วัดชมโพธาราม แปดริ้ว

วัดชมโพธาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา วัดที่เงียบสงบมองเห็นมาแต่ไกล มีความโดดเด่นขององค์เจดีย์พุทธคยาจำลองที่สูงสง่าสวยงาม  นอกจากนี้ยังมีการจำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล มีสถานที่ประสูติสวนลุมพินีวัน วิหารพุทธคยาที่ตรัสรู้ ที่ธัมเมขสถูปแสดงปฐมเทศนาธรรมจักร และก็ที่ดับขันธปรินิพพาน ไว้ภายในบริเวณวัดอีกด้วย สามารถมากกราบพระธาตุจำลองประจำปีเกิดปีมะเส็งไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงเชียงใหม่และอินเดีย

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน