อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในเขตท้องที่ ของอำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วทุ่ง และ อำเภอเกาะยาว ครอบคลุม พื้นที่ประมาณ 250,000 ไร่ หรือ 400 ตารางกิโลเมตร อุทยานฯ แห่งนี้เป็น อุทยาน แห่งชาติ ประเภทชายฝั่งทะเลแห่งที่สองของ ประเทศ มีความงดงามของทิวทัศน์ชายฝั่ง และทิวทัศน์เหนือผิวน้ำ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าชายเลน และยังเป็นแหล่งขยายพันธุ์สัตว์น้ำ มากมาย ซึ่งอุทยานฯแห่งนี้จะอยู่ใน เวิ้งอ่าว พังงา ที่เต็มไปด้วยเกาะหินปูน ซึ่งสวยงามด้วยรูปลักษณ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2524 ซึ่งการท่องเที่ยวอุุทยานสามารถเที่ยวโดยการล่องเรือเที่ยวไปยังจุด ต่างๆ หรือเหมาเรือหางยาวจากท่าเรือลำละประมาณ 1200 - 2500 บาท ตามจำนวนคน เส้นทางท่องเที่ยวครึ่งวันใช้เวลาประมาณ 3- 4 ชั่วโมง ได้แก่ เขาหมาจู ถ้ำลอด เขาตะปู เขาพิงกัน (หากต้องการขึ้นเกาะเพื่อชมเขาตะปูและเขาพิงกัน ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม 60 บาท) เกาะปันหยี (ได้ขึ้นเกาะไปเที่ยวชมและซื้อของฝาก) หรือซื้อแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวจากจังหวัดภูเก็ต หรือพังงา ซึ่งมีให้บริการมากมาย โปรแกรมท่องเที่ยวใช้เวลาประมาณ ครึ่งวัน คิดราคาหัวละ 1000 บาท ขึ้นไปรวมอาหาร 1 มื้อ
1. เขาหมาจู
อยู่ระหว่างทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี เขาหมาจู เป็นภูเขาหินมีลักษณะคล้ายรูปสุนัขกำลังหมอบเห็นส่วนหัวลำตัวและหาง
2.เกาะปันหยี
เกาะปันหยีเป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ชาวเกาะส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และสร้างหมู่บ้าน แทบทั้งหมดด้านหน้าของหน้าผาหินปูนเหนือน้ำทะเล ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำประมงพื้นบ้านตลอดจนมีร้านขายของที่ ระลึกและร้านอาหารมากมายบนเกาะ นักท่องเที่ยวมักนิยมมาทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี อีกหนึ่งจุด Landmark ของเกาะปันหยี คือ สนามฟุตบอลกลางทะเลที่ลอยอยู่บนผืนน้ำ และทิวทัศน์เบื้องหลังที่เป็นเขาและเกาะเล็ก ๆ กลางทะเล ซึ่งเว็บไซต์เมโทร ของอังกฤษ ลงบทความสั้น ๆ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ชื่นชมความงดงามของสนามฟุตบอลลอยน้ำ เกาะปันหยี และยกให้สนามฟุตบอลแห่งนี้ เป็นหนึ่งในบรรดาทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดในโลก สนามฟุตบอลแห่งเกาะปันหยีนี้สร้างขึ้นจากด้วยไอเดียจากชาวประมงบนเกาะเพราะ ไม่มีพื้นที่บนบกมากพอที่จะทำเป็นสนามฟุตบอลได้ หรือไม่ก็ต้องรอเล่นฟุตบอลบนหาดทรายในยามน้ำลดซึ่งในหนึ่งเดือนจะมีโอกาส นั้นแค่ครั้งเดียวในช่วงเดือนแรมที่น้ำทะเลลดลงมาก ๆ เท่านั้น จึงได้สร้างสนามฟุตบอลแห่งนี้ขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้มีสนามไว้ใช้เริ่มแรก สร้างขึ้นมาจากกระดานไม้ และเชือก แต่ในตอนนี้ก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นสนามที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น
เกาะปันหยี
เกาะปันหยี
เกาะปันหยี
ด้านหน้าเกาะเต็มไปด้วยร้านอาหารเรียงรายกัน
เกาะปันหยี
สนามฟุตบอลกลางทะเล
ของที่ระลึกบนเกาะปันหยี
เกาะปันหยี
3.เขาตะปู , เขาพิงกัน
เขาพิงกันอยู่ในเขตอำเภอตะกั่วทุ่ง ด้านหลังของเขาพิงกันมีทิวทัศน์ที่สวยงาม มองออกไปในทะเลจะเป็นเขาตะปูอยู่กลางน้ำมีลักษณะ เหมือนตะปู เขาพิงกันและเขาตะปูเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลกในนามของ เกาะเจมส์บอนด์ (James Bond Island) เนื่องจากเกาะนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากหนึ่งในภาพยนตร์เรื่อง The Man with the Golden Gun
เขาตะปู
เขาตะปู
เขาพิงกัน
เขาพิงกัน
เขาพิงกัน
4.ถ้ำลอด
เป็นภูเขาหินในบริเวณอ่าวพังงามีโพรงหินขนาดใหญ่คล้ายถ้ำทะลุออก ด้านหนึ่งของภูเขาสามารถแล่นเรือลอดโพรงหรือถ้ำดังกล่าว ได้ภายในโพรงหรือถ้ำเพดานที่ประกอบด้วยหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา
อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
5.เกาะห้อง
เกาะห้องเป็นภูเขาเล็กใหญ่สลับซับซ้อน สามารถแล่นเรือแคนนูลอดถ้ำเข้าไป จะพบแอ่งน้ำเป็นลากูนล้อมรอบด้วยภูเขาหินปูน ลักษณะคล้ายเหมือนอยู่ในห้องโถงใหญ่
เกาะปันหยี
อ่าวพังงา
อ่าวพังงา
5.เกาะพนัก
เกาะพนักเป็นเกาะที่มีความสวยงาม มีถ้ำหินงอกหินย้อย มีน้ำตกขนาดเล็กเป็นชั้นๆ ลดหลั่นกันอยู่ในถ้ำ อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และ สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าชายเลน ตลอดจนภายในถ้ำเป็นลากูนคล้ายเกาะห้องสวยงามสำหรับพายเรือแคนนู
6.เขาอกเมรี และถ้ำนาค
มีลักษณะเป็นภูเขา 2 ลูก โผล่พ้นน้ำทะเลขึ้นมาคล้ายอกหญิงสาว ที่ปลายของภูเขาลูกหนึ่งมีถ้ำนาค ผู้ไปชมต้อง ขึ้นจากเรือแล้วปีนเขาขึ้นไปประมาณ 20 เมตร ภายในถ้ำมีหินงอกก้อนหนึ่ง ลักษณะคล้าย พญานาคตัวใหญ่ ขดตัวนอนอยู่
7.ภาพเขียนสี เขาเขียน
ภาพเขียนสีโบราณ  ภาพเขียนสีภายในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเท่าที่พบในปัจจุบันมีอยู่ 4 แห่งด้วยกัน คือ เขาพระอาดเฒ่า เขานาค เขาระย้า และเขาเขียน แต่ที่เราไปชมคือ ที่เขาเขียน เป็นเพียงเขาเขียนแห่งเดียวเท่านั้นที่อยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวของอุทยานฯ ในเขตอำเภอเมืองพังงา  ซึ่งอยู่ใกล้ที่สุดและเป็นทางผ่านที่เราจะไปแวะชมจุดอื่นได้อย่างสะดวก เขาเขียนเป็นเขาหินปูนอยู่ในอ่าวพังงา ใกล้เกาะปันหยี ลักษณะเป็นเพิงหินที่เว้าเข้าในเพิงผาของเขาหินปูน ภาพเขียนสีปรากฎอยู่ในรอยเว้าและตามหน้าผาของ เพิงผา ด้านทิศตะวันออกของภูเขามองเห็นได้ชัดเมื่อนั่งเรือผ่าน  ภาพที่ปรากฏบนฝาผนังประกอบด้วย ภาพคน ภาพสัตว์น้ำจำพวกปลา ปลาโลมา ปู ภาพสัตว์บก เช่น นก ตะกวด  เป็นต้น ภาพคนกับภาพสิ่งของ และภาพวัตถุบางอย่างที่ดูแปลกตารวมทั้งภาพสัญลักษณ์ บางอย่างด้วย
อ่าวพังงา
8.เกาะละวะใหญ่
เกาะละวะใหญ่อยู่ห่างจากอุทยานฯโดยทางเรือหางยาวประมาณ 2 ชั่วโมง เกาะละวะใหญ่นี้เป็นเกาะเล็กๆ มีหาด ทรายขาว ใช้เวลาเดินทางรอบเกาะประมาณครึ่งชั่วโมง มีน้ำทะเลที่สะอาดและมีปะการังน้ำตื้น
การเดินทางไปยังท่าเรือ
จากตัวจังหวัดพังงา ใช้ถนนเพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) มุ่งหน้าลงทิศใต้สู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ประมาณ 3 กิโลเมตร พบสามแยกให้เลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 4144 มุ่งหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ไปตามถนนประมาณ 3 กิโลเมตร จะพบท่าเรือรับจ้างของชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆ ที่นำเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

1. ท่าเรือท่าด่านศุลกากร ตั้งอยู่ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เลยจากที่ทำการอุทยานไปเล็กน้อย เป็นท่าเรือที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยสามารถติดต่อขึ้นเรือได้ที่ท่าเรือโดยตรง มีเรือจอดอยู่หลายลำ
เรือสำหรับ 1-8 คน ราคา 1,200 บาท
เรือสำหรับ 8-20 คน ราคา 2,000 บาท
รือสำหรับ 20-40 คน ราคา 4,500 บาท 

2. ท่าเรือสุระกุล หรือ ท่าเรือกะโสม ในอำเภอตะกั่วทุ่ง เป็น เรือหางยาวจุประมาณ ลำละ 6 คน

เรือสำหรับ 1-10 คน ราคา 1,200 บาท
เรือสำหรับ 1-20 คน ราคา 1,500 บาท
เรือสำหรับ 1-30 คน ราคา 1,600 บาท


3. ท่าเรือในบริเวณอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นเรือหางยาวจุลำละประมาณ 8 คน เวลาที่ใช้เดินทาง

เรือสำหรับ 2-6 คน ราคา 1,000 บาท
เรือสำหรับ 7-12 คน ราคา 1,500 บาท
 เรือสำหรับ 35-45 คน ราคา 4,500 บาท


นอกจากนี้ อุทยานฯ ยังมีที่พักและเต็นท์ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว โดยมีบ้านพัก 5 หลัง พักได้หลังละ 4 คน และ 12 คน ราคา 350-700 บาท และเต็นท์หลังละ 200 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 80 ม.1 ต.เกาะปันหยี อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000 โทร 076-412-188, 076-411-136
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook