เสาดินนาน้อย (ฮ่อมจ๊อม) อยู่ที่ตำบลเชียงของ ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติศรีน่าน มีระยะ ทางห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 24 กิโลเมตร เป็นเสาดินที่มีลักษณะแปลกตาคล้าย “แพะเมืองผี” ที่จังหวัดแพร่ เสาดินนาน้อย เกิดจากการที่ดินตะกอน ทับถม ถูกเลื่อนตัวสูงขึ้นจากผิวดิน ผ่านเวลานานหลาย ล้านปี ถูกน้ำและฝน กัดเซาะ จนทำให้เกิดรูปร่าง ประหลาด แปลกตาอย่างที่เห็น สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปีและเคยเป็นก้นทะเลมาก่อน นอกจากนี้ยังค้นพบกำไลหินและขวานโบราณที่นี่ (ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน) แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้อาจเคยเป็น แหล่งอาศัยของ มนุษย์ยุคหินเก่า
เสาดินนาน้อย
เสาดินนาน้อยมีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม รูปทรงต่าง ๆ กันไป บ้างเป็นแท่งแหลม บ้างเป็นแท่งมนกลม คล้ายฉากคล้ายหลืบม่าน แล้วแต่จะจินตนาการให้เป็นรูปอะไร กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ. แพร่ โดยมีป่าเต็งรังขึ้นอยู่กระจัดกระจาย ในช่วงฤดูหนาว ป่าเต็งรังบริเวณรอบ ๆ เสาดินจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง แดง ส้ม น้ำตาล ตัดกับสีน้ำเงินเข้มของท้องฟ้า สวยงามน่าชม เราสามารถเดินชม ได้ทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งทางอุทยาน จัดให้มี ทางเดิน ชมธรรมชาติ
จากเสาดินนาน้อยประมาณ 300 ม. ก็จะพบกับคอกเสือ  ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งลึกจากเนินดินด้านบนประมาณ10 ม.มีทางลงไปชมทำด้วยไม้อยู่ทางด้านใต้ เมื่อลงไปจะพบว่าบริเวณรอบ ๆ หุบผามีลักษณะเป็นหลืบม่าน เป็นร่อง รอยยาว รวมถึงมีแท่งดินรูปร่างต่าง ๆ กระจัดกระจายอยู่ภายในเหมือนกับที่เสาดิน ในสมัยก่อนชาวบ้านเล่าว่า ใน บริเวณนี้มีเสืออาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก และจะมาขโมยเอาวัว ควาย และหมูของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้กินเป็นอาหาร ชาวบ้านจึงรวมกำลังไล่ต้อนเสือให้ตกลงไปในบ่อดินดังกล่าว แล้วใช้ก้อนหินและไม้แหลมขว้างและ ทิ่มแทงเสือ จนตาย เขาจึงเรียกบริเวณนี้ว่า "คอกเสือ"แม้ว่าจะมีพื้นที่น้อยกว่าประมาณ 10 ไร่ แต่ก็มีความงดงามเฉพาะตัว แตกต่างไปจากที่เสาดินจึงไม่ควรพลาดชมทั้งสองแห่ง
มีบ้านพักรับรองและเต็นท์ให้เช่า หรือจะเอาเต้นท์มาเองก็ได้ แต่ถ้าใครจะไปพักก็ควรจะเตรียมอาหารไปเองด้วย แล้วก็
ชื่นชมทิวทัศน์ กับความมหัศจรรย์ของเสาดินนาน้อย และก็เก็บภาพความประทับใจกับสิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นและ
นอกจากนี้ยังมีจุดที่น่าสนใจอื่น ๆอีก มีแก่งหลวง ผาหัวสิงห์และดอยเสมอดาว
1.โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ ผ่านนครสวรรค์ พิษณุโลกถึงแพร่ จากแพร่ตามถนนยันตรกิจโกศล ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ไปถึงอำเภอเวียงสา เลี้ยวขวาไปตามถนนเจ้าฟ้า ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1026 จากอำเภอเวียงสาไป อำเภอนาน้อย มีทางแยกไปตามเส้นทางหมายเลข 1083 ขับเข้ามาประมาณ 10 กว่า กม. จะพบป้ายให้ไปทาง เสาดินนาน้อย เลี้ยวขวามาอีกประมาณ 10 กม. ก็จะถึงเสาดินนาน้อย
2.โดยรถยนต์ประจำทาง
หากเดินทางมาเองสามารถใช้บริการรถ กรุงเทพฯ-เวียงสา เวียงสา-นาน้อย-สามแยกบ้านใหม่ แล้วเหมารถ สองแถว 300 บาท
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook