เกาะค้างคาว เป็นเกาะใกล้ชายหาดบางเบนมากที่สุดจากหาดบางเบนสามารถนั่งเรือไปยังเกาะค้างคาวโดย ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ห่างจากที่ ทำการอุทยานแห่งชาตแหลมสนประมาณ 9 กิโลเมตร เกาะนี้มีหาดทรายขาวละเอียด รอบเกาะสามารถดำน้ำชมปะการัง ได้ทั้งแบบน้ำตื้นและน้ำลึก เกาะค้างคาว เป็นที่อาศัยของค้างคาว แม่ไก่นับพันตัว ถือเป็นเกาะที่สวยงามที่สุดในการเที่ยวหมู่เกาะกำ ทะเลระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง
ด้านหน้าของเกาะค้างคาวทางทิศตะวันออกเป็นหาดทรายด้านเดียวของเกาะที่มีทรายขาวละเอียดที่เกิดจาก การสลายตัวทับถมกันของ เหล่าปะการัง มีร่มเงาของต้นจิกทะเลและต้นหูกวาง ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเป็นจุดพักผ่อนที่ดียิ่ง น้ำทะเลใสมากจนสามารถมองเห็น พื้นทราย
น้ำใสทรายขาว
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
ร่มเงาของต้นจิกทะเลและต้นหูกวาง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
ด้านเหนือของเกาะจะเป็นหาดหินกลมมนเรียงราบเต็มไปทั้งหาด ชาวบ้านเรียกบริเวณนี้ว่าหาดหินงาม ตรงหัวเกาะ ด้านเหนือนี้ มีปะการังเขากวางที่พอจะ ดำผิวน้ำดูได้โดยที่พื้นที่เกาะค้างคาวอยู่ในแนวน้ำลึก ทะเลรอบเกาะ มีอยู่ปลาชุกชุมจึงเป็นแหล่งที่นักตกปลา ของชมรมนักตกปลาของระนองนิยมมาเที่ยวและตกปลา
หินสวยงามแปลกตาที่หาดหินงาม
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว ระนอง เกาะค้างคาว ระนอง
เกาะค้างคาว เป็นอีก 1 เกาะ ในโปรแกรมนำเที่ยวหมู่เกาะกำ ซึ่งประกอบด้วย เกาะค้างคาว เกาะกำตก เกาะญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถ ไปเที่ยวเกาะด้วยการเช่าเหมาเรือหางยาวของชาวบ้านติดต่อขอเช่าเรือกับเจ้าหน้าที่ของ อุทยานฯ หรือ กับทางรีสอร์ท หรือติดต่อชมเรือนำเที่ยว โทร 086 2710373 ราคาเช่าประมาณ 2500 บาทต่อลำ (ราคาเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงสอบถามอีกครั้ง) ควรเตรียมอาหารและน้ำดื่มไปด้วยเพราะไม่มีร้านค้า บนเกาะ
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook