สะพานไม้อ่าวเตล็ด

สะพานไม้อ่าวเตล็ด ตั้งอยู่ที่อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อที่ท่าเรือขึ้นลงของชาวประมงและสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมา สามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงาม กลายเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวน่าสนใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้อยู่บ่อยๆ นอกจากนี้บริเวณอ่าวเตล็ดยังมีให้บริการล่องเรือชมปลาโลมาสีชม และเขาหินพับผ้าอีกด้วย

อ่าวเตล็ด เป็นอ่าวที่อยู่เหนือสุดของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดกับอำเภอดอนสัก สุราษฎร์ธานี พื้นที่อ่าวส่วนนี้เป็นส่วนพื้นที่ทางทะเลตอนเหนือสุดของอำเภอขนอม ติดต่อกับอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอ่าวที่สามารถพบเห็นปลาโลมาสีชมพู ที่นักท่องเที่ยวชอบมาเยี่ยมชม อ่าวเตล็ดเป็นอ่าวที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและเกาะต่างๆเช่น เขาหลักซอ เขาพับผ้า เขาหัวช้าง เกาะถ้ำ เกาะ ท่าไร่ ฯลฯ บริเวณเขาหลักซอเมื่อเวลาน้ำขึ้น ปลาโลมาสีชมพูมักโดดขึ้นเหนือน้ำโชว์ตัวให้เห็นบ่อยๆ

 

สะพานไม้อ่าวเตล็ด

สะพานไม้อ่าวเตล็ด

สะพานไม้อ่าวเตล็ด

สะพานไม้อ่าวเตล็ด

สะพานไม้อ่าวเตล็ด

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่