วัดเบญจมบพิตร ชมอุโบสถหินอ่อนอันงดงาม

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต ไม่ไกลจาก พระบรมรูปทรงม้า เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมไทยโบราณมีความวิจิตรงดงามและเป็นระเบียบ ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่มีการวางแปลนแผนผังที่ดีที่สุดวัดหนึ่ง ทั้งยังประดับด้วยหินอ่อนที่ดีที่สุดจากประเทศอิตาลี เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในชื่อ “Marble temple”

 

1 SON09192

 

สำหรับการเดินทางมายัง วัดเบญจมบพิตร ฯ สำหรับผู้ที่มาด้วยรถส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดบริเวณหน้าวัด โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย แต่จะมีคนดูแลคอยโบกรถให้บริเวณหน้าวัดก็สามารถให้เงินเป็นสินน้ำใจได้ตามความเหมาะสม  สำหรับค่าเข้าชมคนไทยเข้าชมฟรี ชาวต่างชาติ 50 บาท เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยกว่าวัดอื่นในฝั่งพระนคร โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิดที่ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยี่ยมชม เมื่อเดินผ่านซุ้มประตูวด ก็จะพับกับพระอุโบสถตั้งโดดเด่นอยู่ตรงกลาง ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน คือ พระพุทธชินราช ที่จำลองมาจากพิษณุโลก 

 

2 SON09195

3 SON09199

4 SON09324

 

เดินเข้าไปบริเวณชั้นในรอบพระอุโบสถเป็นแบบจตุรมุข เสาและผนังกรุด้วยหินอ่อนสีขาวจากเมืองคาราร่าห์ อิตาลี ซึ่งถือว่าเป็นหินอ่อนที่มีคุณภาพดีที่สุดในยุคนั้น ด้านหลังพระอุโบสถมีพระพุทธรูปยืนทรงเครื่องศิลปะลพบุรี ปางห้ามญาติ ประดับด้วยสิงห์ทวารบาล 2 ตัว ที่สลักจากหินอ่อน นับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก 

 

5 SON09300

5 SON09278

6 SON09276

 

พื้นภายในพระอุโบสถปูด้วยหินแกรนิตสีชมพูอ่อนและสีเทา ล้อมรอบด้วยระเบียงคด ทั้ง 4 ด้าน พระระเบียงคด พื้นระเบียงปูหินอ่อน เสากลมหินอ่อนทั้งแท่ง 64 ต้น เสาเหลี่ยมประกบแผ่นหินอ่อน 28 ต้น ปลายเสา เรียงรายด้วยพระพุทธรูปโบราณปางต่าง ๆ 52 องค์ ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงรวบรวมมาจากหัวเมืองต่าง ๆ และต่างประเทศ

 

7 1

8 SON09228

9SON09264

10SON09244

 

ภายในวัด ยังมีกลุ่มอาคารที่สวยงาม ให้เดินชม เดินข้ามสะพานผ่านคลองขุดยาว ๆ มีน้ำพุอยู่กลางคลอง มองข้ามั่งไปเห็นพระอุโบสถที่สงบสวยงาม

 

11 3

11SON09305

 

ข้ามสพานมาจะเจอกับ พระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูนบันไดปูด้วยหินอ่อน หน้าบันจำหลักภาพปิดทองประดับกระจก ถัดไปคือ พระที่นั่งทรงผนวช ซึ่งเป็นพระที่นั่งองค์เดิมที่รัชกาลที่ 5 ประทับเมื่อครั้งทรงผนวชในพุทธรัตนสถาน ที่สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง และเมื่อสร้างวัดเบญจมบพิตรฯ เสร็จทรงโปรดเกล้าฯ ให้รื้อมาปลูกที่นี่ เพื่อเป็นกุฏิเจ้าอาวาสโดยรักษารูปแบบเดิมไว้ เดินชมกลุ่มอาคารได้ฟีลแบบคลาสสิคมาก

 

12 2

13 SON09311

 

วัดเบญจมบพิตร วัดสำคัญและเป็นแหล่งรวมงานศิลปกรรมที่น่าสนใจ ทั้งการก่อสร้างแบบไทยที่ผสมผสานจกวัสดุจากต่างประเทศ  นับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความวิจิตรงดงามเป็นอย่างมาก หากมีโอกาสเราคนไทยน่าไปเยือนให้ได้สักครั้ง แนะนำสำหรับคนชอบถ่ายภาพ ถ้าไม่ได้มาช่วงเช้าก่อน 9 โมง ก็ให้มาช่วงสี่โมงนะคะ จะได้แสงอ่อนๆ ส่องกระทบลงมายังตัวอุโบสถ และเสาที่เรียงรายกัน แสงสวยมากผู้เขียน

นักเดินทางที่ชอบถ่ายภาพ อยากส่งต่อเรื่องราวของการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน

icon folderหมวดหมู่