อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ นครพนม

อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ที่บ้านหนอกจอก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม บนเนื้อที่ 7 ไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์ ที่มาอาศัยอยู่บ้านนาจอก ในช่วงสงครามอินโดจีน เพื่อกอบกู้เอกราชจนสำเร็จ ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานได้จัดสร้างอาคารสถาปัตยกรรมเวียดนามและไทยได้อย่างลงตัว ทั้งซุ้มประตูซึ่งออกแบบผสมผสานระหว่างศิลปะแบบเวียดนามและไทย มีสระน้ำและมีสะพานข้ามไปยังอาคารรูปปั้นประธานโฮจิมินห์ ส่วนด้านหลังตัวอาคารจะมีภูเขาจำลองตั้งตระหง่านอยู่ด้วย เป็นสถานที่สวยงามมาก สิ่งก่อสร้างที่แปลกตา มีการจัดตกแต่งดูแลรักษาอย่างดี  

 

DEW 9259

DEW 9260

DEW 9262

DEW 9267

 

นอกจากนี้ ยังมีอาคารจัดแสดงภาพชีวประวัติและหุ่นขี้ผึ้งจำลองประธานโฮจิมินห์เป็นอาคารสองชั้น ชั้นล่างใช้สำหรับจัดประชุมสัมมนาและจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงใช้ในการจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมเวียดนามด้วย ชั้นสองใช้จัดแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาเส้นทางการต่อสู้กอบกู้เอกราชของโฮจิมินห์ รวมทั้งจัดแสดงหุ่นขึ้ผึ้งจำลองขณะที่อาศัยอยู่ที่บ้านนาจอกเพื่อวางแผนกอบกู้

 

DEW 9268

DEW 9269

DEW 9271

 

บ้านจำลองซึ่งจำลองมาจากบ้านโฮจิมินห์ที่เคยมาอาศัยอยู่ที่บ้านนาจอก โดยตัวบ้านเป็นบ้านไม้ทั้งหลังชั้นเดียวแบบเวียดนาม มีห้องครัวและยุ้งฉางข้าวแบบดั้งเดิมแยกออกมาจากตัวบ้าน

 

DEW 9273

DEW 9278

DEW 9279

 

สำหรับใครอยากเข้าถึงอารมณ์ชาวเวียดนามสามารถเช่าชุดอ๋าวหย่าย ชุดประจำชาติของเวียดนามสามารซื้อหรือเช่าถ่ายรูปได้ และยังมีหมวกเวียดนาม กาแฟเวียดนามเป็นของที่ระลึกติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย  อนุสรณ์สถานประธานาธิบดีโฮจิมินห์เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมทุกวันเวลา 08:00-18:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมไทย-เวียดนามจังหวัดนครพนม 08 7248 6111, 08 9275 9194 และผู้ใหญ่บ้านบ้านนาจอก โทร. 08 8036 6218

 

DEW 9264

 

บ้านนาจอก ในอดีตในช่วงสงครามอินโดจีน ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ พร้อมด้วยกลุ่มผู้ร่วมอุดมการณ์ ได้เดินทางเข้ามาเพื่อหาลู่ทางกอบกู้เอกราช อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม ในช่วงปี พ. ศ 2466 – 2474 โดยพำนักอยู่ ณ บ้านนาจอก ท่านได้สร้างบ้านพักและเครื่องใช้ไม้สอย ปัจจุบันยังเหลือบางส่วนเป็นหลักฐาน บ้านของประธานาธิบดีโฮจิมินห์ เป็นบ้านชั้นเดียวบริเวณหน้าบ้านมีต้นมะพร้าว บริเวณโดยรอบได้ปลูกต้นหมากและต้นไม้ไผ่เป็นอาณาเขต ในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวยังคงรักษาสภาพเดิม แต่บ้านพักอาศัยได้ทรุดโทรมและถูกรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว อยู่บริเวณบ้านนายเตียว เหงี่ยนวัน เลขที่ 48 บ้านนาจอก หมู่5  การมาพักอยู่บ้านนาจอกเป็นเวลา 7 ปี ของท่าน เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อประสานงานวางแผนและเคลื่อนไหวในการต่อสู้ เพื่อปลดปล่อยชาติ ซึ่งถือ ได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มีความสำคัญยิ่ง เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งผลให้การกู้ชาติประสบผลสำเร็จ

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่