สามเหลี่ยมทองคํา เชียงราย

สามเหลี่ยมทองคํา ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงแสนประมาณ 9 เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง ที่เรียกว่าดินแดน 3 ประเทศ เพราะเป็นจุดที่แม่น้ำรวกไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง มองเห็นสันดอนทรายและพื้นที่รอยต่อสามประเทศ คือ ไทย เมียนมาร์ (แขวงบ่อแก้ว) และลาว( ท่าขี้เหล็ก,รัฐฉาน ) มีลักษณะเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน เรียกว่า “สบรวก” บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ เป็นที่ประดิษฐานพระเชียงแสนสี่แผ่นดิน หรือ พระพุทธนวล้านตื้อ สามารถขึ้นไปกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมทั้งสัญลักษณ์ประตูสามเหลี่ยมทองคำ มีลานระเบียงกว้างที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำโขงได้อย่างสวยงาม และยังสามารถช๊อปปิ้งสินค้าจากร้านขายของที่ระลึก ทั้ง เสื้อผ้าพื้นเมือง หมวก กระเป๋า เป็นต้น

 

 

ในอดีตพื้นที่ของสามเหลี่ยมทองคำเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นแห่งใหญ่ของโลก การขายฝิ่นในสมัยก่อนใช้ทองคำในการซื้อขาย และฝิ่นในสมัยก่อนก็มีค่ามากดั่งทอง ค้าขายโดยมีทองคำเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าพื้นที่แถบนี้จึงถูกเรียกว่า “สามเหลี่ยมทองคำ” มาถึงพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ จะมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่โดดเด่นประทับอยู่บนเรือข้างแม่น้ำโขงให้สักการะบูชา และรูปปั้นช้างให้สามารถเดินลอดท้องช้างได้ หรือจะล่องเรือชมทิวทัศน์ตามลำน้ำโขง และข้ามฟากไปฝั่งเพื่อนบ้านได้

 

 

ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิทัศน์ไว้อย่างสวยงาม มีลานระเบียงชมวิวที่สามารถ มองเห็นลำน้ำโขงทอดยาว ภูเขา และบ้านเรือนทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน  รวมทั้งเรือหางยาวที่จอดเพื่อรับส่งนักท่องเที่ยวเพื่อชมวิวทิวทัศน์รอบลำน้ำโขง

 

 

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน