บ้านป่าเหมี้ยง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนโดยอยู่ห่างจากตัวอุทยานฯประมาณ 14 กม. บ้านป่าเหมี้ยง ชุมชน บนเขาสูงโอบล้อมด้วยป่าเหมี้ยง มีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ภูเขาสลับซับซ้อน สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ1,200 เมตร  หมู่บ้านแห่งนี้มีจำนวนครัวเรือน ประมาณ 126 ครัวเรือนชาว บ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนเหมี้ยง แปรรูปเหมี้ยงและหา ของป่าวิถีชีวิตของคนใน ชุมชนยังคงรูปแบบ ดั้งเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและ การละเล่นต่างๆ อาหารประจำถิ่นได้แก่ ยำใบเหมี้ยงยำดอกเสี้ยวหลามปลีไข่ป่ามสมุนไพรไส้อั่วเห็ดหอมฯลฯ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้จริงแมกไม้ และขุนเขาไว้คอยบริการ

อัพเดทภาพดอกเสี้ยวบานบ้านป่าเหมี้ยง ถ่ายเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 58 ปีนี้ดอกไม้ถือว่าบานน้อยมากค่ะ
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
บ้านป่าเหมี้ยง เริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้น เนื่องมากจากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี ดอกเสี้ยวป่าสีขาวบริสุทธิ์ จะบานทั่วหุบเขาและระห่างทางเดิน ดอกเสี้ยวป่า เป็นดอกไม้พื้นเมือง ลักษณะดอก จะมีสีขาว มี 5 กลีบ มีแต้มสีชมพูที่กลีบใหญ่ ขึ้นบนภูเขาที่มีระดับความสูง 1,000 เมตรขึ้นไป มีขึ้นมากที่สุดที่ บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน ซึ่งในทุกปีจะมีเทศกาลดอกเสี้ยวบาน
ภาพเทศกาลดอกเสี้ยวบาน ปี 2010
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
นอกจากเทศกาลดอกเสี้ยวบานแล้วบ้านป่าเหมี้ยง ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ จุดชมวิวที่ดอยล้าน เป็นจุดที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่กว้างไกลและมองเห็นแสงไฟในยามค่ำคืนได้ถึงจังหวัด คือลำปางเชียงใหม่และเชียงรายและ จุดชมวิวดอยกิ่วฝิ่น ซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ สวนที่สุดแห่งหนึ่งของ จังหวัดลำปาง นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงที่สำคัญ คือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนที่มี จุดเด่นคือ น้ำพุร้อน และน้ำตกแจ้ซ้อน หากต้องการมาสัมผัสธรรมชาติิและวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างใกล้ชิด บ้านป่าเหมี้ยง มีที่พักแบบโฮมเสตย์ที่ให้บริการประมาณ 3-4 เจ้า ไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
ดอยกิ่วฝิ่น
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
มาเที่ยวในหมู่บ้านป่าเหมื้ยงต้องลิ้มลองอาหารของหมู่บ้าน ประกอบด้วย ยำใบเหมี้ยงที่เป็นที่นิยมขอนักท่องเที่ยว กล้วยป่า ใบตองเห็ดหอม ให้ลองชิมอีกด้วยผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ของหมู่บ้านกลุ่มอาชีพที่มีใน หมู่บ้านเหมี้ยงหมัก และชาใบเหมี้ยง รสชาติดั้งเดิมของชุมชน บ้านป่าเหมี้ยง นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูป จากใบเหมี้ยงเช่น ลูกอมรสชาใบเหมี้ยง หมอนใบชา เห็ดหอมน้ำผึ่งป่า
จำนวน ห้องพัก : 11 หลัง
รับนักท่องเที่ยวได้ : 50 คน
ราคาค่าบริการบ้านพักโฮมสเตย์ : 100 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการอาหาร : 50 บาทต่อคน
ราคาค่าบริการ มัคคุเทศก์พาเที่ยว : 200 บาท
ราคาค่าบริการอื่นๆ
- ค่าบริการบ้านพัก โฮมสเตย์ 100 บาท/ครั้ง/คณะ
- ค่าบริการเจ้าของบ้าน 100 บาท/คน - ค่าบริการอาหาร 50 บาท/คน/มื้อ
- ค่าบำรุงกิจกรรมที่พาชม 100 บาท/คน - ค่าผู้นำเที่ยวกลางวัน ๆ ละ 200 บาท/ครั้ง/คณะ
กิจกรรม
• ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ไส้อั่วเห็ดหอม น้ำพริกเผาเห็ดหอม ยำใบเมี่ยง
• เทศกาลสงกรานต์ เลี้ยงผีปู่ย่า สงเคราะห์บ้าน เดือนเม.ย.
• เริ่มเก็บเมี่ยง เดือน พ.ค.- ส.ค. เทศกาลตานเมี่ยง เดือน ก.ย.
• ลอยกระทง เดือน พ.ย.
• ประเพณีข้าวจี่ ทำบุญข้าวใหม่ เดือน ม.ค.
• เทศกาลดอกเสี้ยวบาน เดือน ก.พ.
• ตีผึ้ง ตีหลัว จักตอก เดือน มี.ค.
• ศึกษาธรรมชาติรอยพระบาท เดือน ก.พ.
สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โฮมสเตย์บ้านป่าเหมี้ยง
ที่อยู่ : 4 หมู่ 7 บ้านป่าเหมี้ยง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง 52240
เบอร์โทรติดต่อ :  086 - 024 - 0306
2. บ้านพญาวัง โฮมสเตย์ โทร 081 881 7632 
บ้านพญาวัง โฮมสเตย์
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง เทศกาลดอกเสี้ยวบาน บ้านป่าเหมี้ยง
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านป่าเหมี้ยง เส้นทางเป็นทางลาดยาง 6 กิโลเมตร และทางคอนกรีตอีก 10 กิโลเมตร ลัดเลาะตามภูเขาสูงใช้เวลาประมาณ 30 นาที
เส้นทางที่ 2 เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มาตามเส้นทาง ตำบลห้วยแห้ว กิ่งอำเภอแม่ออน ผ่านบ้านแม่กำปองเข้ามายังบ้านป่าเหมี้ยง เส้นทางนี้ชันและแคบแต่เส้นนระยะทางสั้นกว่า
2.รถสาธารณะ
เนื่องจากยังไม่มีรถที่ให้บริการไปยังบ้านป่าเหมี้ยงต้องเหมารถจากตัวเมืองลำปางขึ้นไป
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook