ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุยบุรี และอำเภอปราณบุรี ห่างจากหัวหินลงมาทางใต้ประมาณ 63 กม. ตามตำนานของเทือก เขาสามร้อยยอด เล่ากันว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีเกาะใหญ่น้อยอยู่มากมาย ในสมัยนั้นมีขบวนเรือ สำเภาจีน แล่นผ่านมา และประสบกับ ลมพายุ มรสุมจนเรืออับปางคนบนเรือที่รอดชีวิตได้ไปอาศัยอยู่ตามเกาะต่าง ๆ จำนวน 300 คนจึงเรียกว่า "เกาะสามร้อยรอด" ต่อมาเพี้ยน เป็น "เขาสามร้อยยอด" จนทุกวันนี้ อุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอด มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 98 ตรกม. หรือ 61,300 ไร่ ลักษณะภูมิ ประเทศประกอบด้วยภูเขา หินปูนสลับซับซ้อน มีที่ราบน้ำท่วมถึงอยู่ริมชายฝั่งทะเล เป็นที่อาศัยของนกนานาชนิด ซึ่งมีมากในช่วงเดือน พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2509 และเป็น อุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งทะเลแห่งแรกของประเทศไทย
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
1.จุดชมวิวเขาแดง
อยู่บนยอดเขาหนึ่งของเขาแดง เวลาที่เหมาะแก่การขึ้นชมวิวคือตอนเช้ามืดประมาณ 5.30 น. เพราะสามารถชม พระอาทิตย์ขึ้นเหนือขอบทะเลบ้านเขาแดงและทัศนียภาพรอบๆได้ดี ระยะทางเดินประมาณ 500 เมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 30 นาที ตลอดจนชมเลียงผาเดินและเล็มใบไม้เหนือหุบเขามรณะ นกออกบินร่อนหาอาหาร และอาจจะพบลิงแสมหรือค่างแว่นโหนตัวเล่นบนคาคบไม้
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดง
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดง
จุดชมวิวเขาแดง จุดชมวิวเขาแดง
2.ล่องคลองเขาแดง
นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือโดยลงเรือที่ท่าน้ำหน้าวัดเขาแดง ล่องไป ตามลำคลอง ประมาณ 3-4 กม. ใช้เวลาเดินทางไป-กลับ ประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง มีนกนานาชนิดให้ชม เวลาที่ เหมาะแก่การล่องเรือคือประมาณ 16.30-17.00 น. เพราะอากาศไม่ร้อนและ สามารถ ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่าง สวยงาม ราคาเรือลำละ 400 บาท นั่ง ได้ 6 คน
ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
ล่องคลองเขาแดง ล่องคลองเขาแดง
3.ทุ่งสามร้อยยอด
เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง มีพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำขังหรือท่วมถึงตลอดทั้งปี มีทั้งส่วนที่เป็น น้ำจืดและน้ำกร่อย เป็นแหล่งที่มีองค์ประกอบทางชีวภาพและกายภาพ เป็นเอกลักษณ์ของระบบ ซึ่งมีความหลากหลายชนิดของพืช สัตว์ และธาตุอาหาร ทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและ นกอพยพตามฤดูกาล นับเป็น แหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศ บริเวณเชิงเขา มีศูนย์ศึกษาธรรมชาติิทุ่งสามร้อยยอด โดยมีเส้นทางเดิน ศึกษาพันธุ์ ไม้น้ำให้ได้เดิน เป็นสะพานไม้ที่ ยกระดับ ให้สูงขึ้นมาจากท้องทุ่งและทอด ตัวเป็นแนวยาวเข้าไปในทุ่ง ตลอดทางที่เดินเราจะได้ เห็นถึงความหลากหลาย ของพันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในทุ่ง ไม่ว่าจะหญ้า แขม อ้อ ต้นธูปฤาษี มอสน้ำ จอก บัวหลวง สาหร่ายฉัตร สาหร่ายพุงชะโด โอ้ย!! สารพัดพืชพันธุ์ บางชนิดนั้นหาดูได้ยากแต่ที่นี่มีให้ดู ที่นี้มีและสถานที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนัดท่องเที่ยว การเดินทางเข้าถึงสะดวกเป็นทางลาดยางจนถึงศูนย์ศึกษาธรรมชาติ (ทางเข้าเดียวกับสถานีรถไฟสามร้อยยอด)
ทุ่งสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด
ทุ่งสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด
3.หาดแหลมศาลา และถ้ำพระยานคร
ตั้งอยู่ที่บริเวณเขาเทียน ใกล้บ้านบางปู ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางทิศเหนือประมาณ 16 กม. ใกล้บ้านบางปู ทางด้าน ทิศตะวันออกของถ้ำ เป็นชายหาดที่สวยงามมีชื่อว่า "หาดแหลมศาลา" ตามประวัติเล่าว่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 ขณะที่เจ้าพระยานคร ผู้ครอง เมือง นครศรีธรรมราช แล่นเรือผ่านทางเขาสามร้อยยอด บังเอิญเกิดพายุใหญ่ไม่ สามารถ เดินทาง ต่อไปได้ จึงจอดเรือ หลบคลื่นที่ชายหาดแห่งนี้ ระหว่างที่พักแรมอยู่บริเวณนั้น ได้ค้นพบถ้ำ ขนาดใหญ่ เพดาน ถ้ำมีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้าไปมอง เห็นความสวยงามภายในถ้ำ จึงได้รับการขนานนามว่า "ถ้ำพระยานคร" ภายในถ้ำมีหลายคูหา มีหินงอกหินย้อยเป็นเชิงชั้นหลืบม่าน บางส่วนก็หยดย้อยลงมาเป็น รูปร่าง ต่างๆงามแปลกตา ระหว่างทางมีบ่อน้ำกรุด้วยอิฐดินเผารูปสี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 1 เมตร ลึก 4 เมตร เรียกว่า "บ่อพระยานคร" จุดเด่นของถ้ำก็คือ พลับพลาแบบจตุรมุข ชื่อว่า "พระที่นั่งคูหาหาสน์" ซึ่งพระบาทสมเด็จ พระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้สร้างขึ้น พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ นับเป็นเครื่องเชิดชูอย่างยิ่งของถ้ำพระยานคร และกลายเป็นสัญลักษณ์ตรา ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปัจจุบัน
การเดินทาง
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางโดยทางเรือ โดยเช่าเรือจากหมู่บ้านบางปูลำละ 400 บาท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที หรือจะ เดินข้ามเขา เทียนเป็นระยะทางประมาณ 480 เมตร จากชายหาดมีทางเดินขึ้นเขาไปยังถ้ำพระยานคร อุทยานฯ มีบริการบ้านพัก ที่บริเวณ เขาแดง และที่ หาดแหลมศาลา และยังมีบริการเต็นท์ให้เช่า ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ้ที่ อุทยานแห่งชาติ (ทางทะเล) กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร. 561-2919-20, 561-4294 ต่อ 746-7579-5734, 579-7223
ทุ่งสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด
ทุ่งสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด
ทุ่งสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด
ทุ่งสามร้อยยอด ทุ่งสามร้อยยอด
4.ถ้ำแก้ว
อยู่บริเวณเขาหุบจันทร์ ในเส้นทางไปบ้านบางปู (ก่อนถึงบ้านบางปูประมาณ 3 กิโลเมตร)จากเชิงเขา ต้องเดิน เท้าอีก 15 นาที เป็นถ้ำที่มีความสวยงามมาก ภายในถ้ำเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อย มีลักษณะเด่นคือ หินงอก หินย้อย ส่วนใหญ่ค่อนข้างใสและ โปร่งแสง การเดินชมถ้ำค่อนข้างลำบากเนื่อง จากภายในถ้ำมืดมาก และพื้นไม่ เรียบ เต็มไปด้วยหินใหญ่ น้อยระเกะระกะ จึงจำเป็นต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุและมีเจ้าหน้าที่อุทยานฯนำทาง ถ้ำแก้วตั้ง ชื่อตามพระธุดงค์ซึ่งค้นพบถ้ำนี้เป็นคนแรกหรืออาจ เป็นเพราะมี ประกายระยิบระยับเมื่อถูกแสงไฟจาก ตะเกียง
5. ถ้ำไทร
เป็นถ้ำที่มีความงดงามอีกถ้ำหนึ่ง อยู่บริเวณเขาสูง ใกล้กับบ้านคุ้งโตนด การขึ้นชมถ้ำมีระยะทางไม่ไกลมากนัก นักท่องเที่ยว สามารถนำรถยนต์ไปจอดไว้ที่เชิงเขาใกล้กับทางเดินไปถ้ำได้ ภายในถ้ำค่อนข้างมืด จึงจำเป็น ต้อง ใช้ตะเกียงเจ้าพายุในการชมถ้ำ ตะเกียงมีไว้ให้บริการบริเวณถ้ำในวันหยุด หากไปวันธรรมดาควรติดต่อ ขอเช่า ตะเกียงที่ ีหมู่บ้านคุ้งตะโหนด ถ้ำไทรตั้งชื่อตาม ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าปากถ้ำ
6.หาดสามพระยา
เป็นหาดทรายที่สวยงามสงบเงียบ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปทางเหนือประมาณ 3.5 กิโลเมตร บริเวณหาดมี ต้นสนทะเล ปลูก อย่างเป็นระเบียบ เวลาน้ำลงจะปรากฎชายหาดอันงดงาม ความยาวของชายหาดทรายประมาณ 1 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมี เขากะโหลก ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอุทยานฯ มีชายหาดอันสวยงามและ เกาะต่างๆ ในทะเล ได้แก่ เกาะโครำ เกาะนมสาว เกาะระวิง เกาะระวาง และเกาะสัตกูด
7.หาดดอนต้นสน
เป็นหาดทรายที่สงบเงียบ และดงสนอันร่มรื่น ชายหาดแห่งนี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 1 กิโลเมตร ในฤดูแล้งสามารถนำรถยนต์ไปจอดใกล้ชายหาดได้ หากน้ำลงสามารถเดินเลาะชายหาดไปยังหาดทรายที่เขาแร้งได้
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด มีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่บริเวณใกล้กับที่ทำการอุทยานฯ สำหรับให้ ความรู้แก่ นักท่องเที่ยว และมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 6 หลัง พักได้หลังละ 8-25 คน ค่าธรรมเนียมที่พักหลังละ 500-1,000 บาทต่อคืน และมีเต้นท์เล็กพักได้ 2 คน จำนวน 30 เต้นท์ ค่าธรรมเนียม 30 บาทต่อคืน ซึ่งมีบริเวณกางเต้นท์ 3 จุด คือ บริเวณที่ทำการอุทยานฯ หาดสามพระยา และหาดแหลมศาลา อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด
หมู่ 2 บ้านเขาแดง ต.เขาแดง  อ. กุยบุรี  จ. ประจวบคีรีขันธ์   77150
โทรศัพท์ 0 3282 1568, 0 3264 6293
แผนที่การเดินทางไปเขาสามร้อยยอด แผนที่อุทยานเขาสามร้อยยอด
1.รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ เดินทางโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ถนนเพชรเกษม ถึงสี่แยกอำเภอปราณบุรี แล้ว เลี้ยวซ้ายไปตามถนนสายปากน้ำ-ปราณบุรี ประมาณ 4 กิโลเมตร จะเห็นป้ายบอกทางไปอุทยานฯ ให้เลี้ยวขวา ไปตามถนน รพช. ซึ่งเป็นถนนลาดยางอีกประมาณ 31 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ อีกทางหนึ่งคือ เดินทางไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เมื่อถึงหลักกิโลเมตรที่ 286.5 (ใกล้บ้านสำโหรง ก่อนถึงอำเภอ กุยบุรี 6 กิโลเมตร) มีทางแยกเลี้ยวซ้าย เดินทางประมาณ 14 กิโลเมตร

2. รถโดยรถประจำทาง
วันแรกจาก ก.ท.ม. ขึ้นรถที่ ขนส่งสายใต้ใหม่ สาย ๆ หน่อยก็ได้ครับตีตั๋วไปลงที่แยกปราญบุรี เลยหัวหินไปอีก 1 สถานี ลงที่แยกปราญบุรี หมารถสองแถวจากแยกปราญเข้าไปส่งที่ บ้านบางปู ท่าเรือข้ามไปหาดแหลมศาลา ค่ารถประมาณ 200 บาท ถ้าไปรถส่วนตัวถึงแยกปราญเลี้ยวซ้าย ระหว่างทางมีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน (ถ้ำพระยานคร) นำรถไปฝากที่ หาดบางปู

3. การเดินทางโดยรถไฟ
ส่วนรถไฟควรจะไปเช้าๆหน่อยขึ้น ที่สถานรถไฟ บางกอกน้อย ตีตั๋วไป ลงที่สถานีขนส่ง ปราญบุรีเหมาสองแถว เข้าไปเหมือนกัน

4.เครื่องบิน
โดยบริษัทบางกอกแอร์เวย์ มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-หัวหิน วันละ 1 เที่ยว โทร. 229-3456-63


ที่พักปราณบุรี ราคาพิเศษมีห้องว่างยืนยันห้องพักทันที

ที่พักปราณบุรี
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook