วัดโลกโมฬี เชียงใหม่

วัดโลกโมฬี ตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดสวยเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่า ภายในวัดมีพระวิหารไม้ที่วิจิตรบรรจง ด้วยลวดลายแกะสลักแบบโบราณ โดดเด่นด้วยประตูทางเข้าวัดขนาดใหญ่ก่อด้วยอิฐมีลักษณะโค้งมน มีช่องประตูตรงกับพระวิหารไม้เป็นมุมที่สวยเหมาะเจาะ นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดยังมีองค์พระเจดีย์โบราณขนาดใหญ่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดหลายจุด ให้กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

 

1 DEW 6699

2 DEW 6703

 

วัดโลกโมฬี  มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์ที่มีอายุกว่า 500 ปี เป็นเจดีย์เก่าแก่สร้างด้วยอิฐทรงปราสาทมีประติมากรรมรูปเทวดาที่ประดับตามมุมของเจดีย์   ซึ่งทางกรมศิลปากรได้ข้นทะเบียนไว้ หลังจากได้ยกขึ้นเป็นวัดได้สร้างพระวิหาร และกำแพง ตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา สร้างกุฏิสงฆ์พร้อมกัน โดยหล่อพระพุทธรูปปฏิมาประธานประจำพระวิหาร และพระรูปของพระนางจิระประภา มหาเทวี ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์

 

9 SON07853

9 SON07861

 

วิหารหลวงวัดโลกโมฬี เป็นวิหารไม้สักศิลปะแบบล้านนา งดงามประณีตด้วยลายแกะสลักที่แปลกตา บริเวณหน้าบันประดับกระจกสี ซึ่งทำให้เกิดสีสันหลากสีบนหลังคาวิหารที่มีพื้นโทนสีดำ ซึ่งพื้นดำนี้มีส่วนช่วยขับกระจกสีแดง ขาว น้ำเงิน เขียว เหลือง จนดูระยิบระยับภายในโบสถ์มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ชื่อ“พระพุทธสันติจิรบรมโลกนาถ” และได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้บนพระเมาลี

 

5 DEW 6705

 

 6 1

6 SON07846

 

ซุ้มประตูทางเข้าวัดโลกโมฬี เป็นประตูอิฐ บริเวณซุ้มประตูมีลวดลายปูนปั้นงดงาม ศิลปะแบบซุ้มประตูล้านนา

 

3 1 4 SON07838

 

หอมณฑปพระนางเจ้าจิรประภามหาเทวี ภายในประดิษฐานพระรูปของพระนางจิระประภา  มหาเทวี  ซึ่งพระองค์ได้ทรงอุปถัมภ์วัดโลกโมฬีครั้งเสวยราชย์ครองเมืองเชียงใหม่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ สักการะรำลึกถึงคุณความดีของพระองค์

 

7 2

 

นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนกิม และรูปปั้นของพญาเกษเชษฐราฐ มหากษัตริย์แห่งล้านนา ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัดอีกด้วย  

 

SON07852

SON07851

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่