บ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน อยู่ที่บ้านเลขที่ 10/18 ถนนศรีธรรมโศก 3 โดย ลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทำ รูปหนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการทำตัวหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจน ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งยังทำนุบำรุงความเป็น ไทยคงใช้เครื่องดนตรีไทยที่เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของ ชาติไทย โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นศิลปินท้องถิ่นผู้ซึ่งได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ไทยแลนด์ทัวริสซึ่มอวอร์ด) ประจำปี 2539 รางวัลดีเด่นประเภท วัฒนธรรมและโบราณสถาน บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายตัวหนังตะลุงและ หนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดง เครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
คุณลุงสุชาติ ทรัพย์สิน เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2481 ที่บ้านสระแก้ว เลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสระแก้ว และได้เรียนวิธีการแกะหนังตะลุง จากนายทอง หนูขาว ซึ่งเป็นช่างแกะหนังตะลุงฝีมือดีของจังหวัดนครศรีธรรมราช จนมีความ สามารถในการแกะหนังตะลุงและ หนังใหญ่ได้เป็นอย่างดีและได้เล่นหนังตะลุงด้วยสุชาติ ทรัพย์สิน มีความสามารถในการเขียนรูปและแกะตัวหนังตะลุง โดยสามารถออก แบบตัวหนังตะลุง และ หนังใหญ่ ได้ตามแบบ โบราณและแบบประยุกต์ได้อย่างสวยงาม นอกจากนี้สุชาติ ทรัพย์สินยังมีความสามารถ ในการเขียน กาพย์กลอนและบทหนังตะลุง ที่บ้านของนายหนังสุชาติ ทรัพย์สิน จะมีการสาธิตการทำตัวหนังตะลุง และมีการสาธิต การเล่นหนังตะลุงให้กับผู้ที่สนใจด้วย และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนักท่องเที่ยวทั่งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ นิยม มาดูศิลปะการแกะหนังตะลุงและการแสดงหนังตะลุงเป็นอันมากและสินค้าการแกะหนังตะลุงและหนังใหญ่ของ หนังสุชาติสามารถส่งขาย ได้เป็นสินค้าออกยังต่างประเทศที่สำคัญเพราะตัวหนังตะลุงมีคุณภาพสูง
บ้านของนายหนังสุชาติ ทรัพย์สิน ศิลปินนักแกะหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองนคร กลิ่นหนังวัว เสียงเครื่องมือแกะหนังจากการทำงาน ของหนังสุชาติ ทุกๆวัน เป็นเสน่ห์ที่ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีชีวิตแรงบันดาลใจจากพระกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงขอบใจที่รักษาของอันหมายถึง ศิลปะการแกะหนังตะลุงไว้ให้ในคราวแสดงหนังตะลุงถวายช่วงปีพุทธศักราช 2527
1. พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง
เป็นอาคารขนาดใหญ่สองชั้น จัดแสดงตัวหนังตะลุงในอาคาร มีทั้งเทวดายักษ์เจ้าเมืองตัวพระตัวนางผีรวมไปถึงตัวเอียดซึ่งเป็น ตัวตลกหญิง นอกจากนี้ยังมีตัวหนังจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแต่ละ ยุคสมัย เช่น ตัวหนังในช่วงสงคราม โลกครั้งที่ 2 ตัวหนังของภาคกลาง ตัวหนังมุสลิม (วายังดูเละ) ตัวหนัง ประโมทัย (หนังตะลุงอีสาน) ตัวหนังนานาชาติ เช่น อินเดีย อินโดจีน ตุรกี อีกทั้งยังมีตัวหนังตลกอายุ 50-100 ปี อย่างหนูนุ้ยเท่ง แก้ว สะหม้อ สายนุ้ย หลังขวัญเมือง เป็นต้น และยังมีการจัด แสดงเครื่องดนตรีที่ ใช้ในการเชิดหนังตะลุงอีกด้วย
พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
2. ร้านขายของที่ระลึก
ภายในบ้านหนังตะลุงยังจำหน่ายตัวหนังตะลุงหลากหลายแบบลวดลายอ่อนช้อยงดงามและอยากซื้อเก็บไว้เป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝาก
ของที่ระลึกหนังตะลุงหลากแบบ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
3.การสาธิตการทำหนังตะลุง
นอกจากนายหนังสุชาติ ทรัพย์สินแล้ว คนในครอบครัวยังช่วยกันผลิตตัวหนังด้วย ทั้งแกะลงสีตัวหนังรูปแบบต่างๆ นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ งานศิลปะบนตัวหนังตะลุง จะได้ชมขั้นตอนการผลิตดังกล่าวแล้ว ยังสามาถเลือกซื้อตัวหนัง เป็นของฝากได้ด้วย
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ บ้านหนังตะลุง ลุงสุชาติ
4.การจัดแสดงหนังตะลุง
โรงเชิดเป็นอาคารขนาดย่อม เปิดโล่ง จุผู้ชมได้ประมาณ 30 ที่นั่ง สุชาติ ทรัพย์สิน แม้อายุจะเลยวัยเกษียณมาแล้ว แต่ท่านยังสามารถ เชิดหนังตะลุงได้ โดยมีลูกชายเล่นดนตรีประกอบการเชิดเรื่องที่ใช้เล่นหนังตะลุงนั้น หลากหลาย เช่น เรื่องการเมือง เรื่องยาเสพติด ซึ่งการดำเนินเรื่องมีมุกตลกแตกต่างกันไป ส่วนจะแสดงเรื่องใด ก็แล้วแต่ความ เหมาะสมกับกลุ่มชนว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ หรือสนใจเรื่อง ใดเป็นพิเศษงภายในบ้านหนังตะลุง
1.โดยรถยนต์ส่วนตัว 
จากวัดพระมหาธาตุฯ ให้เลี้ยวขวาเข้า ซ. สระเรียง เมื่อถึงสามแยกให้เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ศรีธรรมโศก ไปไม่ไกลพบ ซ. ศรีธรรมโศก 3 ทางขวามือ ให้เลี้ยวเข้าไปไม่ไกล บ้านหนังสุชาติอยู่ทางซ้ายมือ 
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook