเหมาเรือหาง ยาวของอุทยานได้ เหมาลำละ 1,200 บาท ใช้เวลาไปกลับ 3 ชั่วโมง โดยจะนำเที่ยวตามเกาะต่างๆ ดังนี้
3.เกาะสามเส้า
ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเกาะแม่เกาะ เป็นแหล่งประการังค่อนข้างสมบูรณ์ วางตัวในแนวเหนือ-ใต้ ประมาณ 1 กิโลเมตร มีสะพานหินธรรมชาติที่ยื่นโค้งออก ไปในทะเล มีหาดทรายขาวสะอาด  เหมาะแก่การตั้งที่พักแรม ว่ายน้ำและชมปะการัง จากเกาะสามเส้าจะมองเห็นประติมากรรมธรรมชาติคล้าย ปราสาทหิ ตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขาของเกาะแม่เกาะ 
กิจกรรม -กิจกรรมชายหาด - แค็มป์ปิ้ง - ดำน้ำตื้น - พายเรือแคนู/คยัค
เกาะสามเส้า เกาะที่นักท่องเที่ยวมานิยมดำน้ำพายคายัครอบเกาะ
เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง
เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง เกาะสามเส้า หมู่เกาะอ่างทอง
4.เกาะท้ายเพลาและเกาะวัวกันตัง
มีหาดทรายขาวสะอาดเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหามุมสงบในการพักผ่อน อยู่บริเวณด้านเหนือของหมู่เกาะอ่างทอง เกาะท้ายเพลาเป็นจุดที่มีปะการัง น้ำตื้นที่สวยแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ
กิจกรรม -กิจกรรมชายหาด – ดำน้ำตื้น
5.เกาะหินดับ
เป็นเกาะที่มีหาดทรายที่สวยงามและยาวที่สุดในอุทยานแห่งชาติ
กิจกรรม -กิจกรรมชายหาด – ชมทิวทัศน์
ทางอุทยานมีที่พักเป็นบ้านพักให้บริการ สามารถจองผ่านเว็บไซต์ของอุทยานฯ รวมทั้งจุดกางเต้นท์ ร้านอาหารให้บริการ ไฟฟ้ามีใช้ตั้งแต่ 18.00 - 22.00 น.
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองถ.ตลาดล่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 โทร. (077) 420 225
286 025 หรือที่งานบริการบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติทางทะเล สำนักอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ กรมป่าไม้ จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02 561 2918-21
บ้านพักอุทยาน
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง
ร้านอาหารอุทยาน ลานกางเต้นท์
หมู่เกาะอ่างทอง หมู่เกาะอ่างทอง

1.โดยรถยนต์ส่วนตัว
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี ใช้เส้นทางสายธนบุรี–ปากท่อ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 แล้วใช้ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ผ่านจังหวัดเพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ถึงสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ 644 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสารสำหรับรถยนต์โดยสารธรรมดา ราคา 211 บาท และ รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ราคา 295 บาท เดินทางต่อจนถึงอำเภอดอนสัก ถึงท่าเรือเฟอร์รี่ดอนสัก ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร

2.เครื่องบิน
โดยสายการบินของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จากกรุงเทพฯ–สุราษฎร์ธานี แอร์เอเชีย นกแอร์ เปิดบริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ–เกาะสมุย ไปกลับทุกวันใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที

3.รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ (หัวลำโพง) มีบริการเดินรถทุกวัน ผู้โดยสารต้องเดินทางไปลงที่สถานีรถไฟพุนพิน แล้วต่อรถยนต์หรือ รถโดยสารเข้า จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วเดินทางต่อโดยรถโดยสารประจำทางสายสุราษฎร์ธานี - เกาะสมุย

4. รถโดยสารปรับอากาศ
มีรถให้บริการเดินทางจากกรุงเทพ-สมุย คือโดยรถจะข้ามเรือไปพร้อมกับผู้โดยสาร (ผู้โดยสารลงจากรถนั่งบน เรือต่อและ เมื่อถึงท่าเรือก็ขึ้นรถ ทัวร์นั่งจากสมุยไปยังท่ารถขนส่งไปยังท่าเรือเฟอรี่ที่เกาะสมุยเลย) มี 2 บริษัท ที่ให้บริการ
- รถทัวร์ของบริษัทขนส่งจำกัด เที่ยวไปมี 2 เที่ยว คือ 19.00 น. และ 20.00 น. เที่ยวกลับมี 2 เที่ยวคือ 15.30 น. และ 16.30 น. โทร 0 2435 1199, 0 2435 1200
- บริษัท สมบัติทัวร์(VIP32 ที่นั่ง)เที่ยว ไป มี 1เที่ยว คือ 20.00 น.เที่ยวกลับมี 1 เที่ยว คือ 15.30 น.โทร 02-553 1753
เที่ยวอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ดังนี้

จากเกาะสมุย

1. ซื้อแพ็คเกจทัวร์แบบ Onedaytrip
ราคาประมาณ1,100 บาท(เป็นเรือด่วนลำใหญ่)เรือออกจากสมุยเวลา 8.30 น.และกลับถึงสมุยเวลา 17.00 น. จะนำเที่ยวจุดแรกเวลา ประมาณ 11.00น.ที่เกาะวัวตาหลับเพื่อให้นักท่องเที่ยวชื่นชม กับธรรมชาติบนเกาะอาจจะ เล่นน้ำหรือขึ้นไปยังจุด ชมวิวหรือจะ พายเรือคายัคเล่นซึ่งทางทัวร์ได้ เตรียม ไว้ให้เรียบร้อย หลังจากนั้นรับประทาน อาหาร เที่ยงบนเรือและสู่เกาะแม่เกาะ พื่อชมทะเลใน ช่วงบ่ายแต่เรือจะไม่แวะเกาะสามเส้า
ในกรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการค้างแรมบนเกาะ
ซื้อแพคเกจทัวร์แบบ Onedaytrip แต่โปรแกรมจะตามนี้ คือ เรือจะไปส่งที่เกาะวัวตัวหลับพักผ่อน ตามอัธยาศัย และจะมารับกลับ ในวันถัดไปเวลา ประมาณ 12.30 น.เลี้ยงอาหารกลางวันบนเรือและพาไปเที่ยวทะเลใน ตามโปรแกรมบริษัทที่ให้บริการขายแพคเกจ ทัวร์เที่ยวหมู่เกาะอ่างทองมี เพียงบริษัทเดียว คือ ไฮซีทราเวล โทร 0 7742 1285, 0 7742 1290.

จากท่าเรือดอนสัก
หากมาเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 10-20 คน ขึ้นไป สามารถเช่าสปีดโบ้ทจากท่าเรือดอนสัก ราคา One Daytrip จะเหมาลำราคา 22,000 บาทโดยจะแวะเกาะต่างๆ ของ หมู่เกาะอ่างทอง ได้หลายจุดมากกว่า ติดต่อ 086 271 5162