เจดีย์สแตนเลส วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หาดใหญ่

วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล หรือ เจดีย์สแตนเลส ตั้งอยู่ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ หลังม.สงขลานครินท์  โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงามและแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

 

เจดีย์สเตนเลส ตั้งอยู่บนเขาคอหงส์ เส้นทางจะเป็นถนนคอนกรีตที่รายล้อมด้วยต้นไม้ร่มรื่น เป็นลักษณะของถนนที่บนรอบเขา โค้งเล็กน้อย ซึ่งไม่ได้ชันมาก ขับรถขึ้นไปได้แบบสบายๆ  แต่ถนนจะแคบสักหน่อย ควรขับช้าๆ เพราะอาจมีรถสวน  จากปากทางขึ้นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตรใช้เวลาไม่ถึง 10 นาที ก็จะถึงเจดีย์สเตนเลส เมื่อมาถึงองค์พระเจดีย์สิ่งแรกที่สัมผัสได้ คือ ความสงบ และร่มเย็น ก่อนไปชมเจดีย์สเตนเลส มีดอกไม้ ธูปเทียน สำหรับไหว้องค์พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ด้านหน้า คือ เจ้าแม่กวนอิม สมเด็จพระพุฒาจารย์โต และพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย

 

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

 

เจดีย์สเตนเลส มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เมตร ความสูง 32 เมตร สร้างด้วยสแตนเลสสีเงินแวววาวเส้นกลมหลายขนาด มาเรียงเชื่อมกันเป็นรูปของเจดีย์ ส่วนยอดเจดีย์ทำเป็นปล้องไฉน มีฉัตรอยู่บนยอดสุด  สแตนเลสที่เชื่อมต่อเป็นวงต่อขึ้นเป็นองค์เจดีย์ จำนวน 60 ชั้น เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสทรงครองราชย์ 60 ปี โดยมีหอระฆัง ที่ทำขึ้นด้วยสแตนเลส หอระฆังทำด้วยสแตนเลสตั้งอยู่รอบองค์เจดีย์เปรียบเสมือนธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ

 

dew_5177 dew_5181

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

 

โดยฐานส่วนล่าง ซึ่งเป็นทางเข้าออกสู่พระเจดีย์ ก่ออิฐถือปูนเป็นฐานวงกลมสีทอง จำนวน 14 ช่อง ไม่มีบานประตู โดยแต่ละห้องมีพระพุทธรูปประจำวันและปีเกิดในปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ภายในช่องวงกลมเป็นห้องเล็กๆ  ให้ได้กราบไหว้ขอพรตามปีเกิด  โดยมีป้า บอกทางเพื่อให้เข้าออกได้ตรงช่องตรงกับวันเกิด  มีจิตรกรรมภาพวาด เป็นเรื่องราวพุทธประวัติ และพุทธจริยวัตร สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ตรงกลางฐานองค์เจดีย์ จะมีแกนสแตนเลสยู่ตรงกลาง โดย เสาตรงกลางจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ มีผ้าไตรวางรอบๆ ให้เลือกนั่งทิศช่องประจำวันเกิด หยิบผ้าไตรขึ้นมากล่าวบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ภายในพระเจดีย์ถึงแม้จะสร้างด้วยสเตนเลสแต่อากาศเย็นมาก ไม่ร้อนเลยสักนิด

 

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

 

 

บันได้ทางขึ้นไปยังยอดเจดีย์ ทำด้วยสเตนเลส ลักษณะเป็นวงกลมวนขึ้นไป มีความสวยงาม เมื่อขึ้นไปบนยอดของเจดีย์จะเห็นชิ้นงานสแตนเลสที่ยึดแต่ละส่วนของเจดีย์ไว้  ประกอบกันจำนวนมากมายหลายชิ้นเป็นวงกลมมีความเป็นเอกลักษณ์ โดยมีช่องแสง มองดูมีมิติและสวยงาม ด้านยอดของเจดีย์จะมีบาตรวางอยู่เป็นกลุ่ม  แต่ละกลุ่มหมายถึงการทำบุญประจำวันเกิด เดือนเกิด และปีเกิด

 

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่

เจดีย์สแตนเลส หาดใหญ่ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่