เทศกาลดอกทิวลิปบาน อำเภอไชยปราการ จะจัดขึ้นประมาณ วันที่ 1 ถึง 31เดือนมกราคม ของทุกปีที่ บ้านผาแดง หมู่ 6 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ริมทางไปดอยอ่างขาง โดยดอกทิวลิปนี้ที่ว่าการ อำเภอ ไชยปราการ นำพันธุ์ดอกทิวลิปมาจาก ศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น อ.เทิง จ.เชียงราย ดอกทิวลิปบาน อำเภอ ไชยปราการนั้นที่มีการเพาะปลูกได้โดยธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย ท่านสามารถไป ชมได้ที่ สวนเกษตรไชยปราการ ต.หนองบัว ไปทางดอยอ่างขางขึ้นทางเชียงดาว หรือไชยปราการก็ได้ ทางรถสะดวก สบาย แต่ทางค่อนข้างไปลึก
เทศกาลดอกทิวลิปบาน
เทศกาลดอกทิวลิปบาน อำเภอไชยปราการ จัดขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวของอำเภอไชยปราการ เป็นการศึกษาวิจัยการปลูกไม้เมืองหนาวในพื้นที่ที่มีความสูง 1,200 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล เป็นการพัฒนาอาชีพและรายได้ของชนเผ่าในพื้นที่สูง และยังสามารถลดปัญหาการตัดไม้ทำลาย ป่าในพื้นที่ต้นน้ำรวมทั้งยังเป็นการช่วย แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหา ดั้งเดิมของชุมชน บนพื้นที่สูง
เทศกาลดอกทิวลิปบาน เทศกาลดอกทิวลิปบาน
ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงมกราคม ทางอำเภอไชยปราการได้นำหัวพันธุ์ทิวลิปจากฮอลแลนด์มาเพาะปลูก ที่ ดอยผาแดงกว่าสองหมื่นหัว ซึ่งมีอากาศเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงท่ามกลางหุบเขาแปลงปลูก ทิวลิปอยู่ถัดจากจุดชมวิวไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร มีทิวลิปหลากสีสันถึง 6 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีขาว สีม่วง สีชมพู และสีส้ม
เทศกาลดอกทิวลิปบาน เทศกาลดอกทิวลิปบาน
นอกจากดอกทิวลิปแล้ว ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจคือ การประกวดธิดาชนเผ่า ซึ่งรวบรวมชนเผ่าจำนวนมากที่สุดของ ล้านนากว่า 10 ชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแข่งขันกีฬา ชมนิทรรศการของส่วนราชการและการออกร้าน มัฉฉากาชาดอำเภอไชยปราการ และไฮไลท์ของงานคือ การจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ (Count Down ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริเวณแปลงดอกทิวลิป นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทาง ท่อง เที่ยว ในเขตพื้นที่ใกล้เคียงจากแปลงดอกทิวลิป เช่น โครงการหลวงดอยอ่างขาง อดีตกองบัญชาการกองทัพ 3 คณะชาติ ก๊กมินตั๋ง กองพล 93 กาดเมืองผี ถ้ำลอดบาป ถ้ำรับบุญ สระน้ำมรกต ป่าพันปี น้ำรูตะเคียน น้ำซาวรู เป็นต้น
เทศกาลดอกทิวลิปบาน เทศกาลดอกทิวลิปบาน
หากมาในช่วงต้นเดือนมกราคมจะระหว่างทางไปชมเทศกาลดอกทิวลิปบาน  บริวเณหมู่บ้านผาแดงจะได้ชม ดอกพญาเสือโคร่ง บานเรียงรายไปตามเส้นทางของถนนสวยงามมากๆ ถือเป็นจุดชมดอกพญาเสือโคร่ง แห่งใหม่ ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอ 053-457029
พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง
พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง
พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง
พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง
พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง พญาเสือโคร่งบ้านผาแดง
เทศกาลดอกทิวลิปบาน เทศกาลดอกทิวลิปบาน
เทศกาลดอกทิวลิปบาน เทศกาลดอกทิวลิปบาน
เทศกาลดอกทิวลิปบาน เทศกาลดอกทิวลิปบาน
1.รถยนต์ส่วนตัว

การเดินทางไปชมดอกทิวลิปบาน ที่ อำเภอชัยปราการ ใช้เส้นทางสาย เชียงใหม่-ฝาง จากนั้นใช้เส้นทางดอยอ่างขาง – ผาแดง โดยแปลงปลูก ดอกไม้จะ ห่างจากที่ว่าการอำเภไชยปราการ ไปประมาณ 30 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้สามารถใช้เป็นเส้นทางผ่านไปเที่ยวดอยอ่างขางได้ด้วย

 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook