ตลาดน้ำคลองสระบัว ปิดกิจการแล้ว
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook