ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี และ อุทยานมังกรสวรรค์ 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองใน โอกาสที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539  ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีรูปปั้นมังกรขนาดใหญ่ตั้งโดดเด่นมองเห็นแต่ไกลจากท้องถนน  ภายในพื้นที่ประกอบด้วย ศาลเข้าพ่อหลักเมือง พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร หมู่บ้านมังกรสวรรค์  ทุกโซนเข้าชมฟรี ยกเว้นพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

 

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สามารถเข้าไปกราบไหว้เทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

มังกรสัตว์เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันดี ลำตัวมังกรภายนอกออกแบบอย่างถูกต้องตามลักษณะความเชื่อ หน้าต้องเป็นอูฐ ตาเหมือนกระต่าย มองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น มีเขาของกวาง หูของวัว ตัวของงู เกล็ดของปลา ขาของเสือ อุ้งเท้าของ เหยี่ยว สีของลำตัวเลียนแบบเครื่องกังไสโบราณ บริเวณด้านหน้าของมังกร ยังมีรูปปั้นสีดำเป็นรูปปั้นจอมยุทธจีในขบวนท่าต่างๆ ที่อ่อนช้อนสวยงาม ภายใต้ท้องมังกร คือ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ที่ต้องเสียค่าเข้าชม ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 299 บาท เด็กนักเรียน/ผู้สูงอายุ 149  บาท (เด็กเล็กเข้าฟรี)  

 

 

ด้านหลังศาลหลักยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างแบบจีนต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์สวยงาม บรรยากาศร่มรื่น

 

 

หมู่บ้านมังกรสวรรค์ จำลองมากจาหมู่บ้านลี่เจียง 1000 ปี สถาปัตยกรรมล่าสุดที่ทางจังหวัดสุพรรณบุรีสร้างขึ้นมาเพื่อจำลองเมืองหมู่บ้านลี่เจียง ประเทศจีน  ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองมรดกโลกที่มีความเก่าแก่ถึง 1,000 ปี มาเที่ยวหมู่บ้านมังกรสวรรค์ก็จะได้บรรยากาศของหมู่บ้านจีนโบราณ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้า โรงเตี้ยมสไตล์จีนโบราณ โรงหนัง และสัญลักษณ์ที่สำคัญคือ กังหันพ่อลูก เป็นกังหันไม้โบราณพันปีที่อยู่ตรงทางเข้าด้านหน้าหมู่บ้าน นอกจากนี้ยังมีหอชมวิวซึ่งสามารถชมวิวของเมืองสุพรรณได้ในมุมสูง หน้าหอชมวิวคือ เสามังกรสววรค์ที่มาจากเมืองเซียะเหมิน หมู่บ้านมังกรสวรรค์ เปิดบริการทุกวัน ไม่เสียค่าเข้าชม

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน