เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกแห่งหนึ่งของ จ . เชียงราย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูชี้ฟ้ามากนัก นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวภูชี้ฟ้า ไม่ควรพลาดที่จะแวะมาเยี่ยมชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวของที่นี่ โดยเฉพาะดอกทิวลิป และดอกลิลลี่  ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรดอยผาหม่นซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2535 มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม และส่งเสริมด้านการเกษตร บนพื้นที่ 113 ไร่ บนความสูงกว่า 1,000 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี   ที่นี่ เป็นสถานที่ เพาะปลูกไม้เมืองหนาวหลายชนิด เช่น ดอกทิวลิป ลิลลี่ ดอกชัลเวียสีแดง ต้นคริสต์มาตย์สีแดง หลากสีหลายพันธุ์ นอกจากนี้ยังมีทัศนียภาพที่สวยงามเห็นภูเขาน้อยใหญ่เรียงสลับกันอย่างสวยงาม สีเขียวขจีของต้นไม้ แสดงให้เห็น ถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยรอบ ไฮไลต์ที่สำคัญของที่นี่ ก็คงเป็นการเปิดให้เข้าชมแปลงดอกทิวลิปหลากสี ดอกลิลลี่ และยังมีดอกไม้เมืองหนาวอีกมากมาย บนเนื้อที่กว่า 5 ไร่ โดยจะมี จัดเทศกาล ดอยทิวลิปบาน ที่ ดอยผาหม่น ในช่วงหน้าหนาวของทุกปี  ดอกทิวลิปบานแล้วจะอยู่ได้ราว 1 สัปดาห์เท่านั้น และเป็นดอกไม้ที่ชอบ อากาศหนาวจะอยู่ในอณุหภูมิที่ 10-15 องศาเซียลเซียส ศูนย์ส่งเสริมการเพาะปลูกไม้เมืองหนาว จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่ ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อศึกษาและทดสอบในการนำทิวลิปเข้ามาปลูกในเมืองไทย ทิวลิปของที่ดอย ผาหม่นมีสายพันธุ์เป็นร้อยสายพันธุ์แต่ที่ทดสอบแล้วปลูกได้ในเมืองไทยมีอยู่ 30 สายพันธุ์ ส่วนที่นำมาทดลองปลูกม ี 11 สายพันธุ์ที่ทนทานรับกับสภาพอากาศบนดอยได้ การปลูกต้องใช้หน่อที่นำเข้าจาก เนเธอร์แลนด์ และใช้ครั้งเดียว ซึ่งอุณหภูมิจะเป็นตัวกำหนดการออกดอก
ดอยผาหม่น ดอยผาหม่น
ดอยผาหม่น ดอยผาหม่น
ดอยผาหม่น ดอยผาหม่น
ดอยผาหม่น ดอยผาหม่น
ดอยผาหม่น  
1. รถยนต์ส่วนตัว
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 64 กม.ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1021 แยกซ้ายขึ้น บ้านฮวก ผ่านน้ำตกภูซางถึงศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ระยะทาง 63 กม. รวม 127 กม
- ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 64 กม. แยกขวา ถึงศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง ดอยผาหม่น ระยะทาง 30 กม. รวม 94 กม. - ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ถึงอำเภอเทิง ระยะทาง 64 กม. แยกซ้ายผ่านบ้านปางค่า ถึงบ้านเซ้งเม้ง แยกขวาถึง ภูชี้ฟ้า ระยะทาง 49 กม. รวม 113 กม.
-  ใช้ทางหลวงหมายเลข 1016 ผ่านอำเภอเชียงแสน,อำเภอเชียงของ,อำเภอเวียงแก่น แยกซ้ายที่บ้านปางหัด ถึงผาตั้ง ระยะทาง 184 กม.
2. รถโดยสารประจำทาง
การเดิินทางมายังดอยผาหม่นจะอาศัยรถที่ขึ้นมาส่งนักท่องเที่ยวยังภูชี้ฟ้าเนื่องจากดอยผาหม่นเ็ป็้นทางผ่านที่ จะไปยัง ภูชี้ฟ้า ส่วนมากนักท่องเที่ยวจะเที่ยวที่ภูชี้ฟ้าก่อน แล้วค่อยแวะดอยผาหม่นในขากลับ - รถตู้ไปภูชี้ฟ้า มี 2 เวลา คือ 07.15 ,13.00 ค่าโดยสาร 150 บาท ขากลับจากภูชี้ฟ้ามาเชียงราย มี 2 เวลา คือ 09.00 น. ,15.00 น.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช.ม.
- รถโดยสารประจำทาง สาย เชียงราย-เชียงคำ หรือ เชียงราย-เทิง-เชียงของ ไปลงที่ อ .เทิง รถออกทุก 30 นาที
ค่ารถประมาณ 33 บาท หลังจากนั้นเหมา็รถสองแถวไปภูชี้ฟ้าโดยคิดราคาเหมาประมาณ 800-900 บาท
ศูนย์ฯ มีบ้านพักบริการนักท่องเที่ยว 3 หลัง ราคา 1,200 บาท/หลัง พักได้หลังละ 10–15 คน ไม่มีร้านจำหน่าย อาหาร ต้องสั่งจองล่วงหน้า
- บ้านสายธาร พักได้ 10 คน ที่นอนเสริม 3 ที่
- บ้านขุนเขา พักได้ 15 คน ที่นอนเสริม 5 ที่
- บ้านแมกไม้ พักได้ 15 คน ที่นอนเสริม 4 ที่
- เต็นท์เช่า สำหรับ 1-2 คน คืนละ 180 บาท/หลัง
- เต็นท์เช่า สำหรับ 3-4 คน คืนละ170 บาท/หลัง
- นำเต็นท์มาเอง คืนละ 70 บาท
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook