โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (เดิมเป็นโรงเรียนสอน ศาสนา)เป็น โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก มีลักษณะตามศิลปะแบบโกธิก ดิมมีหลังคาเป็นยอดแหลมแต่ได้มี การรื้อส่วนแหลมออกในสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อไม่ให้เป็นเป้าหมายในการโจมตีทางอากาศ มีการตกแต่ง โบสถ์ไม้ฉลุลายประดับกระจกสี เป็นรูปนักบุญ ในศาสนาคริสต์รูปปั้นพระแม่มารีสีหน้าสงบ เปี่ยมประกายเมตตา ยืนอยู่หน้าวิหารทรงโกธิกซึ่งดูยิ่งใหญ่ หากภายในกลับมีแต่ ความสงบเย็น และงดงามด้วยศิลปะตกแต่ง แบบยุโรป อาคารอันงดงามนี้ยืนหยัดผ่านกาลเวลามากว่าศตวรรษ โบสถ์แม่พระปฏิสนธิ จึงมิเพียงเป็นโบสถ์ที่สวยงามที่สุดเท่านั้น หากยัง เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผองชาวคริสต์ทั้งปวง มิเพียงเฉพาะเมืองจันทบูรแต่ครอบคลุม ไปทั่วฝั่งทะเลตะวันออกทีเดียว
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
ตัวโบสถ์ในปัจจุบันนับเป็นหลังที่ 5สร้างโดยคุณพ่อเปโตรปรีกาล เมื่อพ.ศ. 2449ตัวโบสถ์ยาว 60 ม. กว้าง 20 ม. สร้างด้วยสถาปัตย กรรมแบบโกธิกซึ่งจำลองแบบมาจากโบสถ์น็อตเตอร์ดามในประเทศฝรั่งเศส คือหน้าต่างโค้ง และประดับด้วยลายฉลุโดย รอบตัวโบสถ์ มีหอด้านหน้าสองข้าง ซึ่งเดิมมียอดแหลมแต่ได้รื้อออกเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2483 เพื่อไม่ให้เป็นที่หมายตา ในการโจมตีโดยเฉพาะยามแสงแดดส่องจะรู้สึกเหมือนดั้งต้องมนต์สะกดและหากใครเข้าไป ในโบสถ์ช่วงที่กำลังสวดทำพิธีกรรม จะพบกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยพลังแห่งศรัทธา และหากใครมีโอกาสเดินเข้าไปภายในโบสถ์ก็จะได้สัมผัสกับอาคารที่เป็นโถงโล่ง มีทางเดินเป็นชั้นลอยอยู่ทั้ง สองข้างช่องแสง อาคารประดับตกแต่งกระจกสี( Stainglass) เป็นรูปนักบุญองค์ต่างๆ ในศาสนาคริสต์ ประตูโบสถ์จะเปิดก่อนการสวดมนต์ในแต่ละวัน ระหว่างนั้นสามารถเข้าไปเที่ยวชมความงามและถ่ายภาพได้ บริเวณด้านหน้า โบสถ์มีสวนหย่อมเล็กๆอยู่ 2 ข้าง มีประติมากรรมพระแม่มารีที่ใบหน้าสงบ เปี่ยมเมตตายืนโดดเด่น อยู่ทางด้านขวามือ ของหน้าโบสถ์
สำหรับโบสถ์วัดแม่พระฯ นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในเมืองจันทร์และ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ เมืองจันท์แล้วมีรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี 2542 จากสมาคมสถาปนิก สยามการันตี ในความน่าสนใจของโบสถ์หลังนี้ ส่วนทางททท.ก็ยกให้โบสถ์วัดแม่พระฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ประเภทมุมมองใหม่
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
สะพานข้ามไปยังชุมชนริมน้ำจันทบูร
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
ลานจอดรถ
โบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล
1. รถยนต์ส่วนตัว
ตั้งอยู่ในโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ถนนตรีรัตน์ เลยวัดไผ่ล้อมไป 1 กิโลเมตร ในตัวเมืองจันทบุรีหรือจากตัวเมืองบริเวณชุมชน เก่าริมน้ำจันทบูรสามารถเดินข้ามสะพานวัดจันทร์ไปตามถนนจันทมิตรจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์วัดแม่พระปฏิสนธิ

2. โดยรถสาธารณะ
รถโดยสารปรับอากาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) และหมอชิต ทุกวัน ตั้งแต่ 04.00 - 24.00 น. ออกทุกชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2391 8097, 0 2391 2504 www.transport.co.th บริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2391 4146, 0 3935 0357
พรนิภาทัวร์ โทร. 0 2391 5179, 0 3931 1278 ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 0 2391 2331, 0 3931- รถโดยสารปรับอากาศ
จากนั้นนั่งรถมอเตอร์ไซต์รับจ้างบอกว่าไปลงสะพานวัดจันทร์ ค่าโดยสาร 25-30 บาท

3.รถตู้ไปจันทบุรี
ขึ้นรถที่เซ็นจูรี่ให้บริการทุกวัน เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเช้า - 1 ทุ่ม ราคาเที่ยวละ 200 บาท  โดยรถตู้จะจอดที่ห้างโรบินสัน จากนั้นนั่ง รถมอเตอร์ไซต์รับจ้างบอกว่าไปโบสถ์คริสต์ ค่าโดยสาร 25 บาท
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook