ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ นราธิวาส

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนราธิวาส ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของชาวจีนในตัว จ.นราธิวาส และสืบทอดสู่ลูกหลาน ซึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนในรุ่นต่อมาจนถึงปัจจุบัน  เดิมเป็นศาลไม้เก่าแก่ อายุประมาณ ๔๐ ปี สร้างขึ้นบริเวณ “เขามงคลพิพิธ” ซึ่งเป็นเขาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคนไทยเชื้อสายจีนที่ได้มาอาศัยอยู่ใน จ.นราธิวาส ที่มีความศรัทธาต่อองค์เทพเจ้าจีน จึงได้สร้างศาลเจ้าแห่งนี้ขึ้นมา เพื่อประกอบพิธีมงคลต่างๆ และให้ลูกหลานกราบไหว้ขอพรเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ที่แปลกไปจากศาลเจ้าอื่นๆ คือ ศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ มีเจ้าที่หรือเจ้าศาล เป็น “หัวมังกรคาบแก้ว” ซึ่งมีลำตัวใหญ่ยาวมาก คอยปกปักรักษาดูแลลูกหลานชาวไทยโดยแต่ละวันจะมีลูกหลานมากราบไหว้บนบานศาลกล่าวขอพรเป็นประจำ

 

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่

 

ภายในศาลเจ้าได้จัดจำลองรูปเหมือนองค์เทพเจ้า หลายองค์ อาทิ พระยูไล พระอรหันต์จี้กง เทพเจ้ากวนอู เจ้าพ่อเสือ องค์เห้งเจีย เจ้าแม่กวนอิม  ทางด้านฝาผนังมีภาพปูนปั้นที่สวยงามมาก เป็นปูนปั้นองค์เทพเจ้าต่างๆ เป็นการปั้นของช่างชาวจีนในสมัยก่อน โดยไม่ได้ใช้แม่พิมพ์ แต่เป็นการปั้นขึ้นจากจินตนาการของช่าง รวมทั้งเสามังกรปูนปั้น แบบปั้นมือโดยเป็นจินตนาการของช่างซึ่งหาดูได้ยาก  ส่วนผนังภายนอก เป็นปูนปั้นบอกเล่าเรื่องราวทางขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมจีน ตามตำนานพงศาวดารจีน มีความวิจิตรสวยงามมาก ซึ่งหาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

 

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่

ศาลเจ้าโก้วเล่งจี่ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน