หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์

หมู่บ้านช้างศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ เป็นสถานที่ดำเนินงานตามโครงการนำช้างคืนถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาช้างเร่ร่อนให้กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างมีความสุขโดยจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การแสดงของช้าง พิพิธภัณฑ์ช้าง และการแสดงช้างเล่นน้ำ เป็นต้น

1SON02259

2 SON02202

3 SON02244

4

ในช่วงเวลาที่ไม่มีการแสดง สามารถเข้ามาชมและสัมผัสช้างได้อย่างใกล้ชิด ทั้งลอดท้องข้างขี่ช้าง  นั่งงวงช้าง  โดยให้ค่าตอบแทนใส่กล่องบริจาคที่ควาญช้างแต่ละตัวตามความเหมาะสม ซึ่งช้างในศูนย์คชศึกษาเป็นช้างที่ค่อนข้างเชื่องมีคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

5 SON02252

6 SON02235

7 SON02249

8 1

9 SON02198

10 SON02240

การแสดงช้างแสนรู้ เปิดการแสดงทุกวัน วันละ 2  รอบ คือ 10.00 น. และ 14.00 น. ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีการแสดงความสามารถของช้างในศูนย์ฯ อาทิ ช้างเต้นรำ ช้างวาดรูป ช้างปาลูกโป่ง ช้างเตะฟุตบอล ฯลฯ

ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ คนละ 50 บาท
เด็กโต คนละ 20 บาท
เด็กเล็ก คนละ 10 บาท
ชาวต่างชาติ คนละ 100 บาท

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและจองการแสดงล่างหน้า ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จ.สุรินทร์ โทร 044-517 461  044-145 050ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่