โป่งยุบ คือ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งหาชมได้ไม่มากนัก  "โป่งยุบ"   คือสภาพของแผ่นดินซึ่งเกิดการยุบตัว ลงไปมีอาณาบริเวณถึง 10 ไร่ ตั้งอยู่ที่ บ้านท่าเคย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อยู่ในพื้นที่ของ ชาวบ้าน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีลักษณะแปลกตา ซึ่งเกิดจากการปั้นแต่งของธรรมชาติ ที่น้ำใต้ ดินกัดเซาะดินเป็นเวลานานเป็นร้อยปี ทำให้ดินยุบตัวลงมาอัดกันแน่นเกิดเป็นรูปร่างตามแนวน้ำใต้ดินที่กัดเซาะ บางบริเวณจะคล้ายกำแพงเมืองสูงล้อมรอบ ดูยิ่งใหญ่เหมือนอยู่ในยุคโรมัน

โป่งยุบ
บางบริเวณจะเหมือนช่องถ้ำให้มุดลงไป หรือบางครั้งเป็นหลุมลึกขนาดพอดีตัว บางส่วนมีความซับซ้อนหลายชั้น เหมือน กับเดินอยู่ในเขาวงกตดูแปลกตา และไม่น่าเชื่อว่าธรรมชาติจะสร้างได้ขนาดนี้ ส่วนที่สูง และลึกที่สุดของ โป่งยุบประมาณ 3-5 เมตรบางช่วงของหน้าผามีลักษณะเป็นรอยริ้วคล้ายผ้าม่านและเสาดินมีความสวยงาม และคล้ายคลึงกันกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่และฮ่อมจ่อมที่จังหวัดน่าน และการยุบตัวดังกล่าวยังคงปรากฏให้ เห็นเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในบริเวณซึ่งเป็นทุ่งนา สลับกับป่าละเมาะ
โป่งยุบ โป่งยุบ
มีผู้ขนานนามสถานที่ซึ่งดูงดงามแปลกตานี้ว่าแคนยอนโดยลักษณะทั่วไปแล้วคล้ายกับแพะเมืองผีที่จังหวัดแพร่ เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า นอกเหนือจากความน่าสนใจในแง่ของธรณีวิทยาแล้วโป่งยุบยังมีความสวยงามอันเกิด จากการกัดเซาะของสายฝนและทางน้ำ มีทั้งที่เป็นลักษณะหน้าผาสูงชันตั้งแต่ 1-6 เมตร และเสาดินซึ่งมีลวดลาย ตะปุ่มตะป่ำปรากฏสภาพแผ่นดินยุบมากบ้างน้อย บ้างอยู่โดยทั่วไปผู้เฒ่าผู่แก่เล่าว่าเดิมพื้นที่แถบนี้เคยเป็นไร่นา มา ก่อน และมีความ เชื่อกันว่าเป็นบริเวณอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นถิ่นที่อยู่ของพญานาค จึงห้ามมิให้เด็ก ๆไปวิ่งเล่นใน บริเวณนั้น
โป่งยุบ โป่งยุบ
โป่งยุบ โป่งยุบ
รายละเอียดเพิ่มเติม

เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. อัตราค่าเข้าชมคันละ 30-50 บาท
หากมาเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08 1256 2550

ภาพโป่งยุบ  
โป่งยุบ โป่งยุบ
โป่งยุบ โป่งยุบ
โป่งยุบ โป่งยุบ
1. โดยรถยนต์ส่วนตัว

จากอำเภอจอมบึง จ.ราชบุรี ขับผ่านทางเข้าถ้ำจอมพลไปทางอ.สวนผึ้ง ประมาณ 29 กม.จะมีทางแยกซ้ายไป บ้านท่าเคย (จะมีป้ายเล็ก ๆ บอกทางไปโป่งยุบด้วย) เลี้ยวซ้ายขับไปตามเส้นทางบ้านท่าเคย ระหว่างทางจะมี ป้ายเขียนบอกทาง และระยะทางไปโป่งยุบเป็นระยะ ๆ (ป้ายทำเอง) ให้เลี้ยวตามป้ายไปเรื่อย ๆ สองข้างทางจะ เป็นสวนพืชไร่ของชาวบ้าน จนถึงช่วง 200 เมตรสุดท้ายจะเป็นดินลูกรัง จนถึงที่บริเวณที่จอดรถ


ที่พักสวนผึ้ง ราคาพิเศษมีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักสวนผึ้ง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook