วัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี

วัดไผ่โรงวัว ตั้งอยู่ที่ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นวัดที่มีชื่อเสียงคนไทยนิยมมากราบไหว้ โดยมีจุดเด่นคือพระพุทธรูปปูนปั้นองค์สีขาวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นามว่าพระกกุสันโธ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย บริเวณด้านหน้าองค์พระพุทธรูปยังมีฆ้องและบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย  นอกจากนี้ยังมี พระพุทธโคดม  พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ  ภายในวัดมีสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นจำนวนมาก เช่น พระพุทธรูปต่างๆ รูปหล่อพุทธประวัติ พระโพธิสัตว์ พระวิหารร้อยยอด เจดีย์ร้อยยอด สังเวชนียสถานจำลอง เมืองสวรรค์เมืองนรกจำลอง ซึ่งสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาอย่างสม่ำเสมอ

 

วัดไผ่โรงวัว

 

พระพุทธโคดม พระพุทธรูปโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 17 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงยกพระเกตุมาลา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2512

 

วัดไผ่โรงวัว

 

นอกจากพระพุทธโคดมแล้วยังมี พระกกุสันโธ  ป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางมารวิชัย องค์สีขาว สูง  28 วา 2 ศอก หน้าตักกว้าง 20 วา ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง นักท่องเที่ยวสามารถมองเห็นได้แต่ไกลซึ่งประชาชนทั่วไปนิยมมากราบไหว้ สังเวชนียสถาน 4 อยู่บริเวณด้านหน้าองค์พระกกุสันโธ ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างซึ่งจำลองจากสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาสี่แห่งใน ประเทศอินเดียและเนปาล ได้แก่ สวนลุมพินีสถานที่ประสูติซึ่งปัจจุบันอยู่ในเนปาล เจดีย์พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ สถูปเมืองสารนาถซึ่งเป็นที่ตั้งของป่าอิสิปตนมฤคทายวันสถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ และกุสินาราสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธองค์

 

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

4-dsc_7656

 

พื้นที่ด้านหลังของพระกกุสันโธ จะเห็นพระพุทธรูปอยู่เยอะมาก จำนวนกว่า 500 องค์ โดยใต้ฐานของบางองค์พระเป็นที่เก็บอัฐิของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

 

วัดไผ่โรงวัว

 

เมืองนรกภูมิ เป็นการจำลองภาพประติมากรรมปูนปั้นเกี่ยวกับเมืองนรก สร้างขึ้นเพื่อย้ำเตือนให้มนุษย์ตระหนักถึงเรื่องบาปกรรม โดยมีสารสำคัญที่พยายามชี้ให้เห็นถึงผู้ที่คิดร้ายต่อบิดามารดาของตัวเองต้องมาอยู่ในนรกภูมิเกิดเป็นเปรตและอสูรกาย เวียนว่ายตายเกิดอย่างทุกข์ทรมาร ตามหลักความเชื่อทางพระพุทธศาสนา

 

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

 

ต่อจากเมืองนรกจำลองก็เข้าสู่ คือ เมืองสวรรค์ เพื่อไปยังนิโครธารามพุทธวิหารหรือวิหารร้อยยอด วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงกลางโดยมีน้ำล้อมรอบ เป็นวิหารทรงไทยจัตุรมุขสีขาวซึ่งเป็นศิลปะไทยผสมอินเดียที่มีมีลวดลายปูนปั้นที่วิจิตรงดงาม มีหลังคาประกอบไปด้วยยอดแหลมคล้ายเจดีย์จำนวนมากจึงเป็นที่มาของโบสถ์ร้อยยอด ภายในวิหารประดิษฐานของพระประทานพรอันศักดิ์สิทธิ์ ส่วนผนังด้านข้างของโบสถ์นั้นเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามบอกเล่าเกี่ยวกับทางความเชื่อและพุทธศาสนา

 

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

วัดไผ่โรงวัว

 

นอกจากวิหารร้อยยอด วัดไผ่โรงวัวยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น ปราสาทสามชั้นจำลองฤดูทั้ง 3 ของเจ้าชายสิทธัตถะ โดยเมื่อเข้าไปเราจะพบกับรูปปั้นของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งที่ปราสาทเราสามารถเดินขึ้นชั้นบนเพื่อชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของวัดไผ่โรงวัวได้อีกด้วย และหากเดินวนไปด้านหลังจะพบกับสวนเมืองกบิลพัสดุ์จำลอง นอกจากนี้ที่วัดยังมีมณฑปหลวงพ่อปู่ขอมให้สามารถมากราบไหว้กันได้ โดยว่ากันว่าพระเกษาของท่านจะยาวขึ้นตลอดเวลา ต้องมีการปลงผมอยู่ตลอด

 

 

การเดินทาง

วัดไผ่โรงวัวตั้งอยู่ที่ ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 40 กิโลเมตรหรือหากขับมาจากกรุงเทพ ให้ตามเส้นทางสายตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี จะมีทางแยกซ้ายก่อนถึงสามแยกลาดบัวหลวงเข้าสู่วัดไผ่โรงวัว

 ผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่