ขับรถ 6 ชั่วโมงกว่า เพื่อไปกินทุเรียน ที่ ลับแล อุตรดิตถ์ ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน