7 ศาลหลักเมือง โดดเด่นสถาปัตยกรรม

ไปเที่ยวจังหวัดไหน หากมีโอกาสจะแวะไปไหว้ศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนั้น ซึ่งเปรียบเสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ  นอกจากเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่แวะไปกราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคล  ศาลหลักเมือง บางแห่งยังงดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นด้วย จัดมาให้แล้วสำหรับศาลหลักเมืองสวย ที่ต้องปักหมุดไว้ไปเที่ยว 7 จังหวัดนี้ ลองหาเวลาแวะไปเที่ยวนะคะ

 

2 ศาลหลักเมือง

 

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช อันเป็นที่ประดิษฐานหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง บริเวณทิศเหนือของสนามหน้าเมือง มีเนื้อที่ประมาณ  2 ไร่  มีอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางเป็นที่ประดิษฐานของศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกว่าทรงเหมราชลีลา ส่วนอาคารเล็กทั้งสี่หลังเป็นบริวารสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วย พระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมือง   

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช 

 

DSC 5664

DSC 5654

DSC 5670

 

ศาลหลักเมืองน่าน

ศาลหลักเมืองน่าน ตั้งอยู่ภายในวัดมิ่งเมือง ซึ่งอยู่ในศาลาจตุรมุขด้านหน้าพระอุโบสถ เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลายลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เสาหลักเมืองน่าน ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า เสามิ่งเมือง เดิมเป็น ไม้สักทองขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเสาทรงกลมส่วนหัวเสาเกลาเป็น ดอกบัวตูมฝังไว้กับพื้นที่ดินโดยตรง ไม่มีศาลหรืออาคารครอบแต่อย่างใด สันนิษฐานว่าอาจจะสร้างขึ้นในสมัยเจ้าอัตถวรปัญโญ เป็นเจ้าผู้ครองนครน่าน ซึ่งในนั้นเมืองน่านไม่มีคติการสร้างเสาหลักเมือง

 

DSC 6393

DSC 6399

DSC 6403

 

ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์

ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่เคารพสักการะและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง สร้างด้วยศิลปะกรรมที่สวยงาม ในรูปแบบศิลปะขอมโบราณที่เลียนแบบมาจากปราสาทหินพนมรุ้ง เพื่อเป็นการบ่งบอกเอกลักษณ์และตัวตนของคนชาวบุรีรัมย์ได้อย่างชัดเจน และที่สำคัญเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามไว้ในคนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์  

 

DEW 6052

DEW 6070

 

ศาลหลักเมืองตราด

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด ตั้งอยู่บนถนนหลักเมือง ใกล้วัดโยธานิมิตร ศาลนี้มีลักษณะแปลกจากศาลหลักเมืองอื่น คือ ตัวอาคารก่อสร้างในลักษณะเป็นเก๋งจีน  เป็นศูนย์รวมจิตใจของทั้งคนไทยและคนจีน ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ภายในมีภาพจำลองเจ้าพ่อหลักเมืองเขียนด้วยภาษาจีนกำกับ สร้างโดยชาวจีนใน จ.ตราด ต่อมาได้มีการสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นแทนอาคารไม้ที่ชำรุดทรุดโทรมและได้อัญเชิญรูปหล่อเจ้าพ่อเข้าประทับ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดเป็นสิ่งสำคัญคู่บ้านเมืองของชาวตราด

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

 

DEW 8965

DEW 8975

DEW 8984

 

 

ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดสุพรรณบุรีและประชาชนทั่วๆไปมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้ว  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี อำเภอเมือง เป็นศาลหลักเมืองที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ตกแต่งตามแบบสถาปัตยกรรมจีน มีสิ่งศักดิ์มากมายหลายๆองค์เทพให้กราบไหว้บูชาขอพร ด้านในกว้างขวาง ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร และหมู่บ้านมังกรสวรรค์ ให้ได้เดินเที่ยวชมอีกด้วย

 

DSC 5003

DSC 5024

DSC 5025

DSC 5032

 

ศาลหลักเมืองยโสธร

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร ตั้งอยู่ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ซึ่งเป็นย่านการค้าที่สำคัญในอดีตของเมืองยโสธร ศาลหลักเมืองแห่งนี้  มีความโดดเด่นในเรื่องของ สถาปัตยกรรม โดยผสมผสานศิลปะของ 3 วัฒนธรรม คือ จีน ไทย ลาว โดยตัวอาคารก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรมจีน  สิ่งที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร มีเสาหลักเมืองถึง 3 เสา ที่เดียวในประเทศไทย เสาต้นใหญ่ตรงกลางคือเสาหลักเมือง ส่วนเสาที่อยู่ซ้ายขวา คือ ที่สิงสถิตย์ของผี พระละงุมและผีพระละงำผู้ปกปักษ์รักษาหลักเมืองแห่งนี้  

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก  ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองยโสธร

 

DEW 6804

DEW 6792

 

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ บริเวณวัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มีอายุกว่า 700 ปี เป็นอาคารจัตุรมุขคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นหินอ่อนทรายล้างสีศิลาแลง เสาหลักเมืองทำด้วยศิลาแลงรูปทรงกลม ยาวประมาณ 2 เมตร ฝังโผล่ดินขึ้นมาประมาณ 2 เมตรเศษ มีรูปเศียรเทพารักษ์โผล่อยู่บนยอดศิลาแลง ประชาชนกำแพงเพชรนับถือว่าเป็นสัญญลักษณ์ของเจ้าพ่อศาลหลักเมือง ชาวเมืองกำแพงเพชรและประชาชนทั่วไปให้ความนับถือเลื่อมใสศรัทธาอย่างมากและเป็นที่กล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัย ของหายอยากได้คืน รวมทั้งเสริมสิริมงคลในเรื่องความมั่นคงของชีวิต 

DEW 4062

DEW 4068

DEW 4065

 

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่