ดอยอ่างขาง อยู่ในเขตหมู่บ้านคุ้มหมู่ที่ 5 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 1,400 เมตร คำว่า “อ่างขาง” ในภาษาเหนือ หมายถึง อ่างรูปสี่เหลี่ยมตามลักษณะของ ดอยอ่างขางซึ่งเป็นดอยที่มีรูปร่างของหุบเขา ยาวล้อมรอบ ประมาณ 5 กิโลเมตร กว้าง 3 กิโลเมตร ตรงกลางของ อ่างขางเดิม เป็นเป็นภูเขาสูงเช่นเดียวกับบริเวณโดยรอบ แต่เนื่องจากเป็นภูเขา หินปูน เมื่อถูกน้ำฝนชะก็จะค่อยๆ ละลายเป็น โพรงแล้วยุบตัวลงกลายเป็นแอ่ง มีพื้นที่ราบ ความกว้างไม่เกิน 200 เมตร มีพื้นที่ใช้ทำการเกษตรในงานวิจัยประมาณ 1,800 ไร่ มีหมู่บ้านชาวเขาที่ทางสถานีฯให้การส่งเสริมและ พัฒนา อาชีพรวม 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลวง บ้านคุ้ม บ้านนอแล บ้านปางม้า บ้านป่าคา และบ้านขอบด้ง ซึ่งประกอบไปด้วย ประชากร 4 เผ่าได้แก่ ไทยใหญ่ มูเซอดำ ปะหล่อง และจีนฮ่อ อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 17.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาในเดือนเมษายน และอุณหภูมิต่ำสุด 5 องศาเซเซียสในเดือนมกราคม ซึ่งหากมาเที่ยวในช่วงดังกล่าวอาจพบกับแม่คะนิ้งหรือน้ำค้างแข็งได้
ดอยอ่างขาง
สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตั้งขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร ที่หมู่บ้าน ผักไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และได้เสด็จผ่านบริเวณ ดอยอ่างขางทรงทอดพระเนตรเห็นว่าชาวเขาส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ทำการปลูกฝิ่น แต่ยังยากจน ทั้งยังทำลายทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารที่เป็นแหล่งสำคัญต่อระบบนิเวศน์ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่น ๆ ของประเทศได้ จึงทรงมีพระราชดำริ ว่าพื้นที่นี้มีภูมิอากาศที่หนาวเย็นมีการปลูกฝิ่นมาก ไม่มีป่าไม้อยู่ เลยและสภาพพื้นที่ไม่ลาดชันนักประกอบกับพระองค์ทรงทราบว่าชาวเขาได้เงินจากฝิ่นเท่า กับที่ได้จากการปลูกท้อพื้นเมือง และทรงทราบว่าที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลอง วิธีติดตาต่อกิ่งกับท้อฝรั่ง จึงสละ พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 1500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึ่ง จากนั้นจึงโปรดเกล้าฯ ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการ ส่วนพระองค์ เมื่อ พ. ศ. 2512 โดยทรงแต่งตั้งให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นผู้สนองพระบรมราชโองการในตำแหน่งมูลนิธิโครงการหลวง ใช้เป็น สถานีวิจัยและทดลองปลูกพืชเมืองหนาวชนิด ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ผล ผักไม้ดอ เมืองหนาว เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เกษตรกรชาวเขาในการนำพืชเหล่านี้มา เพาะปลูก ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามว่า สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
สวนสมเด็จ
ภายในสวนจะรวบรวมพันธุ์ไม้ประเภทฝิ่น ประดับ ดอกป๊อปปี้และไม้เมืองหนาวชนิดต่างๆ โดยจะปลูกสลับหมุนเวียนพันธุ์ไม้ทุกปี ได้แก่ กระดุมเงิน กระดุมทอง ปักษาสวรรค์ เป็นต้น
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
สวนแปดสิบ
เป็นสวนจัดกลางแจ้งจะอยู่ด้านในสถานีฯ ตรงข้ามบริเวณสโมสร ซึ่งสวนนี้ตั้งชื่อตามอายุขององค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ชันษา โดยจะจัดตกแต่งสวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เมืองหนาวนานาชนิด เช่น กะหล่ำประดับ เดซี ลินาเลีย ชบาอาบูติลอน ฯลฯ
ดอยอ่างขาง
สวนบ๊วย
สวนบ๊วยตั้งอยู่ริมถนนก่อนถึงสโมสรอ่างขางและฝั่งตรงข้ามของโรงปลูกผัก ต้นบ๊วยจะเริ่มทิ้งใบแล้วออกดอกในเดือนพฤศจิกายน ติดผลในช่วงเดือน มกราคมแต่ละต้นมีขนาดใหญ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
โรงเรือนทดสอบพันธุ์กุหลาบตัดดอก
ภายในโรงเรือนกุหลาบท่านจะได้ชื่นชมกับกุหลาบตัดดอกสายพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์กว่า 7 สายพันธุ์ ซึ่งจะมีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมพร้อมรอ ผู้มาเยือน
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
เรือนดอกไม้
เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย อาทิเช่น บีโกเนีย รองเท้านารี พืชกิน แมลง มีมุมน้ำตกในสวนสวยซึ่งดอกไม้ ใน สวนเหล่านี้จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันออกดอกตลอดทั้งปี นอกจากนี้ภายในบริเวณโรงเรือนจะมีจุดจำหน่ายผลผลิตของสถานีและผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมมีมุมนั่งพักจิบกาแฟอีกด้วย
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
สวนกุหลาบอังกฤษ
เหตุที่เรียกกุหลาบก็เนื่องมาจากกุหลาบที่ปลูกในสวนแห่งนี้ เป็นกุหลาบที่นำเข้าจากประเทศอังกฤษโดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิ โครงการหลวง ซึ่งสายพันธุ์ที่นำเข้ามาปลูกนั้นมีมากกว่า 200 กว่าสายพันธุ์ ในช่วงเดือนมกราคมสวนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยดอกซากุระแท้ที่บานสะพรั่ง
โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก
เป็นโรงเรือนที่รวบรวมพันธุ์ผักเมืองหนาวชนิดต่างๆ ที่ปลูกในพื้นที่โครงการหลวง ซึ่งมีพื้นที่ที่ใช้ปลูกผักในโรงเรือน 1,165 ตารางเมตร โดยจัดแสดง ไว้ให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม โดยชนิดผักที่ปลูกในโรงเรือนได้แก่ ผักตระกูลกะหล่ำ เช่น กะหล่ำดาว กะหล่ำปลี, ผักตระกูลแตง เช่น ซุกินีเหลือง ฟักประดับ ผักตระกูลมะเขือ เช่น มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือม่วงก้านดำ ผักตระกูลแครอท เช่น พาร์สเลย์ เซเลอรี่ และ ผักตระกูลถั่ว เช่น ถั่วหวาน ถั่วปากอ้า
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
แปลงไม้ผลเมืองหนาว
เป็นแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวชนิดต่างๆ ได้แก่ พีช บ๊วย พลับ สาลี่ พลัม กีวีฟรุ๊ต ราสพ์เบอรี่ บูลเบอรี่ สตรอเบอรี่ หยางเมย ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามา ยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สามารถมองเห็นแปลงไม้ ผลไม้ เมืองหนาว เหล่านี้ได้ตลอดเส้นทางที่ขับรถรอบ
สวนคำดอย
เป็นสวนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกตระกูลโรโดเดนดรอน (Rhododendron) หรือ ดอกคำดอย(กุหลาบพันปลี) ซึ่งดอกคำที่ปลูกส่วนใหญ่ จะเป็นพันธุ์นำเข้าจาก ต่างประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ฮอลแลนด์ และ อังกฤษ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่ อื่นนอกจากที่สวนแห่งนี่ที่เดียว ลักษณะเด่น ของกุหลาบพันปลีที่นำเข้าจะเป็นกุหลาบ พันปีด่าง คือลักษณะต้นใบจะด่างในบ้างพันธุ์ดอกกุหลาบพันปลีจะมีสีเหลือง และสีชมพู ส่วนกุหลาบพันธุ์ปลีพันธุ์พื้นเมืองนั้น จะมีดอกสีแดง หรือ สีขาว นอกจากนี้ยังมีการปลูกไม้ดอกเมืองหนาวหลายชนิด เช่น อะซาเลีย คาเมเลีย ลาเวนเดอร์ ซึ่งสวนนี้จะอยู่ตรงข้ามกับสวนแปดสิบ
ดอกซากุระแท้บานในสถานีเกษตรหลวงฯ
ซึ่งจะเรอ่มบานในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี จุดชมซากุระแท้ดอยอ่างข่าง มีอยู่ 3 จุด คือ ระหว่างทางภายในสถานี ฯ สวน 80 และ สวนกุหลาบอังกฤษ ชมภาพและรีวิวฉบับเต็ม คลิ๊ก ซากุระแท้อ่างข่าง
ซากุระระหว่างทางในสถานีเกษตรฯ
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ซากุระแท้ สวน 80
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ซากุระแท้สวนกุหลาบอังกฤษ
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
1.จุดชมพระอาทิตยขึ้นขอบด้ง
เป็นจุดที่อยู่ระหว่างเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปบ้านขอบด้งและนอแล จุดนี้จะเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้น ได้สวยงามโดยเฉพาะในฤดูหนาวจะเป็น ช่วงที่นักท่องเที่ยว จะมารอชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกตอนเช้า ทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่คึกคักอีกจุดหนึ่ง มีร้านค้าขายอาหรเปิดให้บริการ หลายร้าน
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
2.ไร่ชา 2000

อีกหนึ่งจุดบนดอยอ่างข่างที่มีความงดงามเป็นจุดดชมพระอาทิตย์ขึ้นเคล้าสายหมอก ได้เห็นบรรยากาศของริ้วลายของแปลงชาไล่ระดับในมุมสูงอันสวยงาม  ไร่ชาสองพันจะอยู่อยู่ทางซ้ายมือก่อนถึงบ้านนอแล จะไม่มีป้ายบอกเมื่อไปถึงในบริเวณนั้นให้สอบถามไปยังชาวบ้าน หากมาเที่ยวที่นี่ให้ได้บรรยากาศงดงามควรมาถึงประมาณ 6.30 น.

ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
3.ไร่สตอเบอรี่ขั้นบันไดบ้านนอแล

ไร่สตรอว์เบอร์รี่ที่ปลูกตามไหล่ขั้นเป็นขั้นบันไดลดหลั่นกันลงมา หากในยามเช้าประมาณ 7 โมงกว่า จะได้พบกับแสงแดดอุ่นพาดผ่านสายหมอกในยามเช้า ตามไหล่เขาที่อยู่เบื้องหลัง และยังได้เห็นวิถีชีวิตชาวบ้านที่มาเก็บสตรอว์เบอร์รี่ในยามเช้าด้วย นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสตรอว์เบอร์รี่ สดๆได้จากสวน รสชาติหวานกรอบอร่อย

ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
4.ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขาง
จุดนี้จะตั้งอยู่ก่อนถึงสถานีกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นจุดทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
จุดชมวิวม่อนสน
อยู่ใกล้กับฐานปฎิบัติการณ์ดอยอ่างขาง เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของดอยอ่างขาง ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมพระอาทิตย์ขึ้นและ วิวทะเลหมอก
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
จุดชมวิวซุยถัง

เป็นจุดชมวิวที่ไม่ค่อยจะมีคนรู้จักซักเท่าไหร่ เพราะอยู่ทางไป อ.เชียงดาว อยู่ห่างจากด่านตรวจตรงสามแยกอ่างขาง ไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม จนได้ชื่อว่าเป็น ลำธารแห่งสายหมอก มีทะเลหมอกอลังการฉากหลังเป็นทิวเขาสูงสง่า ด้านล่างเป็นหมู่บ้านสุ่ยถัง รีวิวเพิ่มเติม คลิ๊ก จุดชมวิวซุยถัง

ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
จุดชมวิวชายแดนไทยพม่า
จุดนี้จะตั้งอยู่ ณ ฐานทหารไทยบริเวณเดียวกับหมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขา ในยามเช้าสามารถ มองเห็นทะเลหมอกอันสวยงาม ไม่ไกลจากขมวิวคือ หมู่บ้านนอแลเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผาปะหล่อง ที่อพยพ มาจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยว สามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวปะหล่องได้ นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกจำหน่าย อาทิเช่น กระเป๋า,ผ้าพันคอ,ผ้าถุง ซึ่งถือเป็นฝีมือของชาวเขา
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ชมดอกนางพญาเสือโคร่งรอบสถานี
หากเรามาเที่ยวดอยอ่างขางในช่วงปลายธันวาคม -กลางเดือนมกราคม ของทุกปี จะพบกับเส้นทางสีชมพูของดอกพญาเสือโคร่ง ที่บานสะพรั่งทั่งดอย อัพเดทจุดชมนางพญาเสือโคร่ง คลิ๊ก จุดชมนางพญาเสือโคร่งดอยอ่างขาง
ดอกนางพญาเสือโคร่งบานที่บ้านคุ้ม ไม่ไกลจากถนนคนเดินอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ถนนสายพญาเสือโคร่งก่อนเข้าสถานีฯ
ดอยอ่างขาง
ดอยอ่างขาง
ถนนคนเดินดอยอ่างขาง
ถนนคนเดินแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าสถานีเกษตร โดยเปิดขายตลอดทั้งวัน แต่จะเริ่มคึกคักในช่วงเย็น  โดยมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายของกันมากมาย ทั้งของคาวหวาน รวมถึงร้านอาหารต่างๆ มีของใช้แบบพื้นบ้านงานฝีมือสินค้าแฮนด์เมดต่างๆ มากมาย ทั้งเสื้อผ้าเครื่องประดับแบบชาวเขาก็มีให้เลือกซื้อ รวมถึงผักผลไม้ ทั้งแบบสดและแบบแห้ง ยามค่ำคืนมาเดินเล่นช๊อปปิ้ง จิบเครื่องดื่มอุ่น ๆ ทั้ง นมร้อน  น้ำขิง ชาปากี  โรตี  ช่วยให้คลายหนาว
หมู่บ้านขอบด้ง
ตั้งอยู่บริเวณสันขอบอ่างระหว่างพื้นที่ดอยอ่างขางและอำเภอฝาง โดยอยู่ห่างจากสถานีฯออกไปประมาณ 4 กิโลเมตรเป็นหมู่บ้านของ ชาวมูเซอดำที่มี วัฒนธรรมความเป็นอยู่เรียบง่าย ซึ่งภายในหมู่บ้านจะมีศูนย์หัตถกรรมที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึก เช่น กำไลหญ้าอิบูแค ตะกร้าสาน ฯลฯหมู่บ้านคุ้มบ้านคุ้มจะ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าสถานีฯ ซึ่งประกอบไปด้วยคนหลายเชื้อชาติ ทั้งชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า และชาวจีนฮ่อ โดยส่วนมากชาวบ้านจะประกอบอาชีพ ด้านการค้า เช่น การขายของที่ระลึก ผลไม้ดอง แช่อิ่ม เปิดบริการด้านอาหารและที่พักเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

หมู่บ้านหลวง
เป็นหมู่บ้านของชาวจีนยูนานที่อพยพมาจากประเทศจีน ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยอาชีพหลักของชาวบ้าน จะเป็นอาชีพด้านการเกษตร ซึ่งจะปลูก ผลไม้ อาทิเช่น พีช พลัม สาลี่ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีที่พัก ร้านอาหารจีนยูนาน จำหน่ายข้าวซอยและ ซาลาเปารสชาดดีสไตล์จีนยูนาน ให้นักท่องเที่ยวได้ลองชิมอีกด้วย
ปัจจุบันบ้านพักของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ไม่ได้เปิดให้บริการเข้าพักแล้ว แต่ที่พักรอบสถานี รบกวนโทรสอบถามไปยังที่พักแต่ละแห่งโดยตรงว่ามีที่ใดให้บริการบ้าง แต่สำหรับพื้นที่กางเต้นท์นอกสถานีตามจุดต่างๆ ยังให้บริการตามปกติ

ที่พักใกล้สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
- รีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง โทร 053 450 110 https://www.mosaic-collection.com
- อ่างขางวิลล่า โทร 081 556 5892
- บ้านพักเลาติง โทร 053 450 005 https://www.laotinghotel.com/
- บ้านพักจี๊ดจ๊าด โทร 053 450 009 เฟสบุค คลิ๊ก
- อ่างขางบ้านสวน โทร  053-450007  086-1818221 089-9501667  เฟสบุค คลิ๊ก
- อ่างขางเมาท์เท่นวิวรีสอร์ท (บ้านพักสุวรรณภูมิ) โทร 053 450 045,062 214 5298, 061 289 4121 เฟสบุค คลิ๊ก
- บ้านพักฉันทนา โทร 08 9952 6971 เฟสบุค คลิ๊ก
- บ้านพักนาหา โทร 053 450 008 เฟสบุค คลิ๊ก
- บรรจงวิวสวย โทร 081 998 6848, 081 602 5238
ที่พักที่อยู่ห่างมาจากสถานีฯ
- บ้านหลวง รีสอร์ท โทร 081 881 8114 เฟสบุค คลิ๊ก
- ณิชารีย์ บ้านขอบด้ง โทร 086- 181- 5648

บนดอยอ่างขางมีที่ให้กางได้หลายจุดโดยแต่ละจุดไม่เปิดให้รับจองล่วงหน้า สามารถไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดูแลได้เลย โดยในช่วงฤดูการท่องเที่ยวจะมีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่บริเวณจุดชมวิวหลายร้าน  โดยจุดกางเต็นท์มีดังนี้

  • ฐานปฏิบัติการดอยอ่างขาง และจุดชมวิวม่อนสน อยู่ด้านข้างฐานปฏิบัติการอ่างขาง  ก่อนถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 2  กิโลเมตร
  • ลานกางเต็นท์โครงการหลวง ก่อนถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 1 กิโลเมตร
  • หน่วยจัดการต้นน้ำแม่เผอะ อยู่เลยทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขางประมาณ 500 เมตร
  •  จุดชมวิวขอบด้ง จุดชมวิวดูพระอาทิตย์ขึ้น
  • ฐานปฏิบัติการบ้านนอแล อยู่ในค่ายทหารใกล้ชายแดนไทย – พม่า อยู่ห่างจากสถานีใกล้กับไร่สตรอว์เบอรี่นอแล

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
- มาจาก จ.เชียงใหม่โดยใช้ทางหลวง 107 จนถึง อ.เชียงดาว เลี้ยวซ้ายที่แยกเมืองงายเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข1178(1340เดิม) ขึ้นอ่างขาง ได้ตามปกติเหมือนเดิม
- มาจากฝางหรืออำเภอไชยปราการ สามารถใช้ถนนเส้น 1249 เส้นทาง แม่งอน - หนองเต่า ที่ขึ้นจาก อ.ฝาง ได้แล้ว หลังจากมีข่าวปิดเส้นทาง

2. รถสาธารณะ
1.โดยรถประจำทาง
จากจังหวัดเชียงใหม่มาลงยังปากทางขึ้นดอยอ่างขาง สามารถไปขึ้นรถได้ที่
- คิวรถช้างเผือก มีทั้งรถตู้ (ราคา 150 บาท) และรถบัสคันใหญ่ (ราคา 85 บาท) 
-จากทางขึ้นอ่างขาง กม. 137 มีรถคิวสองแถวบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่ไม่ขับรถขึ้นดอยเอง รถคิวสองแถวสีขาวปากทางอ่างขาง (วัดหาดสำราญ)
สำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวและต้องการไปเที่ยวยังจุดต่างๆบนดอยอ่างขาง สามารถเหมารถสองแถวเที่ยวได้ โดยมีรถสองแถวให้บริการบริเวณหน้า สถานีหลายครั้ง สามารถเดินเข้าไปสอบถามราคานำเที่ยวได้ ราคาจะอยู่ที่ 1200 บาท up

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
สามารถขึ้นได้สองทาง คือ
- จากอำเภอเชียงดาวถนนเส้นเลี่ยงเมืองสามารถเลี้ยวซ้ายมา ทางบ้านอรุโณทัยขับมาเรื่อย ๆ ขึ้นเขาทางอาจจะแคบหน่อยแต่ไม่ชันมากมีป้ายบอก ตลอดทาง(แนะนำให้เ ดินทางช่วงกลางวัน)
- อีกเส้นทางขับผ่านอำเภอเชียงดาวมาทาง อ.ไชยปราการ-ฝาง ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ทางโค้งจะเยอะกว่า ขับเรื่อยมาอีกประมาณ 70 กม. สังเกตทางขึ้นตรง ปากทางจะมีวัดหาดสำราญอยู่ เลี้ยวซ้ายขับมาอีกประมาณ 25 กม. เส้นทางนี้จะลาดชันมาก (กม.ที่ 14-18) ควรขับด้วยความระมัดระวังและเช็คสภาพรถ ให้พร้อม

2. รถสาธารณะ
1.โดยรถประจำทาง
จากจังหวัดเชียงใหม่มาลงยังปากทางขึ้นดอยอ่างขาง สามารถไปขึ้นรถได้ที่
- คิวรถช้างเผือก มีทั้งรถตู้ (ราคา 150 บาท) และรถบัสคันใหญ่ (ราคา 85 บาท) 
-จากทางขึ้นอ่างขาง กม. 137 มีรถคิวสองแถวบริการ รับ-ส่ง นักท่องเที่ยวที่ไม่ขับรถขึ้นดอยเอง รถคิวสองแถวสีขาวปากทางอ่างขาง (วัดหาดสำราญ)
สำหรับผู้ที่ไม่มีรถส่วนตัวและต้องการไปเที่ยวยังจุดต่างๆบนดอยอ่างขาง สามารถเหมารถสองแถวเที่ยวได้ โดยมีรถสองแถวให้บริการบริเวณหน้า สถานีหลายครั้ง สามารถเดินเข้าไปสอบถามราคานำเที่ยวได้ ราคาจะอยู่ที่ 1200 บาท up
ดอยอ่างขาง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook