แก่งสามพันโบก เริ่มเป็นที่รู้จักและปรากฎสู่สายตานักท่องเที่ยวเมื่อโฆษณาของ ท.ท.ท. ชุดพี่เบิร์ด เริ่มออก ฉายภาพสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นฉากจบของโฆษณาชุดนี้จึงกลายเป็นคำถามว่า ที่ไหนกัน เมืองไทยมีที่แห่งนี้ด้วย นับแต่นั้นมา แก่งสามพันโบก จึงกลายเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่รู้จักและได้รับความนิยม  แก่งสามพันโบกเป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะ กลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึง บ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้ ลำน้ำโขง  และคำว่า “โบก”  เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็น ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขง ที่สวยงาม แปลกตา จนชาวบ้านเรียกว่า แกรนด์แคนยอนน้ำโขง
ทางเข้าของแกรนแคนยอนแม่น้ำโขง มีหินสวยงามลักษณะคล้ายหัวสุนัข  ซึ่งมีตำนานเล่าขานกันต่างๆนาๆ บ้างก็ว่าแต่ก่อนมีเจ้าเมือง เป็นผู้เรืองอำนาจ ประทับใจความงามของสามพันโบก จึงได้ส่งเสนามาศึกษาเพิ่มเติม เมื่อมาแล้วพบขุมทรัพย์เป็นทองคำ จึงให้สุนัข เฝ้าทางเข้าจนกว่าเจ้าเมืองจะออกมา  เมื่อเจ้าเมืองได้เห็นสมบัติ เกิดความโลภกลัวเสนาจะได้ส่วนแบ่งจึงได้ออกไปทางอื่น สุนัขผู้ภักดีก็ เฝ้ารออยู่ตรงนั้นจนตายในที่สุด บางตำนานก็ว่าลูกพญานาคในลำน้ำโขงเป็นผู้ขุดเพื่อให้ เกิดลำน้ำอีกสายหนึ่ง และได้มอบหมายให้สุนัข เป็นผู้เฝ้า ทางเข้าระหว่างการขุดกระทั่งสุนัขได้ตายลงกลายเป็นหินรูปสุนัขในที่สุด
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
สามพันโบก สามพันโบก
หาดสลึง
เป็นหาดทรายขาวละเอียดทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ำโขง เป็นท่าเรือสำหรับล่องเรือชมวิวไปยังจุดต่างๆ เช่น หาดหงส์ ปากบ้อง หาดหินสี สามพันโบก
หาดสลึง หาดสลึง
หาดหงส์ เกิดจากการการพัดพาของน้ำและนำตะกอนทรายมาทับถมกันจนลักษณะพื้นที่เป็นพื้นทรายกว้างใหญ่ มีลักษณะคล้ายกับ ทะเลทรายที่กว้างใหญ่ ช่วงเวลาที่เหมาะกับการมาเที่ยวหาดหงส์ให้งดงามควรเป็นช่วงเวลาเช้าตอนพระอาทิตย์ขึ้น และในยามบ่ายแก่ๆ ช่วงที่พระอาทิตย์ ใกล้ตกดิน เพราะทั้งสองช่วงแสงทองของดวงอาทิตย์จะ กระทบกับทรายสีขาวระยิบระยับ สวยงามยิ่งนัก
หาดหงส หาดหงส
หาดหงส หาดหงส
หาดหงส หาดหงส
หาดหงส หาดหงส
หลักศิลาเลข 
อยู่ก่อนถึงหาดหงส์ที่ฝรั่งเศสมาทำเอาไว้เพื่อบอกระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองลาว
หาดหงส หาดหงส
ปากบ้อง
ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำโขงแคบที่สุดตลอดระยะทางยาวกว่า 700 กิโลเมตร โดยมีความกว้างของแม่น้ำเพียง56 เมตร เท่านั้น ชาวบ้านในระแวก นั้นมีอาชีพจับปลาซึ่งยังคงใช้วิถีชีวิตและเครื่องมือจับปลาแบบโบราณ
หาดหงส หาดหงส
หินหัวพะเนียง
อยู่ถัดจากบริเวณปากบ้องขึ้นไปทางเหนือ มีแก่งใหญ่ขวางกลางลำน้ำโขง ทำให้แม่น้ำโขงแยกออกเป็นสองสายหรือสองคอนในภาษา ท้องถิ่น จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านสองคอน
บ้านสวนณัฐชนา http://www.natchana.net/
สองคอน รีสอร์ท โทร 087 256 1696
ปลายฟ้า รีสอร์ท โทร 081 967 2149
สามพันโบก คันทรี่ รีอสร์ท โทร 086 249 9091
บริเวณสามพันโบกมีร้านอาหาร คือ ครัวสามพันโบก รสชาติอร่อย รวมถึงบริเวณหาดสลึงก็มีร้านอาหารให้บริการอยู่ประมาณ 2-3 ร้าน

หากต้องการไปชมสามพันโบกเพียงอย่างเดียวก็สามารถขับรถไปที่นั่นเพื่อชมความงามได้เลย เพราะที่สามพันโบกรถเข้าไปจอดที่นั่นได้ แต่หากอยากล่องเรือไปชมยังจุดอื่นๆด้วย สามารถติดต่อเรือได้ที่สามพันโบกได้เลย มีเรือคอยให้บริการ หรือจะล่องเรือจากหาดสลึง โดยโปรแกรมการล่องเรือ คือ หาดสลึง หินหัวพะเนียง และหาดหินสี ยังหาดหงส์สามพันโบก โดยโปรแกรมสามารถปรับเปลี่ยน ได้ตามใจชอบ ว่าอยากไปตรงจุดใดบ้าง ราคา 700-1000 บาท ตามจำนวนคนและขนาดของเรือ
1. รถยนต์ส่วนตัว
จากจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทาง 120 เมตร วิ่งตามทางหลวงหมายเลข 2050 ผ่านอำเภอตระการพืชผล ไปยัง อำเภอโพธิ์ไทร ด้วยระยะทางประมาณ 110 กิโลเมตรและเดินทางต่อไปยังบ้านสองคอนเข้าไปหมู่บ้านประมาณ 3 กิโลเมตร
2. รถโดยสารประจำทาง
มีรถทัวร์ปรับอากาศของบริษัท เชิดชัยทัวร์จากกรุงเทพฯ - สองคอน ลงที่สองคอนหลังจากนั้นก็โทรแจ้งให้รีสอร์ท ขับรถมารับ (เสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่ตกลง) หรือ อาจจะอาศัยโบกรถของชาวบ้านมาลงแถวนั้น
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook