บ้านแม่กลางหลวง ตั้งอยู่ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม ท่ามหุบเขานาขั้นบันได เป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาชนเผ่าปกาเกอะญอ ซึ่งยังคง มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไฮไลท์ของการมาเที่ยวแม่กลางหลวง คือ การได้ชม บรรยากาศของแม่กลางหลวงนั้นในช่วงฤดุทำนาจะเขียวขจีไปด้วย นาข้าวขั้นบันได ที่ปลูกลดหลั่นไปตามไหล่เขา มีสายหมอกลอยคลอเคลีย อากาศเย็นสบายน่าไปสัมผัสนอนเล่นยังที่พักริมนาข้าว สูดอากาศบริสุทธิ์ สัมผัสบรรยากาศของวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
1. พักผ่อนยังที่พักสัมผัสนาข้าวขั้นบันได ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ
- ก.ย. - กลาง ต.ค . ช่วงหน้าฝนต้นข้าวจะเริ่มเขียวขจีชุ่มฉ่ำ เคล้าสายหมอกบางๆในฤดูฝน
- ปลายต.ค. - ต้นพ.ย. เป็นช่วงที่ต้นข้าวออกรวงเป็นสีทองเต็มท้องทุ่งเหลืออร่ามงดงามยิ่งนัก
2. สัมผัสชีวิตชาวไทยภูเขา จิบกาแฟชมวิว
เที่ยวชมและศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่มีวิถีชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติ พร้อมชิมกาแฟชมวิวตามร้านกาแฟต่างๆ ในแม่กลางหลวง ได้แก่ ร้านพี่สมศักดิ์ อุ่มเอิบ และแม่กลางหลวงฮิลล์
3. เดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว
เดินป่าศึกษาธรรมชาติเรียนรู้ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ การจัดการ ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นศึกษาดูนกประจำถิ่นในเส้นทาง เดินป่าดอยหัวเสือ เส้นทางดูนกห้วยน้ำขุ่น และเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยวสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องรักจัง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กลางหลวง
คุณอุ่น โทร. 089 952 0983
คุณสมศักดิ์ โทร. 081 960 8856

- โฮมสเตย์บ้านแม่กลางหลวง ติดต่อพี่สมศักดิ์ โทร 081 960 8856 , 08 1760 5181
- แม่กลางหลวงฮิลล์ โทร 081 020 3615 เฟสบุค คลิ๊ก
- แม่กลางหลวงวิว โทร 086-1894075 , 083-208 6779 เฟสบุค คลิ๊ก
- อินทนนท์ คีรีมายา โทร  089 872 1079 เฟสบุค คลิ๊ก
- แม่กลางหลวงริมธาร โทร 061 457 4735 เฟสบุค คลิ๊ก
- บ้านสวนแม่กลางหลวง โทร 090 471 9619 เฟสบุค คลิ๊ก
- สบายดีแม่กลางหลวง โทร 080 663 2210 เฟสบุค คลิ๊ก
- พลอย&แพรว โทร 093 196 2153 เฟสบุค คลิ๊ก

แม่กลางหลวงมีร้านอาหารของชาวบ้านให้บริการร้าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารตามสั่งและอาหารพื้นบ้าน
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
สามารถเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ – ฮอด) ผ่านอำเภอหางดง อำเภอสันป่าตอง และอำเภอจอมทอง เป็นระยะทาง 50 กิโลเมตรโดยประมาณแล้วเดินทาง ต่อไปตามเส้นทาง อำเภอจอมทอง อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ (ทางหลวงหมายเลข 1009) อีกประมาณ 26 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายเข้าสู่บ้านแม่กลางหลวง
2. โดยรถประจำทาง
- จากกทม. นั่งรถสายกทม.-จอมทอง มีทั้งรถ ปอ. 1และ ปอ.2 หลังจากนั้นต่อรถสองแถวที่อ.จอมทอง
- จากจอมทองนั่งรถสายจอมทอง - แม่แจ่ม มีรถสองแถวสีเหลือง คิวรถอยู่ที่ข้างวัดพระธาตุศรีจอมทอง รถจะออกต่อเมื่อ มีผู้โดยสารเต็ม รถจะผ่านเข้าเส้นทางไปอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ บอกคนขับว่า ลงก.ม. ที่ 26 บ้านแม่กลางหลวง หลังจากนั้นเดิน เข้าไปในหมู่บ้านอีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึงบ้านแม่กลางหลวง
เริ่มจากเชียงใหม่
- จากเชียงใหม่นั่งรถไปลงอาเขต
- จากอาเขต ขึ้นรถแดงไปลงประตูเชียงใหม่
- จากประตูเชียงใหม่สายเชียงใหม่ - จอมทอง แล้วมาลงที่จอมทอง นั่งรถสายจอมทอง - แม่แจ่ม ต่อไปยังแม่กลางหลวง
บรรยากาศของบ้านแม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
ร้านอาหารริมนาข้าว
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
บ้านพักแม่กลางหลวงวิว
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
ที่พักริมน้ำข้าวอีกหนึ่งแห่ง
แม่กลางหลวง
ร้านกาแฟแม่กลางหลวงฮิลล์ ชมวิวนาข้าวมุมสูง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
บ้านพักแม่กลางหลวงฮิลล์
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
บ้านพักพี่สมศักดิ์
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
สบายดีแม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
ร้านกาแฟอุ่มเอิบ
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวงริมธาร ติดร้านกาแฟอุ่มเอิบ
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
ร้านกาแฟพี่สมศักดิ์
แม่กลางหลวง
วิวนาข้าวแม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
แม่กลางหลวง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook