อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีเนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอโขงเจียมอำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย สภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่านานาชนิด มีจุดเด่นที่สวยงามตามธรรมชาติ มากมายเช่นผาชัน น้ำตกสร้อยสวรรค์ เสาเฉลียง ถ้ำปาฏิหารย์ ภูนาทาม ในอดีตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำกินใน บริเวณใกล้เคียง พื้นที่ป่าภูผา น้อยคนนักที่จะเดินทางเข้าไปในป่า ดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อว่าผาแต้ม เป็นเขตต้องห้าม ภูผาเหล่านี้มี ความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่าเป็นภูผาแห่งความตาย ใครล่วงล้ำเข้าไป มักมีอันเป็นไป อาจเจ็บไข้หรือเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ผาแต้มมีชื่อเสยงโด่งดังเมื่อเมื่อคณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชา มนุษยวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ได้มาทำการสำรวจและค้นพบ ภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มจึงได้เสนอต่อ กองอุทยาน แห่งชาติ กรมป่าไม้ ขอให้จัดตั้งป่าภูผาในบริเวณผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 74 ของประเทศไทยและถือได้ว่า เป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งแรกในประเทศไทยที่มีแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและ ประเทศลาวเป็นแนวเขต อุทยานแห่งชาติที่ยาวที่สุดทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ทางฝั่งประเทศลาวได้เป็นอย่างดี
ย่านผาแต้ม
เป็นจุดท่องเที่ยวหลักของอุทยานฯซึ่งได้รับที่ได้รับความนิยมสถานที่ท่องเที่ยวในย่านผาแต้มรวมเอาพื้นที่บริเวณที่ ทำการอุทยานฯ ศูนย์บริกานัท่องเที่ยว บ้านพัก และลานกางเต้นท์และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสามารถเที่ยวได้ตลอดปี
1.ภาพเขียนสี
ผาแต้มเป็นหน้าผาสูงที่สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณด้านล่างของหน้าผามีภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ปรากฏเรียงรายอยู่เป็นระยะ มีอายุไม่ต่ำกว่าสามพันถึงสี่พันปี ทางอุทยานฯได้ทำทางเดินจากหน้าผาด้านบนลงไป ชมภาพเขียนสีเหล่านี้เป็นภาพเขียนสีที่ยาว ที่สุดในประเทศไทยแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ สัตว์ เครื่องมือเครื่องใช้ สัญลักษณ์ และคนด้านกลุ่มภาพเขียนสีผาแต้มแบ่งเป็น 4 กลุ่ม

1. กลุ่มภาพเขียนสีผาขาม มีทางเดินลงมาจากลานผาแต้มประมาณ 30 เมตร จากนั้นเป็นทางราบริมหน้าผาเดินไป อีก 400 เมตร จึงจะถึง ภาพค่อนข้างลบเลือนไปมากแล้ว เหลือเพียงร่องรอยคล้ายภาพก้างปลา และลายเส้นทึบ หยักไปมาคล้ายคลื่นน้ำ
2. กลุ่มภาพเขียนสีผาแต้ม จากผาขามเดินไปอีก 300 เมตร ก็จะถึง เป็นกลุ่มภาพเขียนสีที่ขนาดใหญ่ที่สุดมี จำนวนมากกว่า 300 ภาพ เรียงรายเป็นแนวยาวถึง 180 เมตร มีภาพกลุ่มสัตว์ ช้าง ปลา วัว เต่า ภาพมือ เครื่องมือ จับสัตว์น้ำ ภาพคน และภาพลวดลายเรขาคณิต บอกเล่าถึงพิธีกรรม ความเชื่อ วิถีชีวิตของมนุษย์ในยุคจับปลา-ล่าสัตว์สมัยก่อนประวัติศาสตร์
3.กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอน มีภาพกลุ่มสัตว์ วัว ควาย ภาพคนถืออาวุธคล้ายธนู อยู่ในทุ่งหญ้าหรือนาข้าว ภาพมือ และภาพลวดลาย เรขาคณิต สะท้อนถึงการเป็นแหล่งชุมชนเกษตรกรรมเพาะปลูกข้าวเก่าแก่ของโลก
4.กลุ่มภาพเขียนสีผาหมอนน้อย มีภาพคนนุ่งกระโปรง ยืนเท้าเอว ลักษณะการวาดแบบกิ่งไม้ภาพสัญลักษณ์ ลวดลาย เรขาคณิต และภาพฝ่ามือกระจายอยู่ทั่วไป
ภาพเขียนสีผาแต้ม ภาพเขียนสีผาแต้ม
ภาพเขียนสีผาแต้ม ภาพเขียนสีผาแต้ม
ภาพเขียนสีผาแต้ม ภาพเขียนสีผาแต้ม
เสาเฉลียง
อยู่ก่อนถึงผาแต้มประมาณ 3 กิโลเมตร เป็นเสาหินธรรมชาติที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลมนับล้านปี มีลักษณะคล้ายดอกเห็ด เรียงราย กันอยู่มากมาย ซึ่งหินดังกล่าวจะปรากฏเห็นซากเปลือกหอย กรวด ทราย อยู่ใน เนื้อหิน ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่า เมื่อประมาณ ล้านกว่าปีมาแล้ว บริเวณนี้คงจะเป็นทะเลมาก่อน ชาวบ้าน บริเวณนี้เรียกเสาหินที่ คล้ายดอกเห็ดนี้ว่า “เสาเฉลียง” ซึ่งแผลงมาจากคำว่า “สะเลียง” ที่หมายถึง “เสาหิน"
น้ำตกสร้อยสวรรค์
ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 2112 ห่างจากตัวอำเภอโขงเจียมประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่เกิด จากลำธาร 2 สายคือ ห้วยสร้อยและห้วยไผ่ที่ไหลจากหน้าผาคนละมาบรรจบกันซึ่งสูงประมาณ 20 เมตร มองดู คล้ายสร้อยที่แขวนคอ
เส้นทางไปน้ำตกสร้อยสวรรค์ประมาณ 800 เมตร  
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกสร้อยสวรรค์
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกสร้อยสวรรค์
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกสร้อยสวรรค์
5. ทุ่งดอกไม้ป่าน้ำตกสร้อยสวรรค์
ตั้งอยู่บริเวณลานหินด้านบนของน้ำตกสร้อนสวรรค์ ขนาบสองฝั่งของลำห้วย ทุ่งดอกไม้ป่าบนลานหินจะบาน เฉพาะช่วงปลายฝน ต้นหนาว เท่านั้นโดยมีพื้นที่กว้างขวางจรดชายป่าเต็งรังที่อุดมสมบูรณ์ ดอกไม้ป่าบริเวณ ลานหินนี้เป็นต้นเล็กซึ่งมีทั้ง ดอกสร้อยสุวรรณา ดอกดุสิตา ดอกมณีเทวา ดอกทิพย์เกสร หญ้าวัว หยาดน้ำค้าง เป็นต้น นับเป็น เสนห์และ สีสันสำหรับการเที่ยว ชมน้ำตกสร้อยสวรรค์ได้เป็นอย่างดี ช่วงที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว คือ ปลายต.ค.-ธ.ค.
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
6.น้ำตกแสงจันทร์ (น้ำตกลงรู)
ก่อนถึงน้ำตกทุ่งนาเมือง 1 กิโลเมตร มีทางแยกขวาที่บ้านทุ่งนาเมืองไปน้ำตกแสงจันทร์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ที่มีความสวยงาม และมีลักษณะพิเศษ เกิดจากลำห้วยเล็ก ๆ บนลานหินไหลลอดผ่านหน้าผา หินที่มีลักษณะเป็นรูลงสู่เพิงผาด้านล่าง หากเดินทาง มาชมตอนช่วงเที่ยงวัน ซึ่งแสงอาทิตย์ลอดผ่านรูพอดีจะมอง เห็นสายน้ำตกเหมือนแสงจันทร์ ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก น้ำตกลงรู
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกสร้อยสวรรค์
น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกสร้อยสวรรค์
7. น้ำตกทุ่งนาเมือง
ห่างจากน้ำตกแสงจันทร์ประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจากลำห้วยทุ่งนาเมืองซึ่งเป็นร่องน้ำที่ รองรับน้ำจากภูเขาจึงมีน้ำแค่ ช่วงฤดูฝนเท่านั้น น้ำตกทุ่งนาเมืองมีอยุ่ 2 แห่ง คือ น้ำตกทุ่งนาเมืองน้อยซึ่งเป็น หุบเหวกลางลำธารหิน ตั้งอยู่ก่อนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยาน ประมาณ 200 เมตร มีลานจอดรถและลงไป ชมน้ำตก ได้เลย ส่วนน้ำตกทุ่งนาเมือง จะอยู่บริเวณหน่วยพิทกษ์พอดีมีทางเดินไปจุดชมวิว น้ำตก เพียง 15 เมตร และทาง เดินลงไปชมน้ำตกอย่างใกล้ชิดในหุขเขาเบื้องล่าง ซึ่งจะมองเห็นสายน้ำไหลตกมาจากหน้าผาสูง 20 เมตร อย่างสวยงาม ระหว่างทางเดินยังมีีเถาวัลย์ยักษ์ ซึ่งเป็นเถาวัลย์ขนาดใหญ่เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำโฆษณาบรั่นดีอีกด้วย
สถานที่ติดต่อ
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ตู้ ปณ. 5 ตำบลห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ :045 318 026 , 045 246 332
สถานที่พักแรม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม มีที่พักเป็นบ้านพักของอุทยานไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวทั้งหมด 6 หลัง พักได้หลังละ 4-6 คนมีห้องน้ำ พร้อม เครื่องทำน้ำอุ่นและพัดลม นอกจากนี้ยังมีบริการเต้นท์พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยวมีร้านค้าสวัสดิการและร้านขายของที่ระลึกสำหรับ นักท่องเที่ยว
1. รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ สู่อุบลราชธานีระยะทาง 629 กิโลเมตร คืนแรกควรพักในตัวเมืองอุบลราชธานี จากนั้นใช้เส้นทาง หมายเลข 217 เดินทางต่อมายังอำเภอพิบูลมัง-สาหาร ใช้เส้นทางหมายเลข 2222 มายังอำเภอโขงเจียมจาก โขงเจียมใช้ เส้นทางหมายเลข 2112 มายังผาแต้ม ระยะทางจากโขงเจียม- ผาแต้ม19 กิโลเมตร เที่ยวชมทัศนียภาพของสายน้ำโขง ริมผาแต้มชมภาพเขียน ก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งมีหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ตั้งอยู่ที่นั่น และจาก ผาแต้ม เดินทางต่อมายังบ้านนาโพธิ์กลาง ซึ่งเป็นที่ตั้งของ น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกนาโพธิ์ และ น้ำตกลงรู ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันระยะ ทางห่างจากผาแต้มราว 18 กิโลเมตร ผาหินทรายบริเวณกลุ่ม น้ำตกเหล่านี้ถูกสายน้ำกัดกร่อนเป็นรูปทรงงดงามแปลกตา ซึ่งเส้นทางรถยนต์สามารถเข้าถึงน้ำตกได้ แต่หากจะ เดินต่อจากลานน้ำตกเข้าไปยังลานหินระยะทางอีกราว 1 กิโลเมตร ก็จะถึงริมผา สามารถมองเห็นแม่น้ำโขงไหล คดเคี้ยวอยู่เบื้องล่าง และระหว่างทางเดินจะผ่าน ทุ่งดอกไม้ตามลานหิน งดงามยิ่ง
 ติดตามไปด้วยกันใน Facebook