ดอยแม่ตะมาน ตั้งอยู่ในหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว และ บางส่วนของตำบลกึ๊ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม เมื่อมองจากยอด ดอยแม่ตะมาน ฝั่งตรงข้ามกันจะเห็นดอยหลวงเชียงดาวที่ ยิ่งใหญ่ ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่เบื้องหน้า เหมือนภาพวาดที่เหมือนมีใครมาปั้นแต่งไว้ เป็นภาพทิวทัศน์ที่แปลกตาของการชมดอกพญาเสือโครงในมุมที่ ไม่เหมือนใคร สามารถ มายืนอยู่ในระดับความสูงที่ใกล้ เคียงกับดอยหลวง เชียงดาวที่มองเห็นไกลๆอยู่ตรงหน้า นอกจากนี้ยังมีดอกนางพญาเสือโคร่ง ผลิบาน เต็มที่ช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคมอีกด้วย

ดอยแม่ตะมาน

บริเวณที่เราจะสามารถเห็นภาพของดอยหลวงเชียงดาว เรียกว่า สถานีเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะ เป็นจุดที่นักท่อง เที่ยว นิยมมากางเต้นท์ เพื่อชมกับ บรรยากาศพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามในยามเช้าอีกด้วย กลางคืน จะเห็นดาว เต็มท้องฟ้าและแสงระยิบระยับ จากเมืองเชียงดาวช่วยขับ กล่อมให้เป็นค่ำคืนที่แสนหวานและน่าจดจำ ที่นี่เป็น สถานีทดลองของโครงการพัฒนาที่สูงไทย-ออสเตรเลีย ที่มอบให้อยู่ในความดูแลของ คณะเกษตรศาสตร์ พืชเป็นแปลงทดลองปลูกพืชและผลไม้เมืองหนาว เช่น บ๊วย ท้อ พืชผักที่นี่เป็นสถานนีวิจัย รวมทั้งดอกป๊อบปี้สีสรรสวยงามป็นแหล่ง ศึกษาธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของ เทือกเขาดอยเชียงดาว

บรรยากาศบองสถานีเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะ ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
บนดอยแม่ตะมานยังมีอีก 1 จุด ที่สวยงามไม่แพ้กัน นั่นคือ บริเวณหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ซึ่งอยู่จะอยู่ก่อนสถานีเกษตรที่สูง สันป่าเกี๊ยะ ห่างกันประมาณ 600 เมตร ที่นี่มีบ้านพักรับรอง 1 หลัง และจุดกางเต้นท์ด้วยและเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามของ ดอยแม่ตะมาน
จุดชมพระอาทิตย์ตกหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
นางพญาเสือโคร่งหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ที่พักบนดอยแม่ตะมานมี 2 แห่ง คือ

1. สถานีเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะ

เป็นจุดที่สามารถเพื่อชมทัศนียภาดอยเชียงดาวและดอยหลวงเชียงดาว มีสถานที่กางเต้นท์ ต้องเตรียมเต้นท์และเครื่องนอนมาเอง (ไม่มีบริการให้เช่า) มีเรือนพักและสถานที่กางเต็นท์อยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- แบบหลังใหม่หลังละ 1000 บาท พักได้ 4 ท่าน มี 2 หลัง พร้อมเครื่องนอนเครื่องครัว ห้องน้ำในตัว
- ห้องพักแบบไม้ มีห้องน้ำในตัว
- ห้องพักแบบเรือนแถวห้องละ 500 บาท ห้องน้ำรวม
- ค่ากางเต็นท์หลังเล็ก 100 บาท หลังใหญ่ คนละ 50 บาท
ติดต่อจองบ้านพักที้ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทรศัพท์ 0 5322 2014

ดอยแม่ตะมาน มีไฟฟ้าใช้แบบปั่นตั้งแต่ 6 โมงเย็น - สี่ทุ่ม มีน้ำและห้องน้ำ(รวม) ไว้คอยอำนวยความสะดวก ส่วนเรื่องอาหารและน้ำไม่มี ขายต้องนำอาหารและอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นมาเอง ที่ประกอบอาหารได้ แต่ต้องนำอาหารขึ้นมาด้วย แวะซื้ออาหารได้ที่ ตลาดแม่มาลัย หรือตลาดเชียงดาว อย่าลืมเตรียมถุงดำเพื่อใส่ขยะกลับลงมา

2.หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน
ซึ่งอยู่ก่อนถึงสถานีเกษรที่สูงสันป่าเกี๋ยะ ห่างกันประมาณ 300 เมตร  บ้านพักมีประมาณ 3 หลัง โดยค่าที่พักแล้วแต่จะสนับสนุน ในส่วนของอาหารหากไม่ได้เตรียมมาเอง มีบริการอาหารคนละ 350 บาท จำวน 2 มื้อ เบอร์โทร 089 854 4014 คุณวิมลมาศ
บ้านพักของสถานีเกษตรที่สูงสันป่าเกี๊ยะหลังใหม่
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ห้องพักแบบไม้
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
ห้องพักเรือนแถว
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
สถานที่กางเต้นท์
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
บ้านพักของหน่วนจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน
ดอยแม่ตะมาน ดอยแม่ตะมาน
การเดินทางค่อนข้างลำบากเป็นทางลูกรังและเป็นหลุมเป็นบ่อต้องใช้ รถขับเคลื่อน 4 ล้อ เท่านั้น รถอื่นๆ ไม่สามารถขึ้นได้ เนื่องจาก ระยะทาง 21 กม. เป็นเส้นทางทางดินลูกรังและค่อนข้างชัน

1. รถยนต์ส่วนตัว

ใช้เส้นทาง 2 เส้นทางคือ
-  จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวซ้ายระหว่างหลัก กิโลเมตรที่ 67-68 เข้าตรงปากทางเข้าบ้านแม่นะ หน้าปากทางเขียนว่า วัดจอมคีรี ขับไปเรื่อย จะถึงเส้นทาง ออฟโรดผ่านทางลูกรัง และลาดชันกว่า 21กิโลเมตร ถึงที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำแม่ตะมาน ใช้เวลาในการเดิน ทางประมาณ 2.50 ชั่วโมง
- จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง)เลี้ยวซ้ายระหว่างหลักกิโลเมตร ที่ 60-61 บ้านแก่งปันเต๊า ตำบลแม่นะ เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางไปสวนชาระมิงค์ ถึงที่ทำการหน่วยจัดการต้นน้ำ แม่ตะมานระยะทางประมาณ 29กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
2. รถโดยสารสารธารณะ
จากกรงุเทพ นั่งรถสายกรุงเทพ-เชียงดาว (ท่าตอน) ไปลงอำเภอเชียงดาว จากนั้นนัดรถโดยสารที่ติดต่อเช่า สำหรับขึ้นโดย แม่ตะมานให้มารับที่นี่ได้

สำหรับรถที่จะขึ้นไปดอยแม่ตะมาน ต้องเป็นกระบะ ที่มีกำลังขับเคลื่ิอนเท่านั้น รถเก๋ง รถตู้ ไม่สามารถขึ้นได้ ส่วนใหญ่จะจอด ที่ปากทางขึ้นดอยแม่ตะมานบริเวณบ้านแม่นะ แล้วเหมารถกระบะขึ้นไป หากต้องการติดต่อรถเช่าโฟร์วิว ขึ้นดอยแม่ตะมาน ติดต่อ คุณโย โทร 086 191 6149 บริการรับส่งจากบ้านแม่นะ ถึงดอยแม่ตะมาน หรือจะให้ไปรับในอำเภอเชียงดาว หรือในตัวเมืองเชียงใหม่ ราคา 2,300-3000 บาท ขึ้นอยู่กับระยะทาง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook