โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย เพชรบุรี

โครงการพระราชดำริแหลมผักเบี้ย ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่ง สถานที่ที่สามารถมาเที่ยวชมและศึกษาเรียนรู้เรื่องของระบบนิเวศป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ โดยได้จัดทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางป่าชายเลน ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความเขียวขจีและร่มรื่นตลอดสองข้างทาง ไปจนสุดทางปากอ่าวที่จะได้ชมทัศนียภาพของวิวทะเลกว้างไกลสุดตา มีศาลาชมวิวให้ยืนพักผ่อนรับลมทะเล ชมวิวของผืนน้ำกว้างใหญ่ได้แบบสบายตา สบายใจ  

 

 

การเที่ยวชมป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย สามารถจอดรถไว้บริเวณหน้าทางเข้า ลงทะเบียนเข้าชมกับเจ้าหน้าที่ จากนั้นจะมีรถรางให้บริการฟรีตามรอบ พานำชมตามจุดต่างๆ  โดยรถจะออกทุก 1 ชั่วโมง 

 

 

ในรถจะมีวิทยากร บรรยายอธิบายตามจุดต่างๆที่รถรางวิ่งผ่าน เช่น ความสำคัญของป่าชายเลนในการบำบัดน้ำเสียชุมชนและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบนิเวศน์ป่าชายเลน  สภาพพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งชื่อชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์หน้าดินที่พบมากในบริเวณนั้น  

 

 

ผืนป่าชายเลนแห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย สืบเนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณแห่ง องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ทรงมีพระราชดำริด้านปัญหาขยะและน้ำเสีย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การศึกษาวิจัยหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและขยะชุมชนที่ประหยัด สะดวก ทำได้ง่าย โดยยึดหลักการ “ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ” และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่อื่นๆ ในประเทศได้

 

 

นั่งรถรางไม่ถึง 5 นาที มาถึงป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย ที่จัดทำเป็นทางเดินทอดยาวผ่านป่าชายเลน ระยะทางประมาณ 850 เมตร  บรรยากาศร่มรื่นมาก โดยแต่ละจุดมีป้ายอธิบายพันธุ์พืชที่ปลูกในจุดต่างๆ  ระหว่างทางเดินเต็มไปด้วยต้นแสมและโกงกางที่ขึ้นอย่างหนาแน่น มีความร่มรื่น เย็นสบาย และชุกชุมไปด้วยสัตว์น้ำ สัตว์หน้าดิน เช่น ปลาตีน ปูแสมและปูก้ามด้าม ที่แสดงถึงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ 

 

 

เดินมาครึ่งทางจะเจอกับหอคอยชมวิว ที่สามารถขึ้นไปชมป่าชายเลนในมุมสูงได้ 

 

 

ระหว่างทางสามารถแวะพักชมวิว ถ่ายรูปสวย กับพันธุ์ไม้ป่าชายเลน ที่กลายเป็นซุ้มประตูที่สวยงาม 

 

 

เดินมาสุดทาง คือ ปากอ่าว ชมวิวทะเล มีการจัดทำศาลาชมวิวให้ได้พักผ่อน มาในจังหวะที่ฝนจะตกสภาพอากาศครึ้ม อากาศจะทึมๆ ทำให้มองไม่เเห็นสีฟ้าของทะเลชัดเจน แต่อากาศแบบนี้ก็ดีในเรื่องความเย็นสบาย สดชื่นมาก 

 

 

ศาลาชมวิวเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นาน ก่อนหน้านี้หากใครเคยมาเที่ยวที่นี่ จะมีเฉพาะสะพานแบบโล่งๆ ไปจนสุดปลายทาง  

 

 

ป่าชายเลนแหลมผักเบี้ย ถือ เป็นสถานที่พักผ่อนแบบชิลๆ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ แวะมาสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวให้โล่งปอด แวะมาเที่ยวกันได้ค่ะ แนะนำให้มาช่วงบ่ายๆ แดดร่ม จะชิลมาก 

 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน