เกาะรอกวย ทะเลหยกแห่งน่านน้ำตะรุเตา เกาะรอกวยเป็นเกาะเล็กๆ แต่มีหาดทรายขาว น้ำทะเลใสเหมือน สีมรกต บริเวณเกาะมีี้ น้ำตื้น และนิ่ง ปะการังยังสมบูรณ์อยู่มาก ในอดีตยามมรสุมมาเยือน ชาวบ้านมักจะแล่นเรือ มาเก็บมันกอยไว้กินแทนข้าว ตามโปรแกรมทัวร์ส่วนใหญ่จะใช้เกาะรอกวยเป็นจุดพักผ่อนรับประทานอาหาร กลางวันและพักผ่อนดำน้ำดูปะการัง
เกาะรอกลอย
เกาะรอกลอย เกาะรอกลอย
เกาะรอกลอย เกาะรอกลอย
เกาะรอกลอย เกาะรอกลอย
เกาะรอกลอย เกาะรอกลอย
เกาะรอกลอย เกาะรอกลอย
เกาะรอกลอย เกาะรอกลอย
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook