ภาพ โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก ราคา รายละเีอียด
อ. เมือง
ศศิดารา รีสอร์ท 1,300-15,000
629 หมู่ 4 ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน จ.น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน 1,000-3,000
99 หมู่ 4 ถ.ยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ. น่าน 55000 จำนวน 129 ห้อง
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมเทวราช โรงแรมเทวราช 800-4,000
466 ถนนสุมนเทวราช อ.เมือง จ.น่าน 55000
จำนวน 160 ห้อง
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่านบูติก โฮเทล 1189 1/1 ถนนข้าหลวง อ.เมือง จ.น่าน 55000
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
  อภิรตา รีสอร์ท 171 หมู่ 11 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่านตรึงใจ บูทีคโฮเต็ล  1358 up 354 หมู่ 2 ถ.น่านขท่าวังผาต.ผาสิงห์ อ.เมือง, น่าน 55000 ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน พูคา น่านฟ้า 1954 up
369 สุมนเทวราช, น่าน 55000
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน คุ้มเมืองมินทร์ บูติค โฮเทล 867 up
1/6 ถ.อชิตวงค์ ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน 55000 
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมบ้านน่าน 1020 up
7 ซอย 1 ถ.หน่อคำ ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน 55000
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน บ้านสวนลีลาวดี รีสอร์ท 714 up
95 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน บ้านชมดาว 425 up
3/20-26 ถ.วรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน บ้านสวนสัก รีสอร์ท 510 up
56 หมู่ 6 ถนน.ทุ่งเศรษฐี ต.ผาสิงห์ อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน รพีพงศ์ เกสท์เฮ้าส์ 425 up
212/46-49 ถนน.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่าน ซีซั่นส์ บูติก รีสอร์ท 1232 up
409 หมู่ 3 บ.หนองเต่า ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนวาดเขียนรีสอร์ท 467 up
139/6 ต.ศรีสะเกษ อ.นาน้อย, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เศรษฐีโฮมสเตย์ 510 up
226 หมู่ 5 บ้านทุ่งเศรษฐี ตำบล ผ่าสิงห์ อำเภอ เมือง น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน ซันดารา เกสท์เฮาส์ 340 up
51 หมู่ 9 บ้านฟ้าใหม่ ต. ผาสิงห์ อ. เมือง น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมโซนาเฮาส์ 340 up
25/1 ม.3 บ้านสวนหอม ต.พระสิงห์ อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน บ้านการ์ตูน  340 up
7 ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมืองน่าน, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน ริสาสินี สปา แอนด์ รีสอร์ท  1699 up
215 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน บ้านสวนไม้งามรีสอร์ท 510 up
55 หมู่ 5 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่า
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมพรบุรี  680 up
41/1 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนไม้รวย รีสอร์ท 680 up
621 หมู่4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนไม้หอม รีสอร์ท 680 up
644 หมู่4 ต.ไชยสถาน อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่าน ธารา เพลส 510 up
72/1 ถ.ใจผาสุข อ.เมือง, น่าน 55000
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมฮัก น่าน  467 up
30 ซ.5 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่าน เกสท์เฮาส์ 246 up
57/15 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เอสพี เกสท์เฮาส์ 404 up
231-233 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมวินเฮาส์  509 up
612 หมู่.3 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน ภูเพียงเคียงฟ้า รีสอร์ท 425 up
329 ม.9 (หมู่บ้านบุปผาราม) ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนพักใจ๋ เกสท์เฮาส์ 552 up
180 ม.15 ต.ดู่ใต้ อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมสุขสันต์เพลสแอท
น่าน
340 up
90 หมู่ 15 ถ. ยนตรกิตโกศล ต.บ้านดู่ใต้ อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน บ้านในเวียง โฮสเทล  425 up
28 ถ.มหาวงษ์ ต.ในเวียง อ.เมือง
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน กรีนฮิลล์ รีสอร์ท 510 up
679 หมู่ 3. ต.ปัว อ.ปัว, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนม่วนใจ บูติกเกสท์เฮาส์  297 up
5/1 บ้านมณเฑียร, ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน 
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่านฟ้าชลธี รีสอร์ท 680 up
277 ม.6 บ้านทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่าน คีรี ธารา รีสอร์ท 680 up
99 หมู่ 4 ถนนยันตรกิจโกศล ต.ดู่ใต้ อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนกำกิ๋น 382 up
309 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน ภูระฟ้าเพลส 425 up
61 ถนนคำยอด ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน บ้านสวนเฮือนน่าน 765 up
38/23 ถ.เปรมปรีดา ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนข่วงน่าน 425 up
14 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เฮือนข่วงน่าน 425 up
14 ถ.มหาวงศ์ ต.ในเวียง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน 107 ทาวเวอร์โฮเต็ล น่าน 552 up
106/42 ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมเพิ่มพูน 2 382 up
96/40 ถนน สุมนเทวราช ซอย อรัญญาวาส 2 ตำบล ในเวียง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน มีมีอา รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล  382 up
234 หมู่ 6 บ้านมงคลนิมิตร ตำบล ผาสิงห์, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่าน โนเบิล เฮาส์ การ์เดน 892 up
371 หมู่ 6 ต.ผาสิงห์, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน จันทร์แดงเกสท์เฮาส์น่าน 1020 up
135 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน น่าน วัลเล่ย์ รีสอร์ท 510 up
229 หมู่4 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน ศศิดารา รีสอร์ท  816 up
629 หมู่ 4,ไชยสถาน, อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมชินาธิปอยู่สบาย  510 up
39/5 ถ.คำยอด ต.ในเวียง อ.เมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน สยามการ์เดนบังกะโล  255 up
161 หมู่ 5 อ.ทุ่งช้าง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมฟ้าเพลส 340 up
237/8 ถนนสุมนเทวราช ซอย ข้าหลวง 1, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมสุขเกษม 425 up
119-121ถ.อนันตวรฤทธิเดช ตำบล ในเวียง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เควัน โมเดิร์น อาร์ท โฮเต็ล 467 up
2 ถนนวรวิชัย ตำบลในเวียง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน ศรีนวล ลอดจ์  467 up
40 ถ.หน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน เรือนไม้งาม รีสอร์ท  671 up
209 หมู่ 8 บ้านทุ่งขาม ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
อ.ปัว
โรงแรมซิตี้ปาร์ค น่าน โรงแรมแสงอรุณ 340 up
337 บ้านปรางค์ หมู่ 3 ถ.วรนคร ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
อูปแก้ว รีสอร์ท 586 up
337 บ้านปรางค์ หมู่ 3 ถ.วรนคร ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
บ้านพัก กลางทุ่ง  595 up
139 หมู่.2, ต.สถาน, อ.ปัว, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โฮมสเตย์ตานงค์ 467 up
96/4 บ้านดอนสถาน. ต.ดอนสถาน. อ.ปัว, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
เรือนมิตรภาพ โฮมสเตย์ 466 up
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
โรงแรม ป่าปัว ภูคา  466 up
141 หมู่ 4 ถนนปัว-น้ำยาว ต.ศิลาแลง อ.ปัว, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
อ.บ่อเกลือ
บ่อเกลือวิว รีสอร์ท 1500 up
209 บ้านบ่อหลวง ต.บ่อเกลือใต้ิ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
อ.เชียงกลาง
แสงทอง รีสอร์ท 850 up
555 หมู่ 5 ต.เชียงกลาง อ.เชียงกลาง, น่าน
ชมรายละเอียดและจองโรงแรมราคาพิเศษ
ยืนยันห้องพักทันที คลิ๊ก
ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท ไร่จุฑามาศ รีสอร์ท 550 - 1,600 114 หมู่ 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.เปือ อ.เชียงกลาง
จ.น่าน 55160
โทร 0 5479 7044, 08 1952 5053,
08 1735 5322 จำนวน 14ห้อง
www.juthamasresort.com
 
อ.ท่าวังผา
โคโคนัท รีสอร์ท 500 287 หมู่ 1 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140
โทร 0 5479 9281,081 979 7961 จำนวน 14ห้อง
J.S.HOUSE  300-500   61  หมู่ 7  ต.ริม  อ..ท่าวังผา  จ.น่าน  55140
โทร 0897582443
โฮมสเตย์ไทยลื้อบ้านดอนมูล 300 หมู่ 2 บ้านดอนมูล ต.ศรีภูมิ อ.ท่าวังผา จ.น่าน
โทร 08 7004 0885, 0 5479 8449, 08 9489 2247, 08 6195 7033, 08 6197 0333
08 9964 6983
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook